ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Г Р А Ф И К

за провеждане на допълнителен час на класа

за II учебен срок на учебната 2022/2023 година

Паралелка Класен ръководител Ден от седмицата Час на провеждане Място на провеждане
V Елена Николова-Дишлянова Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 108 
VI Ивайло Костадинов вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 101 
VII Анелия Кичукова понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 109 
VIIIА Маргарита Кюмурджиева Четвъртък 14.30 ч. – 15.15 ч. 102 
VIIIБ Евгения Попова-Балакчиева Понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 304 
VIIIВ Мариела Вангелова вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 105 
VIIIГ Люба Маламова сряда 14.30 ч. – 15.15 ч. 104 
VIIIД Боряна Вълчева Понеделник  14.30 ч. – 15.15 ч. 110
IXА Илияна Станкова Понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 410 
IXБ Гергана Иванова сряда 14.30 ч. – 15.15 ч. 411 
IXВ Невена Халевачева вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 412
IXГ Силвия Мегданова  понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 406
IXД Василка Фърчева четвъртък 14.30 ч. – 15.15 ч. 407
XА Божидар Вълканов понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 402
XБ Северина Миладинова понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 301 
XВ Александър Мандажиев понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 101
XГ Мария Витанова вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 214
XД Георги Стефанов Вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 312
XIА Виктория Кирева понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 403
XIБ Недялка Ангушева вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 303
XIВ Александър Халачев понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 212
XIГ Карамфилка Патинова понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 401
XIД Любка Харизанова вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 103
XIIА Румен Джинев Вторник  14.30 ч. – 15.15 ч. учителска стая 
XIIБ Андон Калайджиев вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 402
XIIВ Мария Стоянова понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 215 
XIIГ Екатерина Тодорова вторник 14.30 ч. – 15.15 ч. 405
XIIД Стоян Пенков понеделник 14.30 ч. – 15.15 ч. 213 
X