КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

СПИСЪК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

V Анелия Кичукова
VI Соня Коджебашева
VII Божидар Вълканов
VIIIA Александра Демерджиева – Ряхова
VIIIБ Северина Миладинова
VIIIВ Александър Мандажиев
VIIIГ Мария Витанова
VIIIД Димитрия Хаджиева
IXА Диана Обущарова
IXБ Румен Джинев
IXВ Боряна Вълчева
IXГ Карамфилка Патинова
IXД Любка Харизанова
XА Димка Дерменджиева – Пандурова
XБ Василка Фърчева
XВ Мария Стоянова
XГ Екатерина Тодорова
XД Тодорка Янудова
XIА Надя Воденичарова
XIБ Евгения Попова – Балакчиева
XIВ Люба Маламова
XIГ Виктория Кирева
XIД Анна Драгинова
XIIА Филиз Фейзиева
XIIБ Недялка Ангушева
XIIВ Александър Халачев
XIIГ Катерина Мангалова

 

 

 

X