ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ

ДЗИ 2021 г.

 

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни:

  • Български език и литература – 19 май 2021г., начало 08:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021г., начало 08:00 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 31 май 2021г.

Сесия август-септември:

  • Български език и литература – 26 август 2021г., начало 08:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021г., начало 08:00 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август – 02 септември 2021г.

 

График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2020–2021 г.:

 

Допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2021 г.

 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2021 г.

 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 1.03.2021г – 19.03.2021г.

 

Оценяване на изпитните работи – 22.05.2021г. – 06.06.2021г.

 

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 7.06.2021г.

 

 

 

Актуална информация за всичко около ДЗИ търсете на:

 

http://dzi-rioblg.alle.bg

 

http://www.zamaturite.bg

 

www.mon.bg/opencms/opencms/documents/dzi

 

www.minedu.government.bg

 

www.rio-blg.com

X