КЛУБ В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“

Информация за формираните клубове и дейността им  през учебната 2020/2021 година

 

Име на клуба Преподавател Време Място на провеждане Начало:
1. Клуб “По следите на българските военни успехи” Петко Щърбанов първи петък от месеца

трети петък от месеца

108 14.30 ч.
2. “Арт-ателие” Ивайло Костадинов втори петък от месеца

четвърти петък от месеца

108 14.30 ч.
3. “An English Atelier -A Broader Palette of Skills” Димка Дерменджиева първи петък от месеца

трети петък от месеца

401 14.30 ч.
4. “Родолюбие”  Боряна Вълчева втори петък от месеца

четвърти петък от месеца

401 14.30 ч.
5. “Кариерно ориентиране” Николай Вълчев първи петък от месеца

трети петък от месеца

109 14.30 ч.
6. ,,Любители русского  языка” Елена Адамова втори петък от месеца

четвърти петък от месеца

109 14.30 ч.
7. Клуб”Приятели на музиката” Лиляна Сейрекова  първи петък от месеца

трети петък от месеца

110 14.30 ч.
8. “Забавна биология” Катерина Мангалова втори петък от месеца

четвърти петък от месеца

110 14.30 ч.
9. “Обичам химията” Люба Маламова втори петък от месеца

четвърти петък от месеца

212/306 14.30 ч.
10. “Funny English lessons through games and quizzes” Мариела Вангелова втори петък от месеца

четвърти петък от месеца

213 14.30 ч.
11. Debate club Невена Халевачева първи петък от месеца

трети петък от месеца

212 14.30 ч.
12. “Образователни игри в обучението по математика” Джемиле Шаркова втори петък от месеца

четвърти петък от месеца

102 14.30 ч.
13. Expand your vocabulary through books, movies and songs. Стоян Пенков
Гергана Иванова
първи петък от месеца

трети петък от месеца

213 14.30 ч.
14. Aрт-клуб Златка Близнакова втори петък от месеца

четвърти петък от месеца

214 14.30 ч.
15. “Подготовка за ДЗИ” Илия Нурков първи петък от месеца

трети петък от месеца

102 14.30 ч.
16. ,,Природолюбител,, Божидар Вълканов втори петък от месеца

четвърти петък от месеца

215 14.30 ч.
17. “История и традиции” Десислава Дакова първи петък от месеца

трети петък от месеца

214 14.30 ч.
18. “Отвъд страниците” Северина Миладинова  втори петък от месеца

четвърти петък от месеца

405 14.30 ч.
19. Забавно четене Диана Обущарова първи петък от месеца

трети петък от месеца

215 14.30 ч.
20. “Диалогично” Мария Стоянова втори петък от месеца

четвърти петък от месеца

403 14.30 ч.
21. “В света на информатиката и информационните технологии” Мария Панева първи петък от месеца

трети петък от месеца

409 14.30 ч.
22. Chatting Time – Excellence Beyond the Classroom Елица Зойкова втори петък от месеца

четвърти петък от месеца

402 14.30 ч.
23. Първи стъпки с HTML и моделиране с SweetHome Надя Воденичарова първи петък от месеца

трети петък от месеца

302 14.30 ч.
24. “Словото като вдъхновение” Виктория Кирева втори петък от месеца

четвърти петък от месеца

406 14.30 ч.
25. Творческо писане Любка Харизанова първи петък от месеца

трети петък от месеца

406 14.30 ч.
26. Клуб “мажоретен състав” Георги Стефанов всяка събота Физкултурен салон 9.00 ч.
27. клуб “Туризъм” Андон Калайджиев първа неделя от месеца 9.30 ч.
28. Клуб “Волейбол” Румен Джинев всяка събота Физкултурен салон 11.00
29. Клуб “Баскетбол” Александър Халачев първи вторник от месеца

трети вторник от месеца

Физкултурен салон 14.30 ч.

 

Клуб „Образователни игри в обучението по математика“

Ръководител: Джемиле Шаркова

Целите на клуба са свързани с творчеството на учениците и предизвикателствата в областта на математиката.

Учениците да усвоят нови знания, умения и компетенции в областта на математиката с помощта на образователни игри;

Повишаване активността, мотивацията и творческото мислене;

Да ни накарат да усетим тяхното въображение;

 

КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МУЗИКАТА“

Ръководител: Лиляна Сейрекова

Цел на групата

 • Усвояване на умение за самоуверено музикално изпълнение пред по-голяма аудитория.
 • Стимулиране на творческите заложби на учениците в областта на музиката; 
 • Колективни умения,работа в ансамбъл и придобиване на естетически представи за музиката;
 • Усвояване на умение за работа в екип и колективно изпълнение на поставените задачи като изпълнители.
 • Усвояване на необходимите знания в сферата на музиката

 

Клуб „Забавна биология” 

Ръководител: Катерина Мангалова

Клубът включва любознателни хора,които обичат да експериментират и да изследват живата природа.Работата в клуба ще даде възможност на учениците да развият уменията си за изготвяне на таблици с резултати,анализ и сравнение на резултати,обобщаване и формиране на изводи,  да разширят знанията и усъвършенстват уменията си в областта на биологията и здравното образование, да развият  способностите и интересите си и да се приобщят към работа в екип.Учениците ще извършват и практически дейности, свързани с измерване на различни покатели на човека ,ще гледат научнопопулярни филми,с които ще развият знанията си за живата природа.

 

Клуб “Творческо писане”

Ръководител: Любка Харизанова

Клуб „Творческо писане“ обединява ученици с интерес към художественото слово. Те обичат книгите, четат много, както и самите те пишат. Млади хора, които имат своя позиция, своя гледна точка и могат да я изразят. 

Заниманията в клуба ще бъдат насочени към усъвършенстване на уменията на участниците да създават свои текстове и  развиване на критическото им мислене. 

 

 

Клуб „Английско ателие – палитра от умения“ –  

“An English Atelier-  A Broader Palette of Skills”

Ръководител: Димка Дерменджиева-Пандурова

 

Клуб ,,Словото като вдъхновение’’

Ръководител: Виктория Кирева

Словото може да вдъхновява, извисява, да наранява…

Нас ни събра отношението към писаното слово и желанието да изразяваме по-добре себе си. Развитите творчески заложби ще покажем с участието си в олимпиадата по български език и литература, различни регионални и национални  конкурси.

 

Клуб ,,Арт – ателие”– изобразително изкуство.

Ръководител:  Ивайло Костадинов 

Обогатяване на уменията и техниките в изобразителното изкуство чрез опознаване на културата и традициите в родния край.

Развитие на творческите заложби и сръчността на учениците. Повишаване на интереса към изобразителното изкуство и приложните дейности. Очаквани резултати:

Представяне на тематични изложби изработени от учениците. Демонстриране на умения за изпълнение на различни операции в приложните изкуства и техники в изобразителното изкуство.

 

Клуб: Funny English lessons through games and quizzes

Ръководител: Мариела Вангелова

Учениците ще бъдат поставяни в различни ежедневни ситуации с цел в края на клуба да имат натрупана лексика (фрази), чрез които в реална ситуация да могат да се справят.За по-лесното изучаване на думите ще бъдат използвани забавни игри, както в класната стая, така и извън нея. Учениците ще постигнат умения за изработване на тематични картички със собствени пожелания. При аудио и видео уроците, учениците ще натрупат знания за Обединеното Кралство, които ще могат да представят в проект. 

 

КЛУБ „Обичам химията“

Ръководител: Люба Маламова

  Дейностите в клуба ще бъдат осъществени в три основни направления:

 1. „Първи стъпки в химията“ – формиране на умения за съставяне на емпирични и структурни формули, за съставяне и изравняване на химични уравнения.
 2. „Магията на химията“ – експериментална работа, забавни опити – формиране на умения за извършване на химичен експеримент
 3. „Химията около нас“ – приложение на веществата, химичните процеси в природата; решаване на задачи, свързани с количествени зависимости.

 

 

Клуб „Диалогично“, 

Ръководител: Мария Стоянова

Ние от клуб „Диалогично“ сме любознателни и отворени за нови знания. Интересуваме се от множеството тайни, които ни заобикалят, а целта ни е да ги разгадаем. Обичаме да изразяваме личното си мнение по актуални въпроси. Разкриваме философската си гледна точка в стремежа си да изградим един по-добър свят. Работата ни в екип ще помогне да развием уменията си за сътрудничество в колективна среда, а това ще ни подготви за бъдещото ни развитие в житейски план.

 

Клуб „Първи стъпки с HTML и моделиране с SweetHome

Ръководител: Надя Воденичарова

Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на  учениците в областта на компетентно използване на информационните технологии, а именно учениците ще програмират на HTML и ще създават модели с SweetHome 3D.

 

Клуб ,,Отвъд страниците’’

Ръководител: Северина Миладинова

В клуб “Отвъд страниците” ще се учим как се пишат кратки текстове. Ще създадем фейсбук страница, в която да популяризираме дейностите на останалите клубове, материалната база на училището, както и моменти от училищния живот. 

 

Клуб “Любители русского языка“

Ръководител: Елена Адамова

В клуба  учениците ще се запознаят по-обстойно с езика и културата на руския народ, както и с многообразието от различни култури в Руската федерация. Ще получат познания в областта на руското народно творчество, руската литература. Ще се запознаят с любопитни факти от историята на Русия, нейното изкуство, природа и забележителности. 

Ще развият умения за работа в екип при подготовката за предстоящите срещи и при организирането на тържества. Някои от учениците ще развиват своите рецитаторски, певчески, художествени и други таланти при различните срещи и публичната изява.

 

Клуб „ Родолюбие“

Ръководител : Боряна Вълчева

Клуб „Родолюбие“ е екип ученици от 10 в  клас , които имат интереси  в областта на краезнанието,  проучването на събития от  българската история и към дейности , свързани със съхраняването и популяризирането на  личности и събития от българската история. В дейностите на клуба са предвидени уроци по родолюбие в музея, посещения и грижа за паметниците в  град Гоце Делчев , симулативни и изследователски игри и проекти . 

  Учениците  от клуба  са готови да се впуснат в едно ново приключение – да търсят и изследват сведения от историята на своя род и своето родното място , като използват архиви и сведения от семейните колекции, общинския музей, читалище и библиотека.

 

Клуб по Английски език 

Ръководители: Стоян Пенков и Гергана Иванова

Основната цел на клуба е учениците да обогатят своя лексикален речник с помощта на познати и непознати за тях произведения от различните жанрове – книги, музика, филми.
Учениците ще усъвършенстват работата си в екип. Ще се наблегне на взаимното уважение и толерантността между тях.
Учениците ще развият както комуникативните си способности така и уменията си да четат и слушат непознати за тях творби.
Ще се обърне внимание на личностното развитие на всеки ученик.

 

КЛУБ  ТУРИЗЪМ

Ръководител: Андон Калайджиев

Туризмът е физкултурна дисциплина, която е съставна част на общата система за физическо възпитание. Той е средство за активен отдих. Многообразните форми на туризма дават възможност той да се практикува през различните годишни времена, по различни терени и с помощта на различни средства. Формите на туристическа практика са достъпни за различните възрастови групи при спазването на определени изисквания за времетраене, разстояния и интензивност.

Опознаването на природата и начините на общуване с нея допринася за възпитанието на подрастващото поколение. Участието в туристически прояви възпитава чувството за дисциплина, разбирателство и взаимопомощ. Наред с моралните и волеви качества се каляват и качествата сила, ловкост, издръжливост, смелост, самообладание и др. Условията, при които се провежда туризмът, способствуват за физическото укрепване на организма, подобрява се дейността на дихателната, сърдечно-съдовата, нервната и др. системи. 

 

Клуб Debate club

Ръководител: Невена Халевачева

Участниците в „Debate club” се учат на изкуството на диалога, разговора и убеждаването. 

 

Клуб “В света на информатиката и информационните технологии”

Ръководител: Мария Панева

Клуб „В света на информатиката и информационните технологии” е училищен ученически клуб, който си поставя за цел да повиши дигиталната компетентност и умения на учениците.

Основните дейности на клуба са:

 • Изучаване на езика HTML и създаване на google sites;
 • Създаване на модели чрез специализиран софтуер
 • Изготвяне на продукти, създадени с програма за предпечат  –  визитни картички, брошури, менюта, катаолози, постери, листовки и др.

Мисията ни е да насочим интереса на учениците към технологиите в посока, която да им помогне да се сдобият с основните дигитални умения и компетенции, необходими за успеха във всяка една област.
Ранното запознаване с технологиите и възможностите, които предлагат, ще им помогне да се насочат към желаните от тях професии на бъдещето. За децата е важно не само какво учат, но и как го учат!

 

Клуб:  Chatting Time – Excellence Beyond the Classroom

Ръководител: Елица Зойкова

Клуб по разговорен английски език, в който се разглеждат ежедневни теми, интересни за тийнейджърите и се поставя акцент на неформалния език, идиоми и фрази, младежкия жаргон. Усъвършенстват се уменията за слушане с разбиране и говорене.

 

Клуб: „Арт клуб“

Ръководител: Златка Близнакова

Учениците от клуба ще имат възможност да се запознаят с нови  интерактивни игри на немски език, да упражняват разговорен немски език, както и да разработят и осъществят различни постановки и драматизации отново на немски език.

 

Клуб „ Подготовка за ДЗИ“ 12 клас

Ръководител: Илия Нурков

Целта на клубът е да подготви учениците от 12 клас за участие в предстоящия ДЗИ по математика профилирана подготовка. До сега са предоставени само три задачи с формат на ДЗИ качени на сайта на МОН. В клуба ще се разглеждат задачи с формат на ДЗИ от учебно съдържание по ПП за 11 и 12 клас и учениците да придобият представа за формата и съдържанието на изпита.

 

Клуб “Кариерно ориентиране”

Ръководител: Николай Вълчев

Клуб “Кариерно ориентиране” дава възможност на учениците да се запознаят с различните професии и да се научат как да планират кариерното си развитие. Придобиване на умения за комуникация, работа в екип, увереност, осъзнаване ролята и значението на ученето през целия живот.

 

Клуб „Баскетбол“

Ръководител: Александър Халачев

Дейността на клуб „Баскетбол“ е свързана с изучаването на различни технико-тактически качества в баскетболната игра. Усвояването им ще позволи на учениците да участват в турнири и спортни състезания по баскетбол. Чрез тях те ще придобият знания и опит, които ще  им позволят да усъвършенстват физическите си възможности.

 

Клуб ,,Забавно четене’’

Ръководител: Диана Обущарова

Четенето на художествена литература може да вдъхновява, извисява, да наранява.

Нас ни събра отношението към писаното слово и желанието да разбираме и тълкуваме написаното по-добре, да се научим да формулираме правилно посланията на текста. Развитите творчески заложби ще покажем с участието си в олимпиадата по български език и литература, различни състезания и НВО по БЕЛ.

 

 

Клуб “Волейбол”

Ръководител: Румен Джинев

Обучението по физическо възпитание и спорт е насочено към усъвършенстване  на разнообразни физически упражнения и двигателни дейности, които се реализират и при допълнително използване на естествените сили на природата (въздух, слънце и вода) и при спазване на здравно-хигиенните фактори за провеждане на двигателната дейност. В двигателно-познавателната дейност учениците трябва да:  – познават и разграничават основни изисквания, понятия и правила в двигателната дейност и да ги прилагат за адаптация към изменящите се условия на природната и на социалната среда;  – подобряват физическата си дееспособност и да обогатяват двигателния си опит; – формират отношение и интерес към занимания с физически упражнения и спорт и свързаните с тях образователни, здравни и социални аспекти и да участват в спортни състезания; – оказват помощ, като изграждат чувство за съпричастност и ги използват за социална интеграция и общуване. Придобиването на теоретически знания се осъществява паралелно с овладяването на двигателните задачи.

 

 

X