ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити септемврийска сесиявиж тук

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити – виж тук

X