ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ В V КЛАС

Приключи записването за паралелката на ПМГ “Яне Сандански” за прием в V клас.
В нея има 8 свободни места.

 

 

КЛАСИРАНЕ V КЛАС 

 

ПРИЕМ 2021/2022 ГОДИНА

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

на училищната комисия по приемане на ученици в V клас по държавен план-прием в

ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев за учебната 2021/2022 година

                        Дейност Срок Място Работно време
1. Приемане на заявления по образец, копия от служебните бележки удостоверяващи резултатите от ученическата олимпиада и/или от състезанието „Математика за всеки“ 02–05.07.2021 г. Стая 102 8:00 – 17:00 ч.
2. Класиране на заявилите желание ученици, съгласно методиката, утвърдена в Регламента за прием в V клас. 06-07.07.2021 г. ПМГ

“Яне Сандански“

3. Обявяване на списък с приетите ученици на видно място в ПМГ „Яне Сандански“ На 07.07.2021 г.

 

Табло за съобщения в училището и на сайта: pmggd.bg След 17.30 ч.
4. Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование. 08-09.07.2021 г.

 

Стая 102 8:00 – 17:00 ч.
5. Оповестяване на сайта на гимназията броя на незаетите места след изтичане срока за записване на класираните ученици. 09.07.2021 г.

 

pmggd.bg След 17:30 ч.
6. Уведомяване на следващите в низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места. До 12.07.2021 г. Чрез имейл или телефонно обаждане 8:00 – 16:00 ч.
7. Записване на следващите по низходящ ред ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование. На 13.07.2021 г. Стая 102

До 17:30 ч.

 

Утвърден държавен план-прием в V клас за учебната 2021-2022 година в област Благоевград

 

Уважаеми родители на четвъртокласници,
за поредна година ПМГ „Яне Сандански“ организира безплатна школа за подготовка на ученици с изявен интерес в областта на математиката и желаещи да участват в математически състезания, чийто резултат ще се ползва за класирането в паралелката на ПМГ за V клас.
Заявление за участие (по образец) можете да попълните в канцеларията на училището или да изтеглите бланката от интернет страницата на ПМГ и да я изпратите попълнена на следния имейл: pmg.direktor@pmggd.bg.

 

Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането за прием в V клас в ПМГ “Яне Сандански”, са:

    1. областен кръг на олимпиадата по математика – 13.02.2021 г.;
    2. пролетно математическо състезание за ученици от IV клас –  08.05.2021 г.
    3. математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 15.05.2021 г.

(2) Състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет на ПМГ „ Яне Сандански“.

 

РЕГЛАМЕНТ за прием в 5 клас

X