ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Поредица от проведени благотворителни прояви под надслов “Човек за човека” в помощ на наша съученичка.

Благотворителна акция по повод 19 октомври – Ден на благотворителността

Благотворителна инициатива за събиране на средства за Боян Димитров
Благотворителна инициатива – 18.12.2020 г.
Ден на блатворителносттa
Ден на блатворителността
Европейска седмица на мобилността – 23.09.2020 г.
Ден на независимостта – 22.09.2020 г.

 

Световен ден на музиката

X
Skip to content