ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ  II-РИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Всички ученици, които са в дистанционна форма на обучение, имат възможност да посещават онлайн консултации по отделните предмети в четвъртък от 14:00 до 15:00 часа. Всички ученици, които в момента са в присъствена форма на обучение, могат да посещават консултации, съгласно следния график:

 

    Консултaции в реална среда Консултации онлайн
Учител Учебен предмет Ден от седмицата  Час на провеждане Място на

провеждане

Ден от седмицата Час на провеждане
Златка Георгиева Милчева Химия и ООС Петък 14:00-14:40 207 Четвъртък 14:00-14:40
Димитрия Ангелова Кафкова История и цивилизации Понеделник 14:00-14:40 207 Четвъртък 14:00-14:40
Донка Великова Пиргова Технологии и предприемачество Петък 14:00-14:40 206 Четвъртък 14:00-14:40
Екатерина Атанасова Тодорова Български език и литература Вторник

 

14:00-14:40 101 Четвъртък 14:00-14:40
Александър Георгиев Мандажиев Български език и литература Понеделник 14:00-14:40 101 Четвъртък 14:00-14:40
Виктория Кирилова Кирева Български език и литература Понеделник 14:00-14:40 102 Четвъртък 14:00-14:40
Евгения Станоева Попова-Балакчиева Български език и литература Сряда 14:00-14:40 311 Четвъртък 14:00-14:40
Любка Борисова Харизанова Български език и литература Вторник 14:00-14:40 102 Четвъртък 14:00-14:40
Диана Маринова Обущарова Български език и литература Вторник 14:00-14:40 105 Четвъртък 14:00-14:40
Северина Димитрова Миладинова Български език и литература Вторник 14:00-14:40 110 Четвъртък 14:00-14:40
Мариела Олег Вангелова Английски език Сряда 14:00-14:40 212 Четвъртък 14:00-14:40
Елица Николова Зойкова Английски език Петък 14:00-14:40 101 Четвъртък 14:00-14:40
Димка Георгиева Дерменджиева – Пандурова Английски език Понеделник 14:00-14:40 310 Четвъртък 14:00-14:40
Гергана Харизанова Иванова Английски език Сряда 14:00-14:40 312 Четвъртък 14:00-14:40
Филиз Мурат Фейзиева Английски език Сряда 14:00-14:40 310 Четвъртък 14:00-14:40
Димитрия Николаева Хаджиева Английски език Вторник 14:00-14:40 203 Четвъртък 14:00-14:40
Стоян Атанасов Пенков Английски език Понеделник 14:00-14:40 110 Четвъртък 14:00-14:40
Елена Стоева Адамова Руски език Понеделник 14:00-14:40 215 Четвъртък 14:00-14:40
Тодорка Георгиева Янудова Руски език Понеделник 14:00-14:40 108 Четвъртък 14:00-14:40
Татяна Борисова Димитрушева Френски език Вторник 14:00-14:40 104 Четвъртък 14:00-14:40
Златка Георгиева Близнакова Немски език Сряда 14:00-14:40 214 Четвъртък 14:00-14:40
Илияна Иванова Станкова Математика Вторник 14:00-14:40 212 Четвъртък 14:00-14:40
Илия Димитров Нурков Математика Вторник 14:00-14:40 213 Четвъртък 14:00-14:40
Соня Богданова Коджебашева Математика Понеделник 14:00-14:40 212 Четвъртък 14:00-14:40
Анна Милчева Драгинова Математика Вторник 14:00-14:40 214 Четвъртък 14:00-14:40
Надие Мустафова Молахасанова Математика Вторник 14:00-14:40 215 Четвъртък 14:00-14:40
Надя Петрова Воденичарова Информационни технологии Понеделник 14:00-14:40 302 Четвъртък 14:00-14:40
Мария Атанасова Панева Информационни технологии Вторник 14:00-14:40 210 Четвъртък 14:00-14:40
Антония Божидарова

Геврекова

Информационни технологии Вторник 14:00-14:40 312 Четвъртък 14:00-14:40
Величка Владимирова Сабахлъкова Информационни технологии Понеделник 14:00-14:40 309 Четвъртък 14:00-14:40
Ваня Димитрова Станчева Информационни технологии Вторник 14:00-14:40 309 Четвъртък 14:00-14:40
Невсие Исмаил Караахмед Информационни технологии Сряда 14:00-14:40 309 Четвъртък 14:00-14:40
Боряна Георгиева Вълчева История и цивилизации Вторник 14:00-14:40 301 Четвъртък 14:00-14:40
Александра Велкова Демерджиева – Ряхова История и цивилизации Понеделник 14:00-14:40 213 Четвъртък 14:00-14:40
Красимира Каменова Беева История и цивилизации Понеделник 14:00-14:40 203 Четвъртък 14:00-14:40
Анелия Валентинова Кичукова История и цивилизации Понеделник 14:00-14:40 214 Четвъртък 14:00-14:40
Недялка Кръстева Ангушева Философия Сряда 14:00-14:40 215 Четвъртък 14:00-14:40
Мария Георгиева Стоянова Философия Сряда 14:00-14:40 301 Четвъртък 14:00-14:40
Карамфилка Атанасова Патинова Физика и астрономия Понеделник 14:00-14:40 104 Четвъртък 14:00-14:40
Мария Георгиева Витанова Химия и ООС Понеделник 14:00-14:40 312 Четвъртък 14:00-14:40
Люба Георгиева Маламова Химия и ООС Петък 14:00-14:40 307 Четвъртък 14:00-14:40
Марияна Тодорова Карамитева Химия и ООС Понеделник 14:00-14:40 109 Четвъртък 14:00-14:40
Катерина Илиева Мангалова Биология и ЗО Петък 14:00-14:40 103 Четвъртък 14:00-14:40
Силвия Георгиева Мегданова Биология и ЗО Вторник 14:00-14:40 303 Четвъртък 14:00-14:40
Божидар Георгиев Вълканов География и икономика Понеделник 14:00-14:40 301 Четвъртък 14:00-14:40
Василка Станимирова Фърчева География и икономика Понеделник 14:00-14:40 303 Четвъртък 14:00-14:40
Ивайло Костадинов Костадинов Изобразително изкуство Петък 14:00-14:40 110 Четвъртък 14:00-14:40
Лиляна Иванова Сейрекова Музика Петък 14:00-14:40 105 Четвъртък 14:00-14:40
X