ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН:

 

Прогимназия 

Учебни часове   Mеждучасия
1/2 час (блок) – 800 – 920

 

920 – 1000 
3/4 час (блок) – 1000 – 1120                              1120 – 1150
5 час  – 1150 – 1230                               1230 – 1240
6 час  – 1240 – 1320                               1320 – 1330
7 час –  1330 – 1410       

 

Гимназия 

Учебни часове   Mеждучасия
1/2 час (блок) – 800 – 930

       

930 – 1000 
3/4 час (блок) – 1000 – 1130                              1130 – 1150
5 час  – 1150 – 1235                               1235 – 1245
6 час  – 1245 – 1330                               1330 – 1340
7 час –  1340 – 1425      

 

 

 

 

 

 

 

 

X