КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

Списък на класни ръководители за учебната 2023/2024 година

 

Клас

 

Класен ръководител

V Екатерина Тодорова
VI Елена Николова-Дишлянова
VII Анелия Кичукова
VIIIА Стоян Пенков
VIIIБ Красимира Беева
VIIIВ Румен Джинев
VIIIГ Карамфилка Патинова
VIIIД Светлана Бучкова
 IXA Маргарита Кюмурджиева
 IXБ Евгения Попова-Балакчиева
 IXВ Мария Стоянова
IXГ Люба Маламова
IXД Боряна Вълчева
XА Костадин Бабанов
XБ Гергана Иванова
XВ Андон Калайджиев
XГ Силвия Мегданова
XД Василка Фърчева
XIА Божидар Вълканов
XIБ Северина Миладинова
XIВ Александър Мандажиев
XIГ Мария Витанова
XIД Георги Стефанов
XIIА Виктория Кирева
XIIБ Недялка Ангушева
XIIВ Александър Халачев
XIIГ Марияна Карамитева
XIIД Любка Харизанова

X
Skip to content