ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ  I-ВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Име, презиме и фамилия

 

Предмет

 

Ден от седмицата

 

Стая №

 

Час

ЕЛКА ИВАНОВА БОЖИКОВА История и цивилизации Четвъртък 203 14:30 ч. – 15:15 ч.
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА МИЛЧЕВА Химия и ООС Понеделник 212 14:30 ч. – 15:15 ч.
ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА КАФКОВА История и цивилизации Вторник 212 14:30 ч. – 15:15 ч.
ДОНКА ВЕЛИКОВА ПИРГОВА Технологии и

предприемачество

Сряда 212 14:30 ч. – 15:15 ч.
ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА БЕЛ Сряда 213 14:30 ч. – 15:15 ч.
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МАНДАЖИЕВ Български език и

литература

Понеделник 101 14:30 ч. – 15:15 ч.
ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА КИРЕВА Български език и

литература

Сряда 214 14:30 ч. – 15:15 ч.
ЕВГЕНИЯ СТАНОЕВА ПОПОВА –

БАЛАКЧИЕВА

Български език и

литература

Сряда 215 14:30 ч. – 15:15 ч.
ЛЮБКА БОРИСОВА ХАРИЗАНОВА Български език и

литература

Сряда 101 14:30 ч. – 15:15 ч.
ГЕРГАНА ЗАПРЮВА ИКОНОМОВА Български език и

литература и френски език

Четвъртък 101 14:30 ч. – 15:15 ч.
СЕВЕРИНА ДИМИТРОВА МИЛАДИНОВА Български език и

литература

Понеделник 102

 

14:30 ч. – 15:15 ч.
ЕЛИЦА НИКОЛОВА ЗОЙКОВА Английски език Сряда 102 14:30 ч. – 15:15 ч.
МАРИЕЛА ОЛЕГ ВАНГЕЛОВА Английски език Понеделник 103 14:30 ч. – 15:15 ч.
ГЕРГАНА ХАРИЗАНОВА ИВАНОВА Английски език Вторник 213 14:30 ч. – 15:15 ч.
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ХАЛЕВАЧЕВА Английски език Понеделник 104 14:30 ч. – 15:15 ч.
СТОЯН АТАНАСОВ ПЕНКОВ Английски език Вторник 214 14:30 ч. – 15:15 ч
НИКОЛАЙ БОЖИДАРОВ ВЪЛЧЕВ Английски език Сряда 103 14:30 ч. – 15:15 ч.
ЕЛЕНА НИКОЛОВА-ДИШЛЯНОВА Английски език Четвъртък 102 14:30 ч. – 15:15 ч.
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ЯНУДОВА Руски език Четвъртък 103 14:30 ч. – 15:15 ч.
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА БЛИЗНАКОВА Немски език Понеделник 108 14:30 ч. – 15:15 ч.
ИЛИЯ ДИМИТРОВ НУРКОВ Математика Понеделник 105 14:30 ч. – 15:15 ч.
СОНЯ БОГДАНОВА КОДЖЕБАШЕВА Математика Вторник 215 14:30 ч. – 15:15 ч.
АННА МИЛЧЕВА ДРАГИНОВА Математика Понеделник 109 14:30 ч. – 15:15 ч.
НАДИЕ МУСТАФОВА МОЛАХАСАНОВА Математика Четвъртък 104 14:30 ч. – 15:15 ч.
ИЛИЯНА ИВАНОВА СТАНКОВА Математика Вторник 109 14:30 ч. – 15:15 ч.
ДЖЕМИЛЕ ИБРАХИМОВА ШАРКОВА Математика Понеделник 110 14:30 ч. – 15:15 ч.
НАДЯ ПЕТРОВА ВОДЕНИЧАРОВА Информатика и ИТ Понеделник 112 14:30 ч. – 15:15 ч.
МАРИЯ АТАНАСОВА ПАНЕВА Информатика и ИТ Понеделник 309 14:30 ч. – 15:15 ч.
ВАНЯ ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА Информационни технологии Сряда 210 14:30 ч. – 15:15 ч.
КРАСИМИРА НИКОЛОВА

ХАДЖИДИМАНОВА

Информатика и ИТ Четвъртък 112 14:30 ч. – 15:15 ч.
НЕВСИЕ ИСМАИЛ КАРААХМЕД Информатика и ИТ Сряда 112 14:30 ч. – 15:15 ч.
НЕВСЕ ШАРКОВА Информатика и ИТ Сряда 309 14:30 ч. – 15:15 ч.
КОСТАДИН БАБАНОВ Информатика и ИТ Вторник 309 14:30 ч. – 15:15 ч.
ХРИСТИНКА ЯНЕВА Информатика и ИТ Вторник 210 14:30 ч. – 15:15 ч.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА История и цивилизации Вторник 110 14:30 ч. – 15:15 ч.
АНЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА КИЧУКОВА История и цивилизации Вторник 105 14:30 ч. – 15:15 ч.
ПЕТКО СТОЯНОВ ЩЪРБАНОВ История и цивилизации Четвъртък 108 14:30 ч. – 15:15 ч.
МАРИЯ БУЧКОВА История и цивилизации Сряда 104 14:30 ч. -15:15 ч.
НЕДЯЛКА КРЪСТЕВА АНГУШЕВА Философия Понеделник 213 14:30 ч. – 15:15 ч.
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА Философия Понеделник 214 14:30 ч. – 15:15 ч.
КАРАМФИЛКА АТАНАСОВА ПАТИНОВА Физика и астрономия Четвъртък 105 14:30 ч. – 15:15 ч.
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА МАЛАМОВА Химия и ООС Вторник 104 14:30 ч. – 15:15 ч.
МАРИЯНА ТОДОРОВА КАРАМИТЕВА Химия и ООС Четвъртък 212 14:30 ч. – 15:15 ч.
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА Химия и ООС Понеделник 215 14:30 ч. – 15:15 ч.
МАРГАРИТА КЮМУРДЖИЕВА Биология и ЗО Вторник 103 14:30 ч. – 15:15 ч.
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА МЕГДАНОВА Биология и ЗО Вторник 102 14:30 ч. – 15:15 ч.
БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ География и икономика Четвъртък 110 14:30 ч. – 15:15 ч.
ВАСИЛКА СТАНИМИРОВА ФЪРЧЕВА География и икономика Вторник 101 14:30 ч. – 15:15 ч.
ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ Изобразително изкуство Сряда 105 14:30 ч. – 15:15 ч.
ЛИЛЯНА ИВАНОВА СЕЙРЕКОВА Музика Четвъртък 215

14:30 ч. – 15:15 ч.

 

 

X