ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН:

Учебни часове Mеждучасия
1/2 час (блок) – 8:00 – 9:35                                    9:35 – 10:00 – голямо междучасие 
3/4 час (блок) – 10:00 – 11:35                           11:35 – 11:50
5/6 час (блок) – 11:50 – 13:25                               13:25 – 13:40
7 час – 13:40 – 14:25     

X