КВАЛИФИКАЦИЯ

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Линк към сайта на проекта: https://teachers.mon.bg/

Обучение на учители от ПМГ „Яне Сандански“ по Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

в периода 26-27.10.2019 г.

            Учители от ПМГ „Яне Сандански“ участваха в изнесено обучение в гр. Банско на тема „Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща образователна среда“. В два последователни дни те имаха възможността да научат повече за прилагането на иновативни методи, които да помогнат за създаването на позитивна учебна среда.

Обучение на учители от ПМГ „Яне Сандански“ по Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

в периода 11-12.07.2019 г.

             Учители от ПМГ „Яне Сандански” преминаха обучение на тема „Иновативни методи на преподаване  и оценяване на резултатите от обучението” и се проведе в гр. Банско. Обучението бе изключително полезно, тъй като учителите имаха възможността да научат повече и да споделят натрупания опит за ефективните иновативни методи на преподаване и за методиката при използване на информационните технологии в новите реалности на образователния процес.

X