ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО СИП/ФП

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ПО ФП И СИП

В ПМГ ”ЯНЕ САНДАНСКИ”  ЗА I УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

 

ФП И СИП Преподавател Клас Час Ден Кабинет
1. Английски език Гергана Иванова VIIIБ 1440– 1610 Вторник 108
2. История и цивилизации Анелия Кичукова VIIIБ 1340– 1510 Петък 109
3. Български език и литература /ФП/ Любка Харизанова IX – сборна група 1530– 1615 Сряда 109
4. Български език и литература Северина Миладинова VIIIБ 1340– 1425 Петък 108
5. Математика /ФП/ Соня Коджебашева IX – сборна група 1515– 1645 Сряда 110
6. Химия и ООС/ФП/ Мария Витанова VIIIГ 1340– 1510 Петък 104
7. Български език и литература /ФП/ Екатерина Тодорова X – сборна група 1435– 1605 Сряда 108
8. Английски език /ФП/ Филиз Фейзиева VIIIВ 1435– 1520 Вторник 103
9. Математика /ФП/ Тодор Хаджидиманов V 1340– 1510 Петък 215
X