ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

VІІ клас

Дати за провеждане на НВО за ученици от VII клас:

  • Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
  • Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

 

Х клас

Дати за провеждане на НВО за ученици от X клас:

  • Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 11,00 часа
  • Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика)11 юни 2024 г.:

Писмена част:

за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа

за ниво А2, начало 09,30 часа

 – за ниво А1, начало 10,00 часа

• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

График – ТУК

  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година

 

X
Skip to content