Заедно в изкуствата и в спорта

Национална програма

„Заедно в изкуствата и спорта“

Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев участва в Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“, която е в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

Основните цели на програмата са: 

 • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
 • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;  
 • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците; 
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците; 
 • Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности; 
 •  Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
 •  Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

Дейностите, по които училището участва са:

 • Модул 1 „Изкуства“

Направление – „Музикално изкуство“

Вокална група,  ръководител Лиляна Сейрекова

 • Модул 2 „Спорт“

Отбор по футбол, момчета, възрастова група VIII – X клас,  ръководители Андон Калайджиев и Георги Стефанов;

Отбор по волейбол, момичета, възрастова група  XI – XII клас, ръководител Александър Халачев;

Отбор по волейбол, момчета, възрастова група XI – XII клас, с ръководител Румен Джинев

<<ПРОГРАМА ФУТБОЛ>>

<<ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ВОЛЕЙБОЛ>>

<<График за провеждане на тренировките на отбора по Волейбол – момичета XI-XII клас>>

<<График за провеждане на заниманията на Вокална група>>

 

Национална програма

„Заедно в изкуствата и спорта“ за 2023/2024 година

Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев участва в Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“, която е в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

Основните цели на програмата са: 

 • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
 • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;  
 • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците; 
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците; 
 • Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности; 
 •  Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
 •  Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

Дейностите, по които училището участва са:

 • Модул 1 „Изкуства“

Направление – „Музикално изкуство“

Вокална група,  ръководител Лиляна Сейрекова

 • Модул 2 „Спорт“

Отбор по футбол, момчета, възрастова група VIII – X клас,  ръководител Андон Калайджиев

Отбор по волейбол, момчета, възрастова група XI – XII клас, с ръководител Румен Джинев

Отбор по баскетбол, момичета, възрастова група  VIII – X клас, ръководител Александър Халачев;

<<ПРОГРАМА ФУТБОЛ>>

<<График за провеждане на заниманиманията на отбора по Баскетбол – момичета VIII-X клас, с ръководител Александър Халачев>>

График за провеждане на заниманията на Вокална група по НП «Заедно в изкуствата и спорта»

График за провеждане на заниманията на клуб Волейбол – момчета по НП «заедно в изкуствата и спорта»

ГАЛЕРИЯ 2023/2024 г.

Направление – „Музикално изкуство“

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Модул 1 „Изкуства“

Направление – „Музикално изкуство“

Вокална група,  ръководител Лиляна Сейрекова

Спорт

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Отбор по волейбол, момчета, възрастова група XI – XII клас, с ръководител Румен Джинев

Направление – „Отбор футбол“

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Модул 2 „Спорт“

Направление – „Отбор по футбол“

момчета, с ръководител Андон Калайджиев – старши учител по
физическо възпитание и спорт в ПМГ „Яне Сандански гр. Гоце Делчев

Спорт

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Отбор по баскетбол, момичета, възрастова група  VIII – X клас, ръководител Александър Халачев;

X
Skip to content