ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО СИП/ФП

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ПО ФП И СИП

В ПМГ ”ЯНЕ САНДАНСКИ”  ЗА II УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

 

 

ФП И СИП Преподавател Клас Час Ден Кабинет
1. Английски език Гергана Иванова VIIIБ 1400– 1520 Вторник 108/online
2. История и цивилизации Анелия Кичукова VIIIБ 1310– 1430 Петък 109/online
3. Български език и литература /ФП/ Любка Харизанова IX – сборна група 1530– 1615 Сряда 109/online
4. Български език и литература Северина Миладинова VIIIБ 1310– 1350

 

Петък 108/online
5. Математика /ФП/ Соня Коджебашева IX – сборна група 1440– 1600 Сряда 110/online
6. Химия и ООС/ФП/ Мария Витанова VIIIГ 1310– 1350 Петък 104/online
7. Български език и литература /ФП/ Екатерина Тодорова X – сборна група 1400– 1520

 

Сряда 108/online
8. Английски език /ФП/ Филиз Фейзиева VIIIВ 1400– 1440

 

Вторник 103/online
X