ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Г Р А Ф И К

за провеждане на допълнителен час на класа

за I учебен срок на учебната 2023/2024 година

 

Клас

Класен ръководител Ден от седмицата Часови диапазон Място
V Екатерина Тодорова Сряда 12:20 – 13:05 ч. Учителска стая
VI Елена Николова Понеделник 14.00 – 14.45 ч. 212
VII Анелия Кичукова Понеделник 14.00 – 14.45 ч. 303
VIIIА Стоян Пенков Четвъртък 12:20 – 13:05 ч. Учителска стая
VIIIБ Красимира Беева Понеделник 12.20 -13.05 ч. Учителска стая
VIIIВ Румен Джинев Петък 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
VIIIГ Карамфилка Патинова Вторник 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
VIIIД Светлана Бучкова Сряда 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
 IXA Маргарита Кюмурджиева Вторник 12:20 – 13:05 ч. Учителска стая
 IXБ Евгения Попов Вторник 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
 IXВ Мария Стоянова Четвъртък 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
IXГ Люба Маламова Сряда 12:20 – 13:05 ч. Учителска стая
IXД Боряна Вълчева Вторник 14.00 – 14.45 ч. 311
XА Костадин Бабанов Вторник 12:20 – 13.05 ч. Учителска стая
XБ Гергана Иванова Понеделник 12:20 – 13:05 ч. Учителска стая
XВ Невена Халевачева Вторник 14:00 – 14:45 ч. 215
XГ Силвия Мегданова Четвъртък 14.00 – 14.45 ч. 311
XД Василка Фърчева Понеделник 14.00 – 14.45 ч. 312
XIА Божидар Вълканов Вторник 12:20 – 13:05 ч. Учителска стая
XIБ Северина Миладинова Вторник 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
XIВ Александър Мандажиев Понеделник 12.20 – 13,05 ч. 110
XIГ Мария Витанова Четвъртък 14.00 – 14.45 ч. Учителска стая
XIД Георги Стефанов Вторник 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
XIIА Виктория Кирева Сряда 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
XIIБ Недялка Ангушева Вторник 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
XIIВ Александър Халачев Вторник 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
XIIГ Марияна Карамитева Четвъртък 13.15 – 14.00 ч. 303
XIIД Любка Харизанова Вторник 12.20 – 13.05 ч. Учителска стая
X