ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

 

Г Р А Ф И К за 2020-2021 учебна година

на класните ръководители за провеждане на часа на класа за водене на училищната документация и консултиране на родители и ученици

II учебен срок

Дата Ден от седмицата Час Стая Клас
1. 11.02.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XII
2. 18.02.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XII
3. 25.02.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XII
4. 04.03.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XII
5. 11.03.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XII
6. 18.03.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XII
7. 25.03.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XII
8. 01.04.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XII
9. 15.04.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XII
10. 22.04.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XII
11. 29.04.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XII
12. 05.05.2021г. Сряда 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XII
13. 13.05.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XII
14. 27.05.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XI
15. 03.06.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XI
16. 10.06.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от V до XI
17. 27.06.2021г. Четвъртък 14.45 – 15.30 Класна стая/online от VII до XI
18. 24.06.2021г. Четвъртъk 14.45 – 15.30 Класна стая/online от VII до XI
X