ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Г Р А Ф И К

за

2022/2023 учебна година

на класните ръководители за провеждане на часа на класа за водене на училищната документация и консултиране на родители и ученици

Паралелка Класен ръководител Ден от седмицата Час на провеждане Място на провеждане
V Елена Николова-Дишлянова Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 303
VI Ивайло Костадинов Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 310
VII Анелия Кичукова Четвъртък 14.30 ч. – 15.15 ч. 303
VIIIА Маргарита Кюмурджиева Четвъртък 14.30 ч. – 15.15 ч. 310
VIIIБ Евгения Попова-Балакчиева Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 311
VIIIВ Мариела Вангелова Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 312
VIIIГ Люба Маламова Сряда 14.30 ч. – 15.15 ч. 303
VIIIД Боряна Вълчева Сряда 14.30 ч. – 15.15 ч. 310
IXА Илияна Станкова Понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 303
IXБ Гергана Иванова Понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 310
IXВ Невена Халевачева Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 401
IXГ Силвия Мегданова  Понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 311
IXД Василка Фърчева Четвъртък 14.30 ч. – 15.15 ч. 311
XА Божидар Вълканов Понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 312
XБ Северина Миладинова Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 402
XВ Александър Мандажиев Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 403
XГ Мария Витанова Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 405
XД Георги Стефанов Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 406
XIА Виктория Кирева Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 407
XIБ Недялка Ангушева Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 410
XIВ Александър Халачев Понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 401
XIГ Карамфилка Патинова Понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 402
XIД Любка Харизанова Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 411
XIIА Румен Джинев Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 412
XIIБ Андон Калайджиев Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. Учителска стая
XIIВ Мария Стоянова Сряда 14.30 ч. – 15.15 ч. 312
XIIГ Екатерина Тодорова Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. Учителска стая
XIIД Стоян Пенков Понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч.

403

X