ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ В V КЛАС

За Вас родители на четвъртокласници!

Уважаеми родители, предлагаме Ви занимания за подготовка на четвъртокласници за явяване на задължителните математически състезания, необходими за прием в V клас на ПМГ “Яне Сандански”.

Необходимо е в срок до 01.11.23 година да попълните заявление за участие по образец.

Заявлението може да подадете на място в сградата на училището или да го изтеглите ТУК и да го изпратите на имейл: pmg.direktor@pmggd.bg

  • Очаквайте допълнителна информация за времето и мястото на провеждане на заниманията!

Важно за учениците от IV клас през учебната 2023/2024 година

В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на ПМГ „Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев за учебната 2024/2025 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:

  1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 11.02.2024 г.;
  2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 21.03.2024 г.;
  3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас – 30.03.2024 г.;
  4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки “ – 08.06.2024 г.

 

ВАЖНО! Право на участие в класирането за прием имат всички явили се на поне 2 /две/ от изброените по горе 4 /четири/.  Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата ще бъдат определени и публикувани в Регламента за прием в V клас.

Състезанията и/или олимпиадите, с които учениците могат да участват в приема в V клас в ПМГ “Яне Сандански” са приети с решение на Педагогическия съвет, протоколирано с протокол №18 от 07.09.2023 г.

Дата на публикуване: 10.09.2023 г.

 

Регламент за прием в V клас

Предстои публикуване!

X