ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК

на консултации по учебни предмети

II учебен срок за учебната 2022/2023 година

Име, презиме и фамилия Предмет Ден от седмицата Място на провеждане Час
1 ЕЛКА ИВАНОВА БОЖИКОВА История и цивилизации Вторник 208 14.30  – 15.15 
2 ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА МИЛЧЕВА Химия и ООС Сряда 203 14:30 – 15:15 
3 ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА КАФКОВА История и цивилизации Сряда 212 14:30  – 15:15 
4 ДОНКА ВЕЛИКОВА ПИРГОВА Технологии и

предприемачество

Петък 203 14:30  – 15:15 
5 ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА БЕЛ Сряда 103 14:30 – 15:15
6 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МАНДАЖИЕВ БЕЛ Вторник 311 14:30 – 15:15
7 ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА КИРЕВА БЕЛ Вторник 103 14:30 – 15:15
8 ЕВГЕНИЯ СТАНОЕВА ПОПОВА –

БАЛАКЧИЕВА

БЕЛ Вторник 203 14:30 – 15:15
9 ЛЮБКА БОРИСОВА ХАРИЗАНОВА БЕЛ Сряда 108 14:30 – 15:15
10 ГЕРГАНА ЗАПРЮВА ИКОНОМОВА БЕЛ и френски език Четвъртък 108 14.30 – 15.15
11 СЕВЕРИНА ДИМИТРОВА МИЛАДИНОВА БЕЛ Вторник 102 14.30 – 15.15
12 ЕЛИЦА НИКОЛОВА ЗОЙКОВА Английски език Сряда  110 14:30 -15:15
13 МАРИЕЛА ОЛЕГ ВАНГЕЛОВА Английски език четвъртък 213 14.30  – 15.15 
14 ГЕРГАНА ХАРИЗАНОВА ИВАНОВА Английски език вторник 213 14:30-15:15
15 НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ХАЛЕВАЧЕВА Английски език понеделник 214 15:00-15:45
16 СТОЯН АТАНАСОВ ПЕНКОВ Английски език вторник 215 14:30-15:15
17 НИКОЛАЙ БОЖИДАРОВ ВЪЛЧЕВ Английски език Сряда 214 14:30-15:15
18 ЕЛЕНА НИКОЛОВА-ДИШЛЯНОВА Английски език Четвъртък 214 14.30-15.15
19 ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ЯНУДОВА Руски език четвъртък 215 14:30 – 15:15
20 ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА БЛИЗНАКОВА Немски език вторник 212 14:30 – 15:15
21 ИЛИЯ ДИМИТРОВ НУРКОВ Математика понеделник 212 15:00-15:45
22 СОНЯ БОГДАНОВА КОДЖЕБАШЕВА Математика сряда 105 14.30-15.15
23 АННА МИЛЧЕВА ДРАГИНОВА Математика сряда 310 14:30-15:15
24 НАДИЕ МУСТАФОВА МОЛАХАСАНОВА Математика вторник 110 14.30-15.15
25 ИЛИЯНА ИВАНОВА СТАНКОВА Математика вторник 104 14.30-15.15
26 ДЖЕМИЛЕ ИБРАХИМОВА ШАРКОВА Математика сряда 102 14.30-15.15
27 НАДЯ ПЕТРОВА ВОДЕНИЧАРОВА Информатика и ИТ Вторник 302 14:30-15:15
28 МАРИЯ АТАНАСОВА ПАНЕВА Информатика и ИТ вторник 409 14:30-15:15 
29 ВАНЯ ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА ИТ сряда 309 14:30-15:15 
30 КРАСИМИРА НИКОЛОВА

ХАДЖИДИМАНОВА

Информатика и ИТ Четвъртък 309 14:30 – 15:15 
31 НЕВСИЕ ИСМАИЛ КАРААХМЕД Информатика и ИТ Сряда 112 14:30 – 15:15 
32 НЕВСЕ ШАРКОВА Информатика и ИТ Сряда 409 14:30 – 15:15 
33 КОСТАДИН БАБАНОВ Информатика и ИТ Вторник 309 14:30 – 15:15 
34 ХРИСТИНКА ЯНЕВА Информатика и ИТ Вторник 210 14:30 – 15:15 
35 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА История и цивилизации Вторник  310 14:30 – 15:15 
36 АНЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА КИЧУКОВА История и цивилизации вторник 109 14:30 – 15:15 
37 ПЕТКО СТОЯНОВ ЩЪРБАНОВ История и цивилизации Понеделник 310 15.00 – 15:45 
38 МАРИЯ БУЧКОВА История и цивилизации сряда 311 14:30-15:15
39 НЕДЯЛКА КРЪСТЕВА АНГУШЕВА Философия сряда 303 14:30-15:15 
40 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА Философия вторник 303 14:30-15:15
41 КАРАМФИЛКА АТАНАСОВА ПАТИНОВА Физика и астрономия четвъртък 304 14:30-15:15
42 ЛЮБА ГЕОРГИЕВА МАЛАМОВА Химия и ООС вторник 307 14:30-15:15
43 МАРИЯНА ТОДОРОВА КАРАМИТЕВА Химия и ООС четвъртък 307 14.30-15.15
44 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА Химия и ООС сряда 307 14.30 -15.15
45 МАРГАРИТА КЮМУРДЖИЕВА Биология и ЗО понеделник 102 15.00 – 15:45 
46 СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА МЕГДАНОВА Биология и ЗО вторник 301 14:30-15:15
47 БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ География и икономика сряда 215 14:30-15:15
48 ВАСИЛКА СТАНИМИРОВА ФЪРЧЕВА География и икономика вторник 312 14:30-15:15
49 ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ Изобразително изкуство сряда 101 14.30 – 15.15
50 ЛИЛЯНА ИВАНОВА СЕЙРЕКОВА Музика сряда 109 14:30- 15:15

 

X