Квалификация в ПМГ

Външна  квалификация
Тема на обучението STEM-базирано обучение на децата и учениците като основа за успех в училище и извън него
Брой кредити 1 /един/
Място на провеждане ПМГ „Яне Сандански“ / 303 кабинет
Период на провеждане 10.06.2023 г. – присъствена част

/четири седмици след присъствената част/

Начален и краен час на провеждане 10.00 ч. – 18.00 ч.
Обучителна организация Ivem Education
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 16 /шеснадесет/

 

Външна  квалификация
Тема на обучението Как да прилагам проблемно-базиран подход в своята работа?
Брой кредити 1 /един/
Място на провеждане ПМГ „Яне Сандански“ / 303 кабинет
Период на провеждане 18.02.2023 г. – присъствена част

/четири седмици след присъствената част/

Начален и краен час на провеждане 9.00 ч. – 17.00 ч.
Обучителна организация „Уча.се” ЕООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 16 /шеснадесет/

 

Външна  квалификация
Тема на обучението                               Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти
Брой кредити 1
Място на провеждане ПМГ “Яне Сандански”

Актова зала

Период на провеждане 15.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане 9.00 – 17.00 ч.
Обучителна организация Мениджър консулт
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 12
Външна  квалификация
Тема на обучението Първа долекарска помощ на работното място
Брой кредити Сертификат от Европейски референтен център /5 години/
Място на провеждане ПМГ “Яне Сандански”

Учителска стая

Период на провеждане 15.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане 9.30 – 17.30 ч.
Обучителна организация Български червен кръст – Благоевград
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 15
Външна квалификация
Тема на обучението Организация на учебния процес по модел 1:1
Брой кредити 1
Място на провеждане ПМГ „Яне Сандански“
Период на провеждане 4.06.2022 г. – 5.06.2022 г.
Начален и краен час на провеждане 9:00 – 16:00
Ръководител/отговорник на квалификацията Александър Ангелов
Обучителна организация Център за творческо обучение
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 15

 

Външна  квалификация
Тема на обучението Оценяване на резултатите от ученето
Брой кредити 1
Място на провеждане ПМГ „Яне Сандански“
Период на провеждане 9.06.2022 г. – 10.07.2022 г.

02.07.2022 г. – присъствено

Начален и краен час на провеждане 9:00 – 17:00
Обучителна организация „Мениджър консулт“ ООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие
Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Запознаване с учебните програми по математика в 11. и 12. клас профилирана подготовка
Място на провеждане ПМГ, 203 кабинет
Период на провеждане 9.06.2023 г
Начален и краен час на провеждане 14.30 ч. – 15.30 ч.
Ръководител/отговорник на квалификацията Ил. Нурков
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 6 /шест/

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Тенденции и модели в образованието
Място на провеждане ПМГ, 203 кабинет
Период на провеждане 12.06.2023 г
Начален и краен час на провеждане 14.30 ч. – 15.30 ч.
Ръководител/отговорник на квалификацията Ал. Мандажиев
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 6 /шест/

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Учебните програми в XI и XII клас – трудности и предизвикателства
Място на провеждане ПМГ, 203 кабинет
Период на провеждане 20.06.2023 г
Начален и краен час на провеждане 14.30 ч. – 15.30 ч.
Ръководител/отговорник на квалификацията Б. Вълканов

М. Стоянова

Б. Вълчева

Н. Ангушева

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 6 /шест/

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението “Практики за усъвършенстване на рецептивните умения на учениците в часовете по чужд език” – споделяне на добри практики
Място на провеждане ПМГ, учителска стая
Период на провеждане 15.03.2023 г
Начален и краен час на провеждане 14.30 ч. – 15.30 ч.
Ръководител/отговорник на квалификацията Златка Близнакова
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 8 /осем/

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща образователна среда.
Място на провеждане ПМГ, актова зала
Период на провеждане 23.03.2023 г
Начален и краен час на провеждане 14.30 ч. – 15.30 ч.
Ръководител/отговорник на квалификацията Илия Нурков
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 54

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Изследователският подход в обучението по математика
Място на провеждане ПМГ, 203 кабинет
Период на провеждане 24.03.2023 г
Начален и краен час на провеждане 14.30 ч. – 15.30 ч.
Ръководител/отговорник на квалификацията С. Коджебашева
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 10

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство – образователна среда.
Място на провеждане ПМГ, актова зала
Период на провеждане 16.03.2023 г
Начален и краен час на провеждане 14.30 ч. – 15.30 ч.
Ръководител/отговорник на квалификацията М. Карамитева

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Презентация на тема „Новите спортове в олимпийския календар “
Място на провеждане ПМГ, 203 кабинет
Период на провеждане 10.03.2023 г
Начален и краен час на провеждане 14.30 ч. – 15.30 ч.
Ръководител/отговорник на квалификацията Ал. Халачев
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 3 /трима/

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Обучение за работа с платформата на Кан Академия
Място на провеждане ПМГ, актова зала
Период на провеждане 9.03.2023 г
Начален и краен час на провеждане 14.30 ч. – 15.30 ч.
Ръководител/отговорник на квалификацията Невсие Караахмед
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 54

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението “Използване на различни методи за оценяване в часовете по чужд език” – дискусия
Място на провеждане ПМГ, 203 кабинет
Период на провеждане 9.02.2023 г
Начален и краен час на провеждане 14.30 ч. – 15.30 ч.
Ръководител/отговорник на квалификацията Зл. Близнакова

Ел. Зойкова

Т. Янудова

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 7 /седем/

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Проектната дейност в часовете по математика в 5 и 6 клас
Място на провеждане ПМГ, 203 кабинет
Период на провеждане 16.02.2023 г
Начален и краен час на провеждане 14.30 ч. – 15.30 ч.
Ръководител/отговорник на квалификацията С. Коджебашева
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 6 /шест/

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Тренинг на тема: “Хранителни добавки в спорта Допинг и стероиди “
Място на провеждане ПМГ, 203 кабинет
Период на провеждане 15.02.2023 г
Начален и краен час на провеждане 14.30 ч. – 15.30 ч.
Ръководител/отговорник на квалификацията Анд. Калайджиев
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 4 /четири/

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Семинар “Създаване на електронен урок и дигитално съдържание за учебния процес”
Място на провеждане ПМГ, 302 кабинет
Период на провеждане 23.02.2023 г
Начален и краен час на провеждане 14.30 ч. – 15.30 ч.
Ръководител/отговорник на квалификацията Кр. Хаджидиманова
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 8 /осем/

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Работа по модела “1:1”
Място на провеждане ПМГ “Яне Сандански” – кабинет 301
Период на провеждане 27.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане 14:30 – 15:30
Ръководител/отговорник на квалификацията Северина Миладинова
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 7

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението „Подобряване на мотивацията за учене“ – дискусия
Място на провеждане 203 в ПМГ „Яне Сандански“
Период на провеждане 28.09.2022
Начален и краен час на провеждане 14:30 – 15.30
Ръководител/отговорник на квалификацията Зл. Близнакова

Ел. Зойкова

Т. Янудова

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 4

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Запознаване с учебните програми по математика в 11 и 12 клас профилирана подготовка.
Място на провеждане онлайн
Период на провеждане 13.06.2022
Начален и краен час на провеждане 15:00 – 16:00
Ръководител/отговорник на квалификацията Илия Нурков
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие пет

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Работа по модела 1:1
Място на провеждане Google Meet
Период на провеждане 27.06.2022
Начален и краен час на провеждане 15:00-16:00
Ръководител/отговорник на квалификацията Анна Драгинова

Илияна Станкова

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 6

 

Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението Работа по модела “1:1”
Място на провеждане ПМГ “Яне Сандански” – кабинет 301
Период на провеждане 27.10.2022 г.
Начален и краен час на провеждане 14:30 – 15:30
Ръководител/отговорник на квалификацията Северина Миладинова
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 7
Вътрешноинституционална квалификация
Тема на обучението ” Предизвикателствата на електронното    обучение и ролята на дигиталните  устройства в учебния час”

 

Място на провеждане кабинет 203
Период на провеждане 28.10.2022 g.
Начален и краен час на провеждане 14.30ч – 15.15ч
Ръководител/отговорник на квалификацията Надие  Молахасанова
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие 6

            

X
Skip to content