ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

График за провеждане на учебните часове

 

Учебни часове   Mеждучасия
1/2 час (блок) – 8:00 – 9:35                                    9:35 – 10:00 – голямо междучасие 
3/4 час (блок) – 10:00 – 11:35                           11:35 – 11:50
5/6 час (блок) – 11:50-13:25                               13:25-13:40
7 час –  13:40 -14:25       

X