ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ В V КЛАС

ПРИЕМ 2021/2022 ГОДИНА

Уважаеми родители на четвъртокласници,
за поредна година ПМГ „Яне Сандански“ организира безплатна школа за подготовка на ученици с изявен интерес в областта на математиката и желаещи да участват в математически състезания, чийто резултат ще се ползва за класирането в паралелката на ПМГ за V клас.
Заявление за участие (по образец) можете да попълните в канцеларията на училището или да изтеглите бланката от интернет страницата на ПМГ и да я изпратите попълнена на следния имейл: pmg.direktor@pmggd.bg.

 

Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането за прием в V клас в ПМГ “Яне Сандански”, са:

    1. областен кръг на олимпиадата по математика – 13.02.2021 г.;
    2. пролетно математическо състезание за ученици от IV клас –  08.05.2021 г.
    3. математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 15.05.2021 г.

(2) Състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет на ПМГ „ Яне Сандански“.

 

РЕГЛАМЕНТ за прием в 5 клас

X