ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО СИП/ФП

Предстои актуализация!

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ПО ФП И СИП В ПМГ ”ЯНЕ САНДАНСКИ”  ЗА  I-ВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

 

X
Skip to content