ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН:

Прогимназиален етап

Учебни часове Междучасия
1  час – 800 – 840                          840 – 850 
2 час – 850 – 930 930 – 940 
3 час – 940 – 1020 1020 – 1050 

голямо междучасие

4  час  – 1050 – 1130   1130 – 1140
5 час – 1140 – 1220 1220 – 1230 
6 час – 1230 – 1310 1310 – 1320 
7 час – 1320 – 1400

 

Гимназиален етап

Учебни часове Междучасия
1/2  час /РП, ПП/ – 800 – 930                          930 – 940 
3 час – 940 – 1025 1025 – 1050

голямо междучасие 

4  час  – 1050 – 1135   1135 – 1145
5 час – 1145 – 1230 1230 – 1240 
6 час – 1240 – 1325 1325 – 1335 
7 час – 1335 – 1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X