ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за училището към 30.06.2023г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за училището към 31.03.2023г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за училището към 31.12.2022г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2022 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  31.06.2022 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  31.03.2022 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  31.12.2021 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  30.09.2021 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  30.06.2021 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  31.03.2021 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  30.12.2020 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2020 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2020 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2020 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2019 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2018 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2017 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2016 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2015 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2014 г.

 

 

 

 

X