ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК

на консултации по учебни предмети

I учебен срок за учебната 2023/2024 година

Име, презиме и фамилия Предмет Ден от седмицата

 

Стая № Час
1. ЕЛКА ИВАНОВА БОЖИКОВА История и цивилизации  

Вторник

208 14.10 – 14.55 ч.
2. ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА МИЛЧЕВА Химия и ООС Сряда 206 14.10 – 14.55 ч.
3. ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА КАФКОВА История и цивилизации Четвъртък 206 14.10 – 14.55 ч.
4. ДОНКА ВЕЛИКОВА ПИРГОВА Технологии и предприемачество Вторник 205 14.10 – 14.55 ч.
5. ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА Български език и литература Сряда 212 14.10 – 14.55 ч.
6. ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА КИРЕВА Български език и литература Сряда 104 14.10 – 14.55 ч.
7. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МАНДАЖИЕВ Български език и литература Понеделник 110 14.10 – 14.55 ч.
8. СЕВЕРИНА ДИМИТРОВА МИЛАДИНОВА Български език и литература Понеделник 103 14.10 – 14.55 ч.
9. ЕВГЕНИЯ СТАНОЕВА ПОПОВА -БАЛАКЧИЕВА Български език и литература  

Петък

103 14.10 – 14.55 ч.
10. ЛЮБКА БОРИСОВА ХАРИЗАНОВА Български език и литература четвъртък 104 14.10 – 14.55 ч.
11. ЕЛИЦА  НИКОЛОВА  ЗОЙКОВА Английски език Петък 109 14.10 – 14.55 ч.
12. СТОЯН АТАНАСОВ ПЕНКОВ Английски език Сряда 215 13.15 – 14.00 ч.
13. ГЕРГАНА ХАРИЗАНОВА ИВАНОВА Английски език Понеделник 109 14.10 – 14.55 ч.
14. АДИЛЕ МУСА САКАЛИ Английски език Сряда 105 14.10 – 14.55 ч.
15. НИКОЛАЙ БОЖИДАРОВ ВЪЛЧЕВ Английски език Понеделник 213 14.10 – 14.55 ч.
16. ЕЛЕНА НИКОЛОВА – ДИШЛЯНОВА Английски език Петък 310 14.10 – 14.55 ч.
17. ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ЯНУДОВА Руски език Четвъртък 212 14.10 – 14.55 ч.
18. КОСТАДИНКА БЛАГОЕВА КАРАИВАНОВА Френски език Петък 110 14.10 – 14.55 ч.
19. ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА БЛИЗНАКОВА Немски език Четвъртък 411 14.10 – 14.55 ч.
20. СВЕТЛАНА ГРИГОРОВА БУЧКОВА Испански език Понеделник 102 14.10 – 14.55 ч.
21. СОНЯ БОГДАНОВА КОДЖЕБАШЕВА Математика Петък 104 14.10 – 14.55 ч.
22. АННА  МИЛЧЕВА ДРАГИНОВА Математика Петък 105 14.10 – 14.55 ч.
23. ИЛИЯНА  ИВАНОВА СТАНКОВА Математика Понеделник 402 14.10 – 14.55 ч.
24. НАДИЕ МУСТАФОВА МОЛАХАСАНОВА Математика Сряда 102 14.10 – 14.55 ч.
25. ФАТМЕ РАМЗИЕВА КУПЕНОВА Математика Четвъртък 105 14.10 – 14.55 ч.
26. НАДЯ ПЕТРОВА ВОДЕНИЧАРОВА Информатика и ИТ Понеделник 302 14.10 – 14.55 ч.
27. МАРИЯ АТАНАСОВА ПАНЕВА Професионални предмети Понеделник 309 14.10 – 14.55 ч.
28. ВАНЯ ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА Информатика и ИТ Вторник 112 14.10 – 14.55 ч.
29. НЕВСИЕ  ИСМАИЛ КАРААХМЕД Професионални предмети Сряда 112 14.10 – 14.55 ч.
30. НЕВСЕ СЪБЕВА ШАРКОВА Информатика и ИТ Четвъртък 210 14.10 – 14.55 ч.
31. КОСТАДИН ВЕЛИКОВ БАБАНОВ Информатика и ИТ Понеделник 112 14.10 – 14.55 ч.
32. ТЕОХАР РАДОЕВ ТУПАРОВ Информатика и ИТ Понеделник 210 14.10 – 14.55 ч.
33. БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА История и цивилизации Понеделник 405 14.10 – 14.55 ч.
34. АНЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА КИЧУКОВА История и цивилизации Четвъртък 110 14.10 – 14.55 ч.
35. ЛОЗАНКА ИВАНОВА ГРОЗДАНОВА История и цивилизации Четвъртък 407 14.10 – 14.55 ч.
36. КРАСИМИРА КАМЕНОВА БЕЕВА История и цивилизации и география и икономика Понеделник 411 14.10 – 14.55 ч.
37. НЕДЯЛКА КРЪСТЕВА АНГУШЕВА Философия Сряда 215 14.10 – 14.55 ч.
38. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА Философия Понеделник 213 14.10 – 14.55 ч.
39. КАРАМФИЛКА АТАНАСОВА ПАТИНОВА Физика и астрономия Вторник 304 14.10 – 14.55 ч.
40. МАРИЯНА ТОДОРОВА КАРАМИТЕВА Химия и ООС Четвъртък 303 14.10 – 14.55 ч.
41. ЛЮБА ГЕОРГИЕВА МАЛАМОВА Химия и ООС Петък 102 14.10 – 14.55 ч.
42. МАРИЯ  ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА Химия и ООС Сряда 411 14.10 – 14.55 ч.
43. МАРГАРИТА ОГНЯНОВА КЮМУРДЖИЕВА Биология и ЗО Понеделник 410 14.10 – 14.55 ч.
44. СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА МЕГДАНОВА Биология и ЗО Петък 215 14.10 – 14.55 ч.
45. БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ География и икономика Петък 213 14.10 – 14.55 ч.
46. ВАСИЛКА СТАНИМИРОВА ФЪРЧЕВА География и икономика Петък 214 14.10 – 14.55 ч.
47. ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ Изобразително изкуство Четвъртък 412 14.10 – 14.55 ч.
48. ЛИЛЯНА  ИВАНОВА СЕЙРЕКОВА Музика Сряда 310 14.10 – 14.55 ч.

X
Skip to content