ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ В V КЛАС

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА – Утвърден със заповед № РД-06 -467/29.04.2024 г. от Началника на РУО – Благоевград – ТУК

За Вас родители на четвъртокласници!

Участвайте в Пролетно математическо състезание – 30.03.2024 г. от 09:00 часа, за да имате право да се класирате в паралелката V клас на ПМГ.

ВАЖНО ЗА ВАС РОДИТЕЛИ! 

За да участва детето Ви в Пролетното математическо състезание е необходимо да подадете заявление за участие и декларация за информираност и съгласие.

Заявлението и декларацията можете да подадете на място в канцеларията на ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев или да изтеглите ТУК и да изпратите на имейл: pmg.direktor@pmgdgd.bg

Ако искате децата Ви да кандидатстват в 5. клас в ПМГ, не се колебайте – може да ги включите в заниманията по всяко време!

Занимания за подготовка на четвъртокласници за явяване на задължителните математически състезания, необходими за прием в V клас – само и единствено в Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“!

Една невероятна възможност за развитие на Вашите деца!

Заявлението може да подадете на място в сградата на училището или да го изтеглите ТУК и да го изпратите на имейл: pmg.direktor@pmggd.bg.

  • Заниманията за подготовка на четвъртокласници се провеждат всеки Петък от 15:00 ч. в 212 кабинет.

Важно за учениците от IV клас през учебната 2023/2024 година

В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на ПМГ „Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев за учебната 2024/2025 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:

  1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 11.02.2024 г.;
  2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 21.03.2024 г.;
  3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас – 30.03.2024 г.;
  4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки “ – 08.06.2024 г.

 

ВАЖНО! Право на участие в класирането за прием имат всички явили се на поне 2 /две/ от изброените по горе 4 /четири/.  Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата ще бъдат определени и публикувани в Регламента за прием в V клас.

Състезанията и/или олимпиадите, с които учениците могат да участват в приема в V клас в ПМГ “Яне Сандански” са приети с решение на Педагогическия съвет, протоколирано с протокол №18 от 07.09.2023 г.

Дата на публикуване: 10.09.2023 г.

ВИЖ -> РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА.

 

 

График

X
Skip to content