КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

СПИСЪК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

 

Паралелка Класен ръководител
V Антония Геврекова
VI Анелия Кичукова
VII Соня Коджебашева
VIIIA Красимира Хаджидиманова
VIIIБ Гергана Иванова
VIIIВ Невена Халевачева
VIIIГ Силвия Мегданова
VIIIД Василка Фърчева
IXА Божидар Вълканов
IXБ Северина Миладинова
IXВ Александър Мандажиев
IXГ Мария Витанова
IXД Мария Панева
XА Диана Обущарова
XБ Недялка Ангушева
XВ Боряна Вълчева
XГ Карамфилка Патинова
XД Любка Харизанова
XIА Илия Нурков
XIБ Андон Калайджиев
XIВ Мария Стоянова
XIГ Екатерина Тодорова
XIД Тодорка Янудова
XIIА Надя Воденичарова
XIIБ Евгения Попова-Балакчиева
XIIВ Люба Маламова
XIIГ Виктория Кирева
XIIД Анна Драгинова

 

 

 

X