ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН в деня на тестване на учениците:

за часове в реална среда

Учебни часове Mеждучасия
1/2 час (блок) – 8:30 – 9:55                                    9:55 – 10:20– голямо междучасие 
3/4 час (блок) – 10:20 – 11:45                           11:45 – 12:00
5/6 час (блок) – 12:00 – 13:25 13:25 – 13:40
7 час – 13:40 – 14:20     

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН:

за часове в реална среда

Учебни часове Mеждучасия
1/2 час (блок) – 8:00 – 9:35                                    9:35 – 10:00 – голямо междучасие 
3/4 час (блок) – 10:00 – 11:35                           11:35 – 11:50
5/6 час (блок) – 11:50 – 13:25                               13:25 – 13:40
7 час – 13:40 – 14:25     

 

 

График за провеждане на учебните часове за учениците от прогимназиален етап при обучение от разстояние в електронна среда.

Учебни часове: Междучасия:
1 час  – 8:00 – 8:30 8:30 – 8:45
2 час – 8:45 – 9:15 9:15 – 9:50
3 час – 9:50 – 10:20 10:20 – 10:35
4 час – 10:35 – 11:05 11:05 – 11:30
5 час  – 11:30-12:00 12:00-12:15
6 час – 12:15 – 12:45 12:45 – 13:10
7 час – 13:10 – 13:40

 

 

График за провеждане на учебните часове  за учениците от гимназиален етап при обучение от разстояние в електронна среда.

Учебни часове: Междучасия:
1 час  – 8:00 – 8:40 8:40 – 8:45
2 час – 8:45 – 9:25 9:25 – 9:50
3 час – 9:50 – 10:30 10:30 – 10:35
4 час – 10:35 – 11:15 11:15 – 11:30
5 час  – 11:30-12:10 12:10-12:15
6 час – 12:15 – 12:55 12:55 – 13:10
7 час – 13:10 – 13:50

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН за учениците в ОРЕС в деня на тестване:

 

График за провеждане на учебните часове за карантинирани паралелки от прогимназиален етап.

Учебни часове: Междучасия:
1 час  – 8:00 – 8:30 8:30 – 8:50
2 час – 8:50– 9:20 9:20– 10:00
3 час – 10:00 – 10:30 10:30– 10:50
4 час – 10:50– 11:20 11:20– 11:50
5 час  – 11:50-12:20 12:20-12:40
6 час – 12:40– 13:10 13:10– 13:30
7 час – 13:40– 14:10

 

 

График за провеждане на учебните часове за карантинирани паралелки от гимназиален етап.

Учебни часове: Междучасия:
1 час  – 8:00 – 8:40 8:40 – 8:50
2 час – 8:50– 9:30 9:30– 10:00
3 час – 10:00 – 10:40 10:40– 10:50
4 час – 10:50– 11:30 11:30– 11:50
5 час  – 11:50-12:30 12:30-12:40
6 час – 12:40– 13:20 13:20 – 13:40
7 час – 13:40– 14:20

 

X