ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ В V КЛАС

ПЛАН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН IV КЛАС

за учебната 2022/2023 г.

 

 

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2022/2023 – V клас

 

Важно за учениците от IV клас през учебната 2021/2022 година

В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на ПМГ „Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев за учебната 2022/2023 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:

  1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 12.02.2022 г.;
  2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 17.03.2022 г.;
  3. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 26.03.2022 г.;
  4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки “ – 14.05.2022 г.

 

ВАЖНО! Право на участие в класирането за прием имат всички явили се на поне 2 /две/ от изброените по горе 4 /четири/.  Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата ще бъдат определени и публикувани в Регламента за прием в V клас.

Състезанията и/или олимпиадите, с които учениците могат да участват в приема в V клас в ПМГ “Яне Сандански” са приети с решение на Педагогическия съвет, протоколирано с протокол №22 от 9.09.2021 г.

15.09.2021 г.

 

График

на дейностите на училищната комисия по приемане на ученици в V клас по държавен план-прием в

Природо-математическа гимназия „Яне Сандански” за учебната 2022/2023г.

 

Вид дейност Срок Място Работно време
1. Приемане на заявления по образец, копия от служебните бележки, удостоверяващи резултатите от ученическата олимпиада и/или от състезанията, само за ученици от друга област, копие на удостоверението за завършен начален етап  

 

01.07.-05.07.2022г.

 

 

Кабинет 105

 

 

8:00 – 18:00 часа

2. Класиране на заявилите желание ученици, съгласно методиката утвърдена в Регламента за прием V клас в ПМГ  

 

06.07.-07.07.2022г.

 

ПМГ „Яне    Сандански“

3. Обявяване на списък с приетите ученици на видно място в ПМГ „Яне Сандански“ и на интернет – страницата на училището  

на 07.07.2022г.

Табло-съобщения и на сайта на училището
4. Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.  

08.07.-11.07.2022г.

 

Кабинет 105

 

8:00 – 18:00 часа

5. Оповестяване на сайта на гимназията броя на незаетите места след изтичане срока за записване на класираните ученици.  

 

11.07.2022г.

след 17.30 часа

 

 

Сайта на ПМГ „Яне Сандански“

 

 

след 17:30 часа

6. Уведомяване на следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места.  

12.07.2022г.

Табло – съобщения и на сайта научилището  

8:00 – 16:00 часа

7. Записване на следващите по низходящ ред ученици с оригинална на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.  

 

14.07.2022г.

 

 

Кабинет 105

 

 

до 17:30 часа

 

 

 

 

X