ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

График на учениците в дневна форма на обучение, които ще се явяват на поправителни изпити през 2023/2024 учебна година, сесия – юли – ТУК

ГРАФИК на учениците в дневна форма на обучение, които ще се явяват на изпити за определяне на срочна оценка – първи учебен срок през 2023/2024 учебна година

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити  – виж тук

ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити септемврийска сесиявиж тук

X
Skip to content