ГРАФИК НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

График на занимания по интереси

2022/2023 учебна година

Ръководител Име на заниманието Класове на учениците участващи в групата Брой участващи ученици в група Ден от седмицата Време на провеждане

/начало – край/

Място на провеждане
1. Екатерина Тодорова „Душата на словото“ V – XI 8 Петък 13:30 – 14:40 ПМГ „Яне Сандански“

102

2. Евгения Попова „Мечтатели“ V – XI 10 Петък 13:30 – 14:40 ПМГ„Яне

Сандански“

102

3. Илияна Станкова “Математика без граници” VII 15 четвъртък 13:20 – 14:40 ПМГ “Яне  Сандански” стая 109 
4. Джемиле Шаркова “В света на математиката” VIII 15 Сряда 13:35 – 14:45 ПМГ “Яне  Сандански” стая 102 
5. Ваня Станчева “Информатика за всички” X 15 Сряда 15:10 – 16:40 309 кабинет
6. Невсие Караахмед “Забавно програмиране” V-VII 15 Вторник 14:30 – 16:00 ПМГ Яне Сандански”

стая 112

7. Костадин Бабанов “В света на компютърната графика и видео обработка” VIII-XI 12 Петък 14:30 – 16:00 ПМГ Яне Сандански”

стая 309

8. Мария Витанова “Занимателна химия” IX- X 15 Петък 13:30 – 

15:00

ПМГ “Яне Сандански”

307 кабинет и на открито

9. Силвия Мегданова “Приложна биология” IX 15 Сряда 14:30 – 

16:00

ПМГ “Яне Сандански” стая 301 и на открито
10. Георги Стефанов „Мажоретен състав“     VI – XI 20 Събота 14:00 – 

15:30

Физкултурен салона 

на ПМГ “Яне Сандански”

11. Николай Беличев “Туризъм” VIII 15 Събота 10:00  Туристически преходи извън ПМГ

 

X