ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ за I срок 2020/2021 година

 

Учител Учебен предмет Ден от седмицата Час на провеждане Място на

провеждане

Златка Георгиева Милчева Химия и ООС Петък 14:40-15:25 207
Димитрия Ангелова Кафкова История и цивилизации Понеделник 14:40-15:25 207
Донка Великова Пиргова Технологии и предприемачество Петък 14:40-15:25 206
Екатерина Атанасова Тодорова Български език и литература Вторник

 

14:40-15:25 101
Александър Георгиев Мандажиев Български език и литература Понеделник 14:40-15:25 101
Виктория Кирилова Кирева Български език и литература Понеделник 14:40-15:25 102
Евгения Станоева Попова-Балакчиева Български език и литература Сряда 14:40-15:25 311
Любка Борисова Харизанова Български език и литература Вторник 14:40-15:25 102
Диана Маринова Обущарова Български език и литература Вторник 14:40-15:25 105
Северина Димитрова Миладинова Български език и литература Вторник 14:40-15:25 110
Мариела Олег Вангелова Английски език Сряда 14:40-15:25 212
Елица Николова Зойкова Английски език Петък 14:40-15:25 101
Димка Георгиева Дерменджиева – Пандурова Английски език Понеделник 14:40-15:25 310
Гергана Харизанова Иванова Английски език Сряда 14:40-15:25 213
Филиз Мурат Фейзиева Английски език Сряда 14:40-15:25 310
Димитрия Николаева Хаджиева Английски език Вторник 14:40-15:25 203
Стоян Атанасов Пенков Английски език Понеделник 14:40-15:25 110
Елена Стоева Адамова Руски език Понеделник 14:40-15:25 215
Тодорка Георгиева Янудова Руски език Понеделник 14:40-15:25 108
Татяна Борисова Димитрушева Френски език Вторник 14:40-15:25 104
Златка Георгиева Близнакова Немски език Сряда 14:40-15:25 214
Илияна Иванова Станкова Математика Вторник 14:40-15:25 212
Илия Димитров Нурков Математика Вторник 14:40-15:25 213
Соня Богданова Коджебашева Математика Понеделник 14:40-15:25 212
Анна Милчева Драгинова Математика Вторник 14:40-15:25 214
Надие Мустафова Молахасанова Математика Вторник 14:40-15:25 215
Надя Петрова Воденичарова Информационни технологии Понеделник 14:40-15:25 302
Мария Атанасова Панева Информационни технологии Вторник 14:40-15:25 210
Антония Божидарова

Геврекова

Информационни технологии Вторник 14:40-15:25 302
Величка Владимирова Сабахлъкова Информационни технологии Понеделник 14:40-15:25 309
Ваня Димитрова Станчева Информационни технологии Вторник 14:40-15:25 309
Невсие Исмаил Караахмед Информационни технологии Сряда 14:40-15:25 309
Боряна Георгиева Вълчева История и цивилизации Вторник 14:40-15:25 301
Александра Велкова Демерджиева – Ряхова История и цивилизации Понеделник 14:40-15:25 213
Красимира Каменова Беева История и цивилизации Понеделник 14:40-15:25 203
Анелия Валентинова Кичукова История и цивилизации Понеделник 14:40-15:25 214
Недялка Кръстева Ангушева Философия Сряда 14:40-15:25 215
Мария Георгиева Стоянова Философия Сряда 14:40-15:25 301
Карамфилка Атанасова Патинова Физика и астрономия Понеделник 14:40 – 15:25 104
Тодор Костадинов Хаджидиманов Физика и астрономия и Математика Понеделник 14:40-15:25 304
Мария Георгиева Витанова Химия и ООС Понеделник 14:40-15:25 312
Люба Георгиева Маламова Химия и ООС Петък 14:40-15:25 307
Марияна Тодорова Карамитева Химия и ООС Понеделник 14:40-15:25 109
Катерина Илиева Мангалова Биология и ЗО Петък 14:40-15:25 103
Силвия Георгиева Мегданова Биология и ЗО Вторник 14:40-15:25 303
Божидар Георгиев Вълканов География и икономика Понеделник 14:40-15:25 301
Василка Станимирова Фърчева География и икономика Понеделник 14:40-15:25 303
Ивайло Костадинов Костадинов Изобразително изкуство Петък 14:40-15:25 110
Лиляна Иванова Сейрекова Музика Петък 14:40-15:25 105