Квалификация в ПМГ

Външна квалификация
Тема на обучението Организация на учебния процес по модел 1:1
Брой кредити 1
Място на провеждане ПМГ „Яне Сандански“
Период на провеждане 4.06.2022 г. – 5.06.2022 г.
Начален и краен час на провеждане 9:00 – 16:00
Ръководител/отговорник на квалификацията Александър Ангелов
Обучителна организация Център за творческо обучение
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 15

 

Външна  квалификация
Тема на обучението Оценяване на резултатите от ученето
Брой кредити 1
Място на провеждане ПМГ „Яне Сандански“
Период на провеждане 9.06.2022 г. – 10.07.2022 г.

02.07.2022 г. – присъствено

Начален и краен час на провеждане 9:00 – 17:00
Обучителна организация „Мениджър консулт“ ООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие
Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Запознаване с учебните програми по математика в 11 и 12 клас профилирана подготовка.
Място на провеждане онлайн
Период на провеждане 13.06.2022
Начален и краен час на провеждане 15:00 – 16:00
Ръководител/отговорник на квалификацията Илия Нурков
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие пет

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Работа по модела 1:1
Място на провеждане Google Meet
Период на провеждане 27.06.2022
Начален и краен час на провеждане 15:00-16:00
Ръководител/отговорник на квалификацията Анна Драгинова

Илияна Станкова

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 6
Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението „Подобряване на мотивацията за учене“ –

 

дискусия

Място на провеждане 203 в ПМГ „Яне Сандански“
Период на провеждане 28.09.2022
Начален и краен час на провеждане 14:30 – 15.30
Ръководител/отговорник на квалификацията Зл. Близнакова

Ел. Зойкова

Т. Янудова

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 4

 

X