ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

7 клас

Дати за провеждане на НВО за ученици от VII клас:

  • Български език и литература – 16 юни  2021 г.
  • Математика – 18 юни 2021 г.

 

10 клас

Дати за провеждане на НВО за ученици от клас:

  • Български език и литература – 16 юни  2021 г.
  • Математика – 18 юни 2021 г.

 

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

 

Модел на НВО за X клас

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2020-2021 година

 

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2020-2021 година

 

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2020-2021 година

 

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компентентности в X клас за учебната 2020-2021 година

 

X