ИНФОРМАТИКА и ИТ

ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ – 2023/2024 г.

Ангел муртев от Xв клас –  V място на XII национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“ в категория “Софтуерни приложения” във възрастова група VIII-X клас.

ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ – 2022/2023 г.

Благой Илиев от XIа клас –  отлична оценка на националния кръг на олимпиадата по ИТ в категория “Големи обеми данни” във възрастова група XI-XII клас.

Салих Муса от VIIIд клас – ПЪРВО място в категория Web, възрастова група V-IX клас, със сайт, даващ информация за изкуствения интелект в националния кръг на състезанието “ИТ Знайко”.

Мартин Христов от XIIа клас взе участие във II национална конференция “Информационни технологии и автоматика” – ИТА 2023. Той представи своя доклад на тема SCIDATA – изкуствен интелект за намиране на екзопланети, използвайки светлинни криви.

Класиран за национален кръг на олимпиадата по ИТ.

Симона Огнянова от XIв клас – ПЪРВО място в категория Разпределени приложения,  в областния кръг на олимпиадата по ИТ.

Постижения на учениците

Иво Кисьoв и Георги Мудев – участваха в националния кръг на Националната олимпиада по информационни технологии през учебната 2021/2022г. в направление „ Съвременни системи за визуална информация“  в категория 11-12 клас, с проект на тема „DK Wheels“. 

 

Денис Димитров Кираджийски, 10 в клас

2 място на национален конкурс “Национален парк Рила – познат и непознат” в категория “Мултимедия”

1 място на национален конкурс “Водата – извор на живот”

 

  Зрелостникът Иван Пашалиев спечели първо място в XII Национално състезание по информационни технологии, което е под егидата на Мария Габриел. Той участваше в направление „Мултимедийни клипове“.

Денис Кираджийски и Катерина Кръстилова – 8в клас

Първо място в ХXI Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

X
Skip to content