ГРАФИК НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Времеви график за занимания по интереси

за II учебен срок на учебната 2023/2024 г.

 

Ръководител

 

Клуб

 

Тематична област

 

Тематична подобласт

Класове на учениците участващи в групата  

Време

Ден/

Час на начало

 

Място на провеждане

1. Евгения Попова-Балакчиева “Мечтатели” Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства VI, VIII, IX, X, XI, XII Четвъртък

14.10 ч.

ПМГ “Яне Сандански”, Стая 401, на открито, посещение на театрална постановка
2. Гергана Иванова Improve Your English Language Skills Гражданско образование Интеркултурна комуникация

 

IX, X Вторник

14:10 ч.

Четвъртък

14:10 ч.

ПМГ “Яне Сандански”,

214 стая, на открито

 

3. Соня Коджебашева “Математика Плюс” Математика Математическа логика XII Сряда

13:20 ч.

Четвъртък

13:20 ч.

ПМГ ”Яне Сандански”

108 стая

4. Илияна Станкова Математиката-

ключ към успеха

Математика Математическа логика VII Четвъртък

13:15 ч.

ПМГ ”Яне Сандански”

101 стая

5. Невсе Шаркова Фотография и графика Дигитална креативност Дигиталните умения VIII, XI Сряда

13:15 ч.

ПМГ “Яне Сандански”, 309 стая, на открито
6. Костадин Бабанов “Дигитални творци” Дигитална креативност Креативно мислене в действие VIII Петък

14:10 ч.

ПМГ ”Яне Сандански”,

210 стая

7. Анелия Кичукова “Краезнание” Гражданско образование Институционални знания и култура X, XI Понеделник

13:15 ч.

ПМГ “Яне Сандански”, 109 стая
8. Маргарита Кюмурджиева „Екопатрули в действие“ Природни науки Биологически науки IX Четвъртък

13:15

ПМГ “Яне Сандански”, 405 стая, на открито
9. Силвия Мегданова “Любознателна биология” Природни науки Биологически науки IX, X, XI Сряда

13:15

ПМГ “Яне Сандански”,

301 стая, на открито

10. Георги Стефанов „Мажоретки“ Спорт Колективни спортове VI,VII,VIII, IX, X Събота

11:00

Физкултурен салон и на открито
11. Ангелина Лефтерова – външен лектор „Модерни танци – Виваденс“ Спорт Колективни спортове IX, X Петък15:00 Спортен клуб – Виваденс

 

X
Skip to content