ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НП „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ“

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ПО НП “УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

X