ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КЛАСНИ/КОНТРОЛНИ РАБОТИ – I-РИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

Вижте тук

X
Skip to content