ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  31.06.2022 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  31.03.2022 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  31.12.2021 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  30.09.2021 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  30.06.2021 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  31.03.2021 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към  30.12.2020 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2020 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2020 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2020 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2019 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2018 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2017 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2016 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2015 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за 2014 г.

 

 

 

 

X