ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

VII клас

Дати за провеждане на НВО за ученици от VII клас:

  • Български език и литература – 14 юни  2022 г., начало 10:00 ч.
  • Математика – 16 юни 2021 г., начало 10:00 ч.
  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10:00 ч.

 

X клас

Дати за провеждане на НВО за ученици от клас:

  • Български език и литература – 14 юни  2022 г., начало 9:00 ч.
  • Математика – 16 юни 2022 г., начало 9:00 ч.
  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 21 юни 2022 г., начало 14:30 ч.

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година

X