ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

 

Г Р А Ф И К за 2020-2021 учебна година

на класните ръководители за провеждане на часа на класа за водене на училищната документация и консултиране на родители и ученици

 

Дата Ден от седмицата Час Стая Клас
1. 01.10.2020г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
2. 08.10.2020г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
3. 15.10.2020г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
4. 22.10.2020г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
5. 29.10.2020г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
6. 05.11.2020г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
7. 12.11.2020г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
8. 19.11.2020г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
9. 26.11.2020г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
10. 03.12.2020г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
11. 10.12.2020г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
12. 17.12.2019г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
13. 22.12.2020г. Вторник 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
14. 07.01.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
15. 14.01.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
16. 21.01.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
17. 28.01.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
18. 04.02.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII

 

Дата Ден от седмицата Час Стая Клас
1. 11.02.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
2. 18.02.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
3. 25.02.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
4. 04.03.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
5. 11.03.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
6. 18.03.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
7. 25.03.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
8. 01.04.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
9. 15.04.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
10. 22.04.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
11. 29.04.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
12. 04.05.2021г. Вторник 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
13. 13.05.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XII
14. 27.05.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XI
15. 03.06.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XI
16. 10.06.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от V до XI
17. 27.06.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от VII до XI
18. 24.06.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая от VII до XI