ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КЛАСНИ РАБОТИ – I-ВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

Вижте тук

                             

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ – I-ВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

Вижте тук

   

X