КЛАСНИ СТАИ

Разпределение на паралелките по класни стаи

 Паралелка Стая Класен ръководител
V 101 Антония Геврекова
VI 105 Анелия Кичукова
VII 104 Соня Коджебашева
VIIIА 102 Красимира Хаджидиманова
VIIIБ 103 Гергана Иванова
VIIIВ 108 Невена Халевачева
VIIIГ 109 Силвия Мегданова
VIIIД 110 Василка Фърчева
 IXA 310 Божидар Вълканов
 IXБ 301 Северина Миладинова
 IXВ 311 Александър Мандажиев
IXГ 307 Мария Витанова
IXД 312 Мария Панева
XА 403 Диана Обущарова
XБ 303 Недялка Ангушева
XВ 214 Боряна Вълчева
XГ 304 Карамфилка Патинова
XД 212 Любка Харизанова
XIА 401 Димка Дерменджиева – Пандурова
XIБ 402 Андон Калайджиев
XIВ 215 Мария Стоянова
XIГ 405 Екатерина Тодорова
XIД 213 Тодорка Янудова
XIIА 410 Надя Воденичарова
XIIБ 411 Евгения Попова – Балакчиева
XIIВ 412 Люба Маламова
XIIГ 406 Виктория Кирева
XIIД 407 Анна Драгинова

 

 

КЛАСНИ СТАИ от 13.10.2021г. до 22.10.2021г.

Паралелка Стая Класен ръководител Свободни стаи
V 101 Антония Геврекова  
VI 105 Анелия Кичукова  
VII 104 Соня Коджебашева  
  102   свободна
  103   свободна
VIIIВ 108 Невена Халевачева  
VIIIГ 109 Силвия Мегданова  
  110   свободна
VIIIА 310 Красимира Хаджидиманова  
VIIIБ 301 Гергана Иванова  
  311   свободна
  307   свободна
VIIIД 312 Василка Фърчева  
XIБ 403 Андон Калайджиев  
  303   свободна
  214   свободна
XIIВ 304 Люба Маламова  
XIIД 212 Анна Драгинова  
XIА 401 Димка Дерменджиева – Пандурова  
  402   свободна
XIВ 215 Мария Стоянова  
XIГ 405 Екатерина Тодорова  
XIД 213 Тодорка Янудова  
XIIА 410 Надя Воденичарова  
XIIБ 411 Евгения Попова – Балакчиева  
  412   свободна
XIIГ 406 Виктория Кирева  
  407   свободна

 

X