КЛАСНИ СТАИ

Разпределение на паралелките по класни стаи

Паралелка Стая Класен ръководител
V 215 Анелия Кичукова
VI 214 Соня Коджебашева
VII 101 Божидар Вълканов
VIIIA 102 Александра Демерджиева – Ряхова
VIIIБ 108 Северина Миладинова
VIIIВ 103 Александър Мандажиев
VIIIГ 104 Мария Витанова
VIIIД 407 Димитрия Хаджиева
IXА 410 Диана Обущарова
IXБ 411 Румен Джинев
IXВ 212 Боряна Вълчева
IXГ 303 Карамфилка Патинова
IXД 105 Любка Харизанова
XА 310 Димка Дерменджиева – Пандурова
XБ 311 Василка Фърчева
XВ 312 Мария Стоянова
XГ 412 Екатерина Тодорова
XД 213 Тодорка Янудова
XIА 401 Надя Воденичарова
XIБ 402 Евгения Попова – Балакчиева
XIВ 403 Люба Маламова
XIГ 405 Виктория Кирева
XIД 406 Анна Драгинова
X