ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ В V КЛАС

!!! ШКОЛА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ !!!

Ако искате децата Ви да станат част от голямото семейство на ПМГ, каним Ви да ги запишете в безплатната школа за подготовка на ученици с изявен интерес в областта на математиката. Школата ще им осигури възможност да вземат участие в поне две от обявените математически състезания.

Заниманията ще се провеждат всяка събота от 10:00 ч. в Гимназията, като

първото занятие ще бъде на 15.10.2022 г.

Заявление за участие в школата (по образец) и декларация можете да попълните в канцеларията на училището или да изтеглите бланката от ТУК, като след това я изпратите попълнена на следния имейл: pmg.direktor@pmggd.bg.

Изберете ПМГ “Яне Сандански” и с Вашите деца ще разкрием заедно тайните на математиката!

 

Важно за учениците от IV клас през учебната 2022/2023 година

В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на ПМГ „Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев за учебната 2023/2024 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:

  1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 12.02.2023 г.;
  2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 16.03.2023 г.;
  3. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 25.03.2023 г.;
  4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки “ – 13.05.2023 г.

 

ВАЖНО! Право на участие в класирането за прием имат всички явили се на поне 2 /две/ от изброените по горе 4 /четири/.  Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата ще бъдат определени и публикувани в Регламента за прием в V клас.

Състезанията и/или олимпиадите, с които учениците могат да участват в приема в V клас в ПМГ “Яне Сандански” са приети с решение на Педагогическия съвет, протоколирано с протокол №18 от 12.09.2022 г.

Дата на публикуване: 12.09.2022 г.

 

Регламент за прием в V клас

 

X