ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ В VIII КЛАС

ПЛАН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

за учебната 2021-2022 г.

ПРЕДСТОИ

 

X