КЛАСНИ СТАИ

Разпределение на паралелките по класни стаи

 Паралелка Стая Класен ръководител
V 212 Антония Геврекова
VI 105 Анелия Кичукова
VII 104 Соня Коджебашева
VIIIА 403 Красимира Хаджидиманова
VIIIБ 103 Гергана Иванова
VIIIВ 108 Невена Халевачева
VIIIГ 109 Силвия Мегданова
VIIIД 110 Василка Фърчева
 IXA 310 Божидар Вълканов
 IXБ 301 Северина Миладинова
 IXВ 311 Александър Мандажиев
IXГ 307 Мария Витанова
IXД 312 Мария Панева
XА 102 Диана Обущарова
XБ 303 Недялка Ангушева
XВ 214 Боряна Вълчева
XГ 304 Карамфилка Патинова
XД 101 Любка Харизанова
XIА 401 Илия Нурков
XIБ 402 Андон Калайджиев
XIВ 215 Мария Стоянова
XIГ 405 Екатерина Тодорова
XIД 213 Тодорка Янудова

X