ИСТОРИЯ

Постижения на учениците за 2022/2023 г.

Анастасия Богданова Занева– 6 клас, златен медал от състезанието „Моята Родина“.

Кубрат Андреев Ципаров – 6 клас, сребърен медал от състезанието „Моята Родина“.

Анелия Крумова Мандажиева – 8 б, златен медал от състезанието „Моята Родина“

Фикре Райфова Лекина – 8 б, бронзов медал от състезанието „Моята Родина“.

Мария Симеонова Попова – 8 б, трето място в конкурса „Моята мечта за България“, организиран от Общинската комисия против противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, община гр. Гоце Делчев.

Александра Александрова Гулева – 8б, второ място в конкурса „Моята мечта за България“, организиран от Общинската комисия против противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, община гр. Гоце Делчев.

Постижения на учениците

 

Божидара Бойчева – 11 д клас

I награда в конкурса “Българският дух през вековете”  с есе на тема „Писмо до Родината”.

 

Димитър Гадиров – 10 д клас

 II място в конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“

 

 

X
Skip to content