ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

График за консултиране на родителите и учениците и водене на училищната документация

на съответната паралелка за втория учебен срок на учебната 2023/2024г., както следва:

 

  1. Всеки класен ръководител през IВА, II-РА и III-ТА седмица от месеца провежда допълнителен час на класа в ден вторник от 14.10 ч. до 14.55 ч. в класната си стая.
  2. Последната седмица от месеца всеки класен ръководител провежда допълнителен час на класа по следния график:

 

Паралелка

Класен ръководител Ден от седмицата Час на провеждане Място на провеждане
V Екатерина Тодорова понеделник 11.35 – 12.20 ч. Учителска стая
VI Елена Николова понеделник 11.35 – 12.20 ч. Учителска стая
VII Анелия Кичукова вторник 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
VIIIА Стоян Пенков четвъртък 11.35 – 12.20 ч. Учителска стая
VIIIБ Красимира Беева вторник 17.00 ч. Учителска стая
VIIIВ Румен Джинев петък 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
VIIIГ Карамфилка Патинова петък 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
VIIIД Светлана Бучкова сряда 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
IXA Маргарита Кюмурджиева петък 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
IXБ Евгения Попова вторник 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
IXВ Мария Стоянова понеделник 17.00 ч. Учителска стая
IXГ Люба Маламова сряда 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
IXД Боряна Вълчева сряда 11.35 – 12.20 ч. Учителска стая
ХА Костадин Бабанов вторник 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
XБ Гергана Иванова понеделник 11.35 – 12.20 ч. Учителска стая
XВ Андон Калайджиев сряда 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
XГ Силвия Мегданова четвъртък 11.35 – 12.20 ч. Учителска стая
XД Василка Фърчева сряда 11.35 – 12.20 ч. Учителска стая
XIА Божидар Вълканов вторник 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
XIБ Северина Миладинова сряда 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
XIВ Александър Мандажиев понеделник 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
XIГ Мария Витанова сряда 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
XIД Георги Стефанов вторник 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
ХIIА Виктория Кирева сряда 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
XIIБ Недялка Ангушева вторник 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
XIIВ Александър Халачев сряда 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
XIIГ Марияна Карамитева четвъртък 17.00 ч. Учителска стая
XIIД Любка Харизанова понеделник 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая

 

 

X
Skip to content