ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ

ДЗИ 2021 г.

 

 

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни:

  • Български език и литература – 19 май 2021г., начало 08:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021г., начало 08:00 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 31 май 2021г.

Сесия август-септември:

  • Български език и литература – 26 август 2021г., начало 08:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021г., начало 08:00 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август – 02 септември 2021г.

 

График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2020–2021 г.:

 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 1.03.2021г – 19.03.2021г.

 

Оценяване на изпитните работи – 22.05.2021г. – 06.06.2021г.

 

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 7.06.2021г.

 

 

Среден успех по предмети от ДЗИ  2019 г.

 

http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/dzi_2019.png

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  – 2018г.

 

Примерни задачи по математика с формат на ДЗИ по учебни раздели

 

Задачи 1 вариант

 

Задачи 2 вариант

 

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
2018 г.

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/dzi2018.jpg

 

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
2017 г.

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/dzi_2017.jpg

 

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
2016 г.

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/sreden_uspeh_dzi_2016.jpg

 

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
2015 г.

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/sreden_uspeh_dzi_2015.jpg

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
2014 г.

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/rez_dzi_2014.jpg

 

 

 

Актуална информация за всичко около ДЗИ търсете на:

 

http://dzi-rioblg.alle.bg

 

http://www.zamaturite.bg

 

www.mon.bg/opencms/opencms/documents/dzi

 

www.minedu.government.bg

 

www.rio-blg.com

 

както и на сайта на училището: www.pmg-gd-bg.com

 

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

Архив

Резултати от ДЗИ за учебната 2010/2011 година.

Резултати от ДЗИ за учебната 2009/2010 година.