ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Благотворителна инициатива за събиране на средства за Боян Димитров

 

Благотворителна инициатива – 18.12.2020 г.

 

Участие в блатворителни кампании – 8.12.2020 г.

 

Ден на блатворителността

 

 

Европейска седмица на мобилността – 23.09.2020 г.

 

Ден на независимостта – 22.09.2020 г.

 

Световен ден на музиката

X