ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ

ДЗИ 2022 г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни:

 

Сесия август-септември:

  • Български език и литература – 25 август 2022г., начало 08:30 часа
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 26 август 2022г., начало 08:30 часа
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август – 02 септември 2022г.

 

График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2021–2022 г.:

 

Допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2022 г.

 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2022 г.

 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 3.02.2022 г. – 18.02.2022 г.

 

Оценяване на изпитните работи – 20.05.2022 г. – 06.06.2022 г.

 

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 8.06.2022г.

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година

X