ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ В VIII КЛАС

Информация за записаните  ученици в VIII клас и брой незаети места за учебната 2022/2023 година

в Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

 

 

№ по ред

Профил/ професия Брой утвърдени места по ДПП Брой записани ученици Свободни места за трети етап
1 Профил

„Математически –М-Ф-РИЧЕ-АЕ“

26 26 0
2 Профил

„Софтуерни и хардуерни науки –

ИНФ – ИТ – НИНРИЧЕ“

26 26 0
3 Профил

„Природни науки – Б – Х – РИЧЕ-АЕ“

26 26 0
4 Профил

„Хуманитарни науки – БЕЛ – ИЦ – НИНРИЧЕ“

26 26 0
5 Професия

„Системен програмист – РИЧЕ-АЕ“

26 26 0

 

 

 

ПЛАН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

за учебната 2022/2023 г.

 

ГРАФИК ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИЕМ 2022/2023

График на дейностите по приема:

Вид дейност Дата Място Час
1. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13- 15.07.2022 година включително ПМГ “Яне Сандански”

101

102

103

08.00 – 18.00 ч.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2022 година включително
3. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21- 22.07.2022 година включително ПМГ “Яне Сандански”

102

4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2022 година
5. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26-27.07.2022 година включително ПМГ “Яне Сандански”

101

6. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2022 година включително
7. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01- 02.08.2022 година включително ПМГ “Яне Сандански”

102

8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03.08.2022 година
9. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2022 година вкл.
10. Утвърждаване на осъществения държавен план- прием до 14.09.2022 година включително

 

 

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2022/2023 – VIII клас

 

ПРОФИЛ МАТЕМАТИЧЕСКИ с разширено изучаване на английски език

МАТЕМАТИКА и ФИЗИКА – профилиращи предмети

БАЛООБРАЗУВАНЕ от удвоения резултат от НВО по български език и литература и по математика и от оценките от удостоверението за завършен VІІ клас по математика и чужд език.

 

ПРОФИЛ ПРИРОДНИ НАУКИ с разширено изучаване на английски език

ХИМИЯ и БИОЛОГИЯ – профилиращи предмети

БАЛООБРАЗУВАНЕ от удвоения резултат от НВО по български език и литература и по математика и от оценките от удостоверението за завършен VІІ клас по химия и ООС и биология и ЗО.

 

ПРОФИЛ ХУМАНИТАРНИ НАУКИ без интензивно и без разширено изучаване на английски език

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и ИСТОРИЯ – профилиращи предмети

БАЛООБРАЗУВАНЕ от удвоения резултат от НВО по български език и литература и по математика и от оценките от удостоверението за завършен VІІ клас по български език и литература и история и цивилизации.

 

ПРОФИЛ СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ без интензивно и без разширено изучаване на английски език

ИНФОРМАТИКА и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – профилиращи предмети

БАЛООБРАЗУВАНЕ от удвоения резултат от НВО по български език и литература и по математика и от оценките от удостоверението за завършен VІІ клас по математика и информационни технологии.

 

ПРОФЕСИЯ СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ с разширено изучаване на английски език

С придобиване на трета степен на професионална квалификация.

БАЛООБРАЗУВАНЕ от утроения резултат от НВО по математика и един път резултата от НВО български език и литература и от оценките от удостоверението за завършен VІІ клас по математика и информационни технологии.

 

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. 05-07.07.2022 година включително от 08:00 до 18:00 часа
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12.07.2022 година включително
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13- 15.07.2022 година включително
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2022 година включително
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21- 22.07.2022 година включително
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2022 година
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26-27.07.2022 година включително
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2022 година включително
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01- 02.08.2022 година включително
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03.08.2022 година
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2022 година вкл.
12. Утвърждаване на осъществения държавен план- прием до 14.09.2022 година включително

 

X