КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

СПИСЪК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 Клас  Класен ръководител
V Елена Николова-Дишлянова
VI Ивайло Костадинов
VII Анелия Кичукова
VIIIА Маргарита Кюмюрджиева
VIIIБ Евгения Попова-Балакчиева
VIIIВ Мариела Вангелова
VIIIГ Люба Маламова
VIIIД Боряна Вълчева
 IXA Илияна Станкова
 IXБ Гергана Иванова
 IXВ Невена Халевачева
IXГ Силвия Мегданова
IXД Василка Фърчева
XА Божидар Вълканов
XБ Северина Миладинова
XВ Александър Мандажиев
XГ Мария Витанова
XД Георги Стефанов
XIА Виктория Кирева
XIБ Недялка Ангушева
XIВ Александър Халачев
XIГ Карамфилка Патинова
XIД Любка Харизанова
XIIА Румен Джинев
XIIБ Андон Калайджиев
XIIВ Мария Стоянова
XIIГ Екатерина Тодорова
XIIД Стоян Пенков

X