ИНОВАЦИИТЕ В ПМГ

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“
2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Теми на проекти в иновативните паралелки – V, IХб, IХг, Xд, XIIб клас
V клас – Изготвяне на информационен бюлетин на тема: „Искаш ли да научиш?“
IХб клас – Празници и обичаи, темата е разделена в четири групи:
– Празници и обичаи – фолклорно творчество в различните религии в моя роден край
– Празници и обичаи – традиции в различните страни
– Празници и обичаи- храни в различните страни
– Празници и обичаи – носии в различните религии в моя роден край
IХг клас – Класът е разделен на три групи:
– Интерактивет пътеводител
– Герои в пандемията Covid 19 – лекари и медицински сестри
– Дозата прави отровата и дозата прави лекарството
Xд клас – Моето необичайно пътешествие
XIIб клас – Земята – нашият общ дом
– Човекът и околната среда или вторият живот на отпадъците – чужди езици
– Земята – нашият общ дом – биология и химия
– Интерактивен речник на общите понятия в хуманитарните науки – български език и литература, свят и личност, география

ИНОВАЦИИТЕ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ЯНЕ САНДАНСКИ”

 

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ СРЕЩНА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ ОТ ЧЕТИРИ УЧИЛИЩА, КАТО ДВЕ ОТ ТЯХ СА ИНОВАТИВНИ

 

ПМГ „Яне Сандански“ посрещна учители и ученици от ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”, гр. Ботевград, ОУ “Никола Парапунов”, гр. Разлог, и СУ “Саво Савов”, гр. Пирдоп, г-жа Славка Манова – старши експерт по математика в РУО – Благоевград, в изпълнение на НП „Иновации в действие“.

В първия ден г-жа Елка Божикова – директор на ПМГ “Яне Сандански”, запозна гостите с визията на иновацията в училището. Госпожа Мария Витанова и госпожа Невена Халевачева представиха проектната дейност в трите иновативни паралелки. След това училищата партньори имаха възможността да разгледат модерната материална база на училището и да се насладят на част от културното богатство на нашия регион.

Силно впечатление направиха музикалните изпълнения на вокалната група при ПМГ и представянето на Ученическия парламент.

Голям интерес предизвикаха двата трансдисциплинарни урока – по български език и литература, география и икономика и английски език на тема “Човек, общество, природа” в VIIIа клас и по химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика и английски език на тема “Редът в природата” в VIIIг клас.

Екипите обсъдиха наблюдаваните уроци, споделиха добри практики и поставиха началото на едно добро сътрудничество за положителна промяна в образователния процес.

ЕКИП ОТ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ ПМГ НА ПОСЕЩЕНИЕ В 125 СУ „БОЯН ПЕНЕВ“, ГР. СОФИЯ

 

В периода 01.06.2022 г. – 02.06.2022 г. учители и ученици от ПМГ “Яне Сандански” бяха на посещение в 125 СУ „Боян Пенев“, гр. София, за обмяна на добри практики по Национална програма „Иновации в действие“. 

Нашият екип имаше възможност да разгледа училището, а също така да научи повече за иновацията в него. 

Учителите и учениците присъстваха на бинарен урок по физика и астрономия и биология и здравно образование, който се проведе в Techno Magic Land – Територия за любопитковци. Освен това участниците в мобилността бяха интервюирани от ученици, обучавани в паралелки с хуманитарен профил, в училищното “Радио 125”.

На финал учителските екипи обмениха свои иновативни практики, споделиха пред какви предизвикателства са изправени и се разделиха с пожелания за още срещи и успешно сътрудничество в името на децата – бъдещето на България.

 

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ СРЕЩНА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ ОТ ЧЕТИРИ УЧИЛИЩА, КАТО ДВЕ ОТ ТЯХ СА НЕИНОВАТИВНИ

ПМГ „Яне Сандански“ посрещна учители и ученици от 125 СУ „Боян Пенев“ – гр. София, Националната Априловска гимназия – гр. Габрово, ОбУ „Христо Ботев“ – с. Дъбница, г-жа Анета Стоянова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Благоевград, и г-жа Йорданка Тренева – старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Благоевград, в изпълнение на НП „Иновации в действие“.

В първия ден г-жа Елка Божикова – директор на ПМГ “Яне Сандански”, запозна гостите с историята на училището и дейностите в образователния процес. След това те се насладиха и на част от културното богатство на нашия регион с разходка до манастира в гр. Хаджидимово.

На следващия ден екипите от четирите училища продължиха с работна среща, в която г-жа Екатерина Тодорова – председател на МО по иновации, представи пред гостите темата “Пътят на иновацията в ПМГ”.

Голям интерес предизвика наблюдаваният от гостите интердисциплинарен урок по английски език, философия, биология и физика в VIIIв клас на тема: „Медицината в полза на тялото и душата“. При изпълнение на задачите учениците използваха приложения на Google, BookCreator, Canva, Padlet, Kahoot.

В последната фаза г-жа Антония Геврекова и г-жа Джемиле Шаркова представиха темата „Проектната дейност в иновативната паралелка – VIIIв“.

Екипите обсъдиха наблюдавания урок, споделиха добри практики и поставиха началото на едно добро сътрудничество за положителна промяна в образователния процес.

 

 

ЕКИП ОТ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“ ПОСЕТИ ЧЕГ „ПРОФ. ИВАН АПОСТОЛОВ“, ГР. СОФИЯ, ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Учители и ученици от ПМГ бяха на посещение в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“, гр. София, от 21.06.2021 г. до 22.06.2021 г. за обмяна на добри практики по Национална програма „Иновации в действие“.

Нашият екип имаше възможност да разгледа училището, а също така да научи повече за иновацията в него – STEAME. Представени бяха различни проекти, изготвени от ученици – документален филм, сайт, озонaтор. Освен това учителите и учениците присъстваха в час по социална антропология.

Учителските екипи споделиха свои иновативни практики, както и трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени.

Екипите от двете училища се разделиха с пожелания за още срещи и успешно сътрудничество в името на децата – бъдещето на България.

 

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ СРЕЩНА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ ОТ ТРИ УЧИЛИЩА, КАТО ДВЕ ОТ ТЯХ СА ИНОВАТИВНИ

ПМГ „Яне Сандански“ посрещна учители и ученици от ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“, гр. София, и ЗПГ „Климент Аркадиевич Тимирязев“, гр. Сандански“, в изпълнение на НП „Иновации в действие“.

В първия ден г-жа Екатерина Тодорова – председател на ПУО, представи пред гостите  визията на иновацията в ПМГ, след което те имаха възможността да разгледат обновената материална база на училището и да се  запознаят с технологията за производство на вино в Uva Nestum.

На следващия ден екипите от трите училища продължиха с работна среща, в която господин Александър Мандажиев представи темата „Интердисциплинарните уроци – планиране и реализиране“, а г-жа Мария Стоянова – “Подготовка на екипа учители за въвеждане на промяната в преподаването“.

Голям интерес предизвика наблюдаваният от гостите интердисциплинарен урок по биология, математика, философия, изобразително изкуство и информационни технологии в IXг клас на тема: „Хармонията в нас и около нас“. При изпълнение на задачите учениците използваха приложения на Google, BookCreator, MMS (мултимедиен сет). Активно се включиха и гостите от ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ и ЗПГ „Климент Аркадиевич Тимирязев“, като станаха част от екипите участници в урока.

В последната фаза г-жа Димитрия Хаджиева представи темата „Проектната дейност – начин за активизиране на ученическото мислене“. Екипите обсъдиха наблюдавания урок и споделиха добри практики.

 

Екип от учители и ученици от ПМГ „Яне Сандански“ посети ПМГ „Свети Климент Охридски“, гр. Силистра, по НП „Иновации в действие“

 Екип от учители и ученици от ПМГ „Яне Сандански“ бе на посещение в ПМГ „Свети Климент Охридски“, гр. Силистра, от 25.11.2019г. до 27.11.2019г. Учители и ученици от ПМГ участваха в регионална среща за обмяна на добри практики по Национална програма „Иновации в действие“. Гоцеделчевският екип бе посрещнат от директора на ПМГ „Свети Климент Охридски“, който представи на работна среща презентация на тема: „Иновациите днес – инвестиции в бъдещето“. Нашият екип имаше възможност да разгледа училищната библиотека, музейната сбирка, както и да наблюдава демонстрации с роботи. Представени бяха два интересни открити урока с проектно базирано обучение по физика и математика и по биология и математика. Учителските екипи споделиха свои иновативни практики, както и трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени. В културната програма бяха включени разходка в Дунавската градина и Художествената галерия, както и разглеждане на Историческия музей в гр. Силистра.
Екипите от двете училища се разделиха с пожелания за още срещи и успешно сътрудничество в името на децата – бъдещето на България гостите се насладиха и на част от културното богатство на града ни с разходка из Общинския исторически музей.

 

 

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ СРЕЩНА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ ОТ ДВЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА

 ПМГ „Яне Сандански“ посрещна учители и ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра, и госпожа Текерска – старши експерт в РУО – Благоевград, в изпълнение на НП „Иновации в действие“.
В първия ден от посещението си гостите имаха възможността да разгледат Презентационния център на ПМГ, да се разходят из Центъра по природни науки и математика, а след това се запознаха с технологията за производство на вино в Uva Nestum.
На следващия ден екипите от двете училища продължиха с работна среща, в която госпожа Елка Божикова представи темите „Интердисциплинарните уроци – планиране и реализиране“ и “Подготовка на екипа учители за въвеждане на промяната в преподаването“. Голям интерес предизвика наблюдаваният от гостите интердисциплинарен урок по физика, химия и биология в VIIIг клас на тема: „Храносмилателна система. Енергия“. В педагогическата практика при изпълнение на задачите учениците използваха Padlet, Google Expeditions, Jamboard, Kahoot. Активно се включиха и гостите от ПМГ „Св. Климент Охридски“, като по този начин станаха част от екипите участници в урока.
В последната фаза председателят на професионалната учебна общност на ПМГ „Яне Сандански“ представи темата: „Проектната дейност – начин за активизиране на ученическото мислене“. Екипите обсъдиха наблюдавания урок, споделиха добри практики, а след това гостите се насладиха и на част от културното богатство на града ни с разходка из Общинския исторически музей.

 

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ СРЕЩНА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ ОТ ПМГ И ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

 ПМГ „Яне Сандански“ посрещна учители и ученици от Второ основно училище „Гоце Делчев“ и госпожа Василиса Павлова – старши експерт в РУО – Благоевград, в изпълнение на НП „Иновации в действие“. Денят започна с откриване на дейностите в Презентационния център на ПМГ и разходка в Центъра по природни науки и математика, където гостите видяха специално обзаведените с мобилни мебели за работа по групи кабинети, които са оборудвани с модерна техника, подпомагаща иновативните методи на преподаване.
Екипите от двете училища продължиха с работна среща в конферентната зала на хотел-ресторант „Ивелия“, където дискутираха по темите: “Подготовка на екипа учители за въвеждане на промяната в преподаването“ и „Интердисциплинарните уроци – планиране и реализиране“. Представителите на ПУО от ПМГ споделиха своя опит за развитието на училището като иновативно, за трудностите и успехите при въвеждането на промените в образователния процес.
Голям интерес предизвика наблюдаваният от гостите интердисциплинарен урок по български език и литература, философия, география и информационни технологии в VIIIб клас на тема: „Човекът и светът. Митовете на човечеството“. В педагогическата практика при изпълнение на задачите учениците използваха Padlet, Google таблици, LearningApps, Google Expeditions – AR, Book Creator, Plickers, текстове на митове, пещерни рисунки. С интерес и любопитство се включиха и гостите от Второ основно училище. Така те станаха част от екипите участници в интердисциплинарния урок и се запознаха с иновативните методи на преподаване.
Последната фаза премина в UVA NESTUM, където екип от ПУО представи темата: “Проектната дейност – начин за активизиране на ученическото мислене“. Информацията бе полезна за учителите и учениците от Второ основно училище, тъй като иновативното обучение е насочено към придобиване на умения за справяне с реални житейски ситуации.
Всеки участник в програмата получи подаръци с полезни материали.

 

 

Представянето на ученическите иновативни проекти в ПМГ „Яне Сандански“ е много интересно и завладяващо!

На 08.05.2019 г., учениците и учителите от иновативната паралелка  XIIа клас представиха и защитиха проекта „Полетът на човешкия дух в световните архитектурни постижения“. Избраната тема подчертава симбиозата между различни науки и изкуства – от математика и инженерство до изобразително изкуство и поезия.

Разпределени в екипи, учениците избраха архитектурни обекти и осъществиха изследователска и творческа работа: откриваха и анализираха информация за обектите, превеждаха от английски, руски и френски език; построиха 3D модели на обектите с помощта на специализиран софтуер; създадоха лого, мото и поезия върху архитектурните шедьоври; намериха практическо приложение на изучените вече математически формули и теореми, като влязоха поне за малко в обувките на архитектите и строителите.

Цялата събрана информация съхраниха в създаден от тях сайт, който да се използва в часовете по математика, изобразително изкуство, английски език, история, информационни технологии. Всички присъстващи на защитата им – родители, учители и ученици, изпитаха удоволствие от талантливите и вдъхновени презентации на зрелостниците. При подготовката и защитата ги консултираха госпожа Г. Шарланджиева, госпожа С. Коджебашева, госпожа Н. Воденичарова, госпожа М. Панева.

На 29 май 2019 г. X б клас представи първия си иновативен  проект на тема: „Полезните храни и националните кухни“ пред родители, учители, съученици. В Центъра по природни науки на ПМГ 10-класниците демонстрираха умения за презентиране, анализиране и подбор на актуална информация по темата на проекта. В рамките на 1 час присъстващите на защитата на проекта се запознаха с хранителната верига и диетите, полезни продукти от различни кухни, научиха за вредните консерванти и хранителни добавки. Екипите на X б клас, които бяха подготвили осем различни подтеми, дадоха накрая полезни съвети на своите гости и им подариха брошури, изработени от самите тях. Учениците са консултирани от учителите госпожа Е. Николова, госпожа Т. Янудова и госпожа Т. Димитрушева, госпожа Е. Ташкова.

На 30 май 2019 година учениците от иновативната паралелка VIII д представиха пред родители, учители и ръководство своите финални проекти по темата: „Красотата в нас и около нас“. Макар да са най-малки сред иновативните паралелки на ПМГ, учениците демонстрираха, че са придобили и развили умения за работа в екип, за сътрудничество, за извличане и синтезиране на информация, за критично мислене. Петте екипа имаха задачата да открият красотата в света, който ни заобикаля, както и в самите себе си и да предложат свои идеи за това как да се чувстваме по-добре и да бъдем по-добри. Осмокласниците заинтригуваха своите гости с креативните, оригинални и полезни идеи за озеленяване на градския парк, проект за паметник на Яне Сандански, озеленяване на сгради. Проектите бяха изготвени под формата на сайтове, включващи знания и умения от изучаваните учебни предмети. Учениците имат желание да предложат своите идеи на Община Гоце Делчев за подобряване на инфраструктурата на града. Учениците бяха консултирани от учителите госпожа В. Фърчева, госпожа М. Карамитева, госпожа Е. Попова, госпожа Е. Ташкова, госпожа Б. Вълчева, госпожа М. Панева, г-н Ивайло Костадинов.

За втора поредна година ученици от 11а клас реализираха иновативен проект  по природни науки в края на учебната година. На 06. 06. 2019г. екип от ученици презентираха своята няколкомесечна работа по темата „Биоелектричество“. Гости на представянето бяха родители, учители и техни съученици. Биоелектричеството е бъдещето на нашето общество и тези млади, интелигентни хора чрез съвременни технологии и опитни постановки , показаха своите компетентности в областта на природните науки и информатиката. Екипът учители, който работеше с тях, са г-жа Милчева, г-жа Горанова, г-жа Мегданова и г-жа Патинова.

На 10.06.2019г. ученици от 11а клас представиха своя проект в областта на хуманитарните науки на тема: „Лицата в историята – мисъл, слово, дело“ пред ръководството на училището, родители, съученици, приятели. Трите екипа – по философия, български език и литература и история, имаха интересна задача – да представят мисъл, дело, слово на изключителна българска личност. Единадесетокласниците избраха да проучват и да изследват информация за българския психолог и философ реалист Спиридон Казанджиев, за дъщерята на поета Гео Милев Леда Милева и за летеца изтребител от Втората световна война поручик Неделчо Бончев. Младите хора разказаха под различна форма завладяващи истории за невероятни изследвания в областта на българската психология и изготвиха уникален авторски албум с важни факти за живота и дейността на Спиридон Казанджиев. Вторият екип бе заснел предаване, посветено на Леда Милева, на тема: „Детството – пламъкът на живота“. Третият екип представи на публиката авторски видеоклип за живота на летеца Неделчо Бончев, както и макет на самолета, пилотиран от българина. Всички гости се включиха активно и в електронна анкета с въпроси за Втората световна война. Единадесетокласниците споделиха, че са научили много от работата по тези проекти и описват това преживяване с думата приключение, което ги е направило по-сплотени, по-обогатени и вярващи в силата на българския дух. Консултанти по проекта бяха госпожа Е. Божикова, госпожа Н. Ангушева, госпожа Е. Тодорова.

 

Представяне на иновативен ученически проект по английски език, математика и информационни технологии – XIIa клас

 

Представяне на иновативен ученически проект по биология и здравно образование, английски, руски и френски език – X б клас

 

Представяне на иновативен ученически проект по английски език, география и икономика, информатика, ИТ, биология и здравно образование, български език и литература, изобразително изкуство и история и цивилизации  – VIIIд клас

 

Представяне на иновативен ученически проект по биология и здравно образование, химия и ООС, физика и астрономия и информатика – XIa клас

 

Представяне на иновативен ученически проект по български език и литература, философия и история – XIа клас

 

Интердисциплинарен урок по биология и здравно образование и информатика – VIIIд клас

 

Интердисциплинарен урок по английски език и география  – Xб клас

 

Интердисциплинарен урок по философия и български език и литература – XIа клас

 

Интердисциплинарен урок по английски език  и история и цивилизация- XIIа клас

Учениците от иновативните паралелки ще реализират през първия учебен срок следните проекти:

Макет на Къкринското ханче
Пътеводител на приключенския туризъм
Създаване на метеорологична станция и библиотека на открито

Пътеводител за приключенски туризъм из Гоцеделчевския район

Проект на VIIIг клас

proect2

“Макет на Къкринското ханче”

На 27.04.2023 г. учениците от иновативната паралелка VIIIа клас представиха своя проект “Макет на Къкринското ханче”. Изработеният от тях проект завладя вниманието на гостите, които се пренесоха назад във времето и минаха по стъпките на Васил Левски.

Проектна дейност - IXв клас

В началото учениците се похвалиха с първите си проекти – единствената метеорологична станция в община Гоце Делчев и идеен модел на проект “Библиотека на открито”. С гордост деветокласниците заявиха, че с реализирането на тези проекти са развили важни за тях практически умения.
Акцентът бе поставен върху актуалната тема “Здравословното и нездравословното хранене”. Гимназистите представиха проучванията си по проблема – проведените анкети сред ученици от България и Турция и сред родители, интервюта с фитнес инструктори, проучвания за наднорменото тегло и затлъстяването. Дадоха полезна информация за вредата от консервантите. Учениците предложиха на вниманието на гостите си калкулатор за пресмятане на телесна маса, който сами са програмирали.
Дадоха полезни съвети за здравословно хранене и представиха вкусни рецепти за домашно приготвена храна, с която почерпиха своите гости.
Забавен и интересен момент от събитието бе изненадата – флашмоб, танц за физическа активност и тонус, подготвен от самите тях.

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ СРЕЩНА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ ОТ ЧЕТИРИ УЧИЛИЩА, КАТО ДВЕ ОТ ТЯХ СА ИНОВАТИВНИ

ПМГ „Яне Сандански“ посрещна учители и ученици от ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”, гр. Ботевград, ОУ “Никола Парапунов”, гр. Разлог, и СУ “Саво Савов”, гр. Пирдоп, г-жа Славка Манова – старши експерт по математика в РУО – Благоевград, в изпълнение на НП „Иновации в действие“.

В първия ден г-жа Елка Божикова – директор на ПМГ “Яне Сандански”, запозна гостите с визията на иновацията в училището. Госпожа Мария Витанова и госпожа Невена Халевачева представиха проектната дейност в трите иновативни паралелки. След това училищата партньори имаха възможността да разгледат модерната материална база на училището и да се насладят на част от културното богатство на нашия регион. 

Силно впечатление направиха музикалните изпълнения на вокалната група при ПМГ и представянето на Ученическия парламент.

Голям интерес предизвикаха двата трансдисциплинарни урока – по български език и литература, география и икономика и английски език на тема “Човек, общество, природа” в VIIIа клас и по химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика и английски език на тема “Редът в природата” в VIIIг клас. 

Екипите обсъдиха наблюдаваните уроци, споделиха добри практики и поставиха началото на едно добро сътрудничество за положителна промяна в образователния процес.

Интердисциплинарен урок по математика и английски език

В навечерието на коледните празници с учениците от иновативната паралелка VIIIа клас се проведе интердисциплинарен урок по математика и английски език на тема: “Моделиране”. Осмокласниците решаваха задачи по математика на английски език и така по забавен начин успяха да установят междупредметните връзки.

Учениците от иновативната паралелка – VIIIа клас, започнаха екипна работа по проекта за изготвяне на макет на Къкринското ханче.
Проектът стартира с познавателна дейност – осмокласниците проучиха биографията на Васил Левски и мрежата от тайни революционни комитети, които той организира, и определиха географските координати на мястото, където е заловен. Посетиха сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – https://kais.cadastre.bg/bg, издириха обекта и определиха размерите и площта му.

В навечерието на Коледа учениците от иновативната паралелка VIIIг клас започнаха работа по проекта “Пътеводител за приключенски туризъм в Гоцеделчевския край”.

Интердисциплинарен урок по английски език и география

С учениците от иновативната паралелка VIIIа клас бе проведен интердисциплинарен урок по английски език и география и икономика на тема: Unusual restaurants around the world.

Под ръководството на своите учители – г-жа Иванова и г-жа Фърчева, осмокласниците представиха проекти, изготвени с приложението Google Earth. Чрез тях те запознаха съучениците си с най-необичайните ресторанти от различни точки на света.

Интердисциплинарен урок по химия и география

Учениците от иновативната паралелка клас, проведоха интердисциплинарен урок на тема “Природни източници на въглеводороди” Темата дава възможност за осъществяване на междупредметна връзка Химия и География. Под ръководството на своите учители   г-жа Витанова и – г-жа Фърчева учениците бяха разделени на четири екипа с конкретни задачи, като учениците сами достигнаха  до основните изводи за  значението и приложението на горивата и тяхното местонахождение по географските региони на света. Урока завърши с предложения на учениците от всеки екип  различни начини за по-рационално използване на ресурсите, с цел по-слабо замърсяване на околната среда и да запише  кратко послание  на тема „Опазване на околната среда“.

Интердисциплинарен урок по математика и информатика

На 09.11.2022 г. с учениците от професионалната паралелка “Системен програмист”  – XI в клас, се проведе интердисциплинарен урок по информатика и математика на тема: “Статистически методи в програмирането”.

Под ръководството на г-жа Надие Молахасанова и г-жа  Невсие Караахмед единадесетокласниците, разделени на екипи, решаваха статистически задачи и създаваха конзолни приложения за решаването им. Представител от всеки отбор записваше задачата на дъската, а друг ученик предлагаше решение чрез конзолно приложение.

Младежите стигнаха до извода, че за решаване на една статистическа задача са им нужни добри умения за писане на код и добри познания в областта на математиката.

Интердисциплинарен урок по английски език и математика

На 03.11.2022 г. с осмокласниците от иновативната паралелка с профил „Природни науки“ се проведе интердисциплинарен урок по английски език и математика на тема Theory of combinations. Под ръководството на г-жа Елена Николова и г-жа Джемиле Шаркова учениците, разделени на екипи, съставяха комбинаторни задачи на английски език. Представител от всеки отбор записваше задачата на дъската, след което останалите се опитваха да я решат.

Младежите сами стигнаха до извода, че за решаване на една математическа задача на английски език са им нужни добри умения за четене с разбиране и добри познания в областта на математиката. От друга страна, за да могат да съставят добра задача, са им нужни умения за писане на английски език и задълбочени знания по математика.

Интердисциплинарен урок по биология и химия

На 26.10.2022г. учениците от иновативната паралелка IXв и техните учители по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда – г-жа Мегданова и г-жа Витанова, реализираха интердисциплинарен урок на тема: “Кръговрат на въглерода в природата”.

Целта на урока бе деветокласниците да придобият знания, свързани със здравното и екологичното образование.

В хода на урока учениците научиха повече за процесите, които описват кръговрата на въглерода в природата, за състоянието и опазването на околната среда, както и за проблемите, свързани с парниковия ефект.

Интердисциплинарен урок по химия и опазване на околната среда и философия

Учениците от иновативната паралелка работеха в екип върху задачи, свързани с мисълта и идеите на Петър Димков „Болестта не е химия, а философия”. Анализираха човешкото развитие, воля и навици, под ръководството на г-жа Мария Витанова и г-жа Мария Стоянова.

Открит интердисциплинарен урок по информационни технологии и математика

„Коледно парти“ бе темата на открития урок в иновативната паралелка „Системен програмист“.  Г-жа Антония Геврекова , г-жа Джемиле Шаркова и г-жа Надя Воденичарова са учителите, които споделиха пред своите колеги иновативни подходи и практики в обучението по информационни технологии и математика. В хода на урока бяха използвани  различни приложения – wordwall.net, plickers, padlet. Кулминация в урока бе представянето от осмокласника Ангел Муртев на създадената от него програма, която решава квадратни уравнения.

Интердисциплинарен урок по физика и английски език

Учениците съставиха меню на английски език, влязоха в ролите на сервитьори и клиенти и разиграха реални ситуации в ресторанта. Осмокласниците търсиха и откриха връзка между избора на храната, която се поръчва в ресторант, и физиката. Отговориха и на въпроса „Каква е връзката между процесите, които участват в приготвянето на храната, и физиката?” с помощта на г-жа Карамфилка Патинова и г-жа Невена Халевачева.

Проекти на малки къщи, представени на английски език

Учениците в часове по английски език с учителя си г-жа Невена Халевачева направиха проекти на малки къщи и представиха информация за размерите на къщата и отделните стаи, строителните материали, които са необходими за изграждането им, ползите за околната среда, до които ще доведе строежът на тези къщи. Използваха floorplanner.com за създаването на проектите. За да изчислят квадратурата на къщата и на отделните стаи, използваха знания по математика. Знанията им по природни науки им помогнаха да разберат основната причина за появата на идеята за малки къщи – намаляване на вредните човешки дейности като изсичане на горите и свръхпотребление на природни ресурси и опазване на околната среда.

Интердисциплинарен урок по биология, физика, философия и английски език

Четири екипа – Акупунктура, Движение и енергия, Душа, Движение.

В един интердисциплинарен урок на тема: „Медицината в полза на тялото и душата”.

Учениците се забавляваха, като показаха своята екипност с умело партньорство и създаване на краен продукт. Проявиха креативност при решаване на поставените задачи и дигитални умения в Bookcreator, Padlet, Kahoot и други приложения.

Всичко това с помощта, усмивките и приятелското рамо на техните учители – Карамфилка Патинова, Невена  Халевачева, Мария Стоянова и Силвия Мегданова.

Урокът бе представен пред едно иновативно, две неиновативни училища и пред експерти от РУО – Благоевград по НП „Иновации в действие“.

Интердисциплинарен урок по математика и английски език

Темата на урока е „Математиката в света на професиите“. Под ръководството на г-жа Джемиле Шаркова и г-жа Невена Халевачева учениците работеха в екипи и съставяха текстови задачи на английски език, които представители на различни професии (лекар, продавач, таксиметров шофьор, програмист, учител) се налага да решават в ежедневната си практика. Осмокласниците използваха различни познания от областта на математиката – някои съставиха задачи от движение, други от комбинаторика, а трети – с елементарни математически изчисления. Младежите сами стигнаха до извода, че за решаване на една математическа задача на английски език са им нужни добри умения за четене с разбиране и добри познания в областта на математиката.

Пътуване до София с образователна цел

Учениците от професионалната паралелка „Системен програмист“ пътуваха с образователна цел по повод изпълнение на дейности по реализиране на проекти със своите учители г-жа Невена Халевачева и г-н Божидар Вълканов.

Гимназистите бяха разделени на два екипа. Единият от тях посети Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в град София. В зала „История на книгата“ учениците се потопиха в атмосферата и имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат практични съвети. 

Другият екип посети НИМХ, откъдето младите хора си тръгнаха с ценна информация и с много награди.

X
Skip to content