Квалификация в ПМГ

Външна  квалификация
Тема на обучението                               Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти
Брой кредити 1
Място на провеждане ПМГ “Яне Сандански”

Актова зала

Период на провеждане 15.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане 9.00 – 17.00 ч.
Обучителна организация Мениджър консулт
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 12
Външна  квалификация
Тема на обучението Първа долекарска помощ на работното място
Брой кредити Сертификат от Европейски референтен център /5 години/
Място на провеждане ПМГ “Яне Сандански”

Учителска стая

Период на провеждане 15.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане 9.30 – 17.30 ч.
Обучителна организация Български червен кръст – Благоевград
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 15
Външна квалификация
Тема на обучението Организация на учебния процес по модел 1:1
Брой кредити 1
Място на провеждане ПМГ „Яне Сандански“
Период на провеждане 4.06.2022 г. – 5.06.2022 г.
Начален и краен час на провеждане 9:00 – 16:00
Ръководител/отговорник на квалификацията Александър Ангелов
Обучителна организация Център за творческо обучение
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 15

 

Външна  квалификация
Тема на обучението Оценяване на резултатите от ученето
Брой кредити 1
Място на провеждане ПМГ „Яне Сандански“
Период на провеждане 9.06.2022 г. – 10.07.2022 г.

02.07.2022 г. – присъствено

Начален и краен час на провеждане 9:00 – 17:00
Обучителна организация „Мениджър консулт“ ООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие
Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Работа по модела “1:1”
Място на провеждане ПМГ “Яне Сандански” – кабинет 301
Период на провеждане 27.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане 14:30 – 15:30
Ръководител/отговорник на квалификацията Северина Миладинова
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 7

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението „Подобряване на мотивацията за учене“ – дискусия
Място на провеждане 203 в ПМГ „Яне Сандански“
Период на провеждане 28.09.2022
Начален и краен час на провеждане 14:30 – 15.30
Ръководител/отговорник на квалификацията Зл. Близнакова

Ел. Зойкова

Т. Янудова

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 4

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Запознаване с учебните програми по математика в 11 и 12 клас профилирана подготовка.
Място на провеждане онлайн
Период на провеждане 13.06.2022
Начален и краен час на провеждане 15:00 – 16:00
Ръководител/отговорник на квалификацията Илия Нурков
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие пет

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Работа по модела 1:1
Място на провеждане Google Meet
Период на провеждане 27.06.2022
Начален и краен час на провеждане 15:00-16:00
Ръководител/отговорник на квалификацията Анна Драгинова

Илияна Станкова

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 6

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Работа по модела “1:1”
Място на провеждане ПМГ “Яне Сандански” – кабинет 301
Период на провеждане 27.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане 14:30 – 15:30
Ръководител/отговорник на квалификацията Северина Миладинова
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 7
Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението ” Предизвикателствата на електронното    обучение и ролята на дигиталните  устройства в учебния час”

 

Място на провеждане кабинет 203
Период на провеждане 28.10.2022 g.
Начален и краен час на провеждане 14.30ч – 15.15ч
Ръководител/отговорник на квалификацията Надие  Молахасанова
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 6

            

X