КЛУБ В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“

Информация за формираните клубове и дейността им  през учебната 2020/2021 година

 

Клуб Ръководител Занимания
1. „История и Етнография“ А.Демерджиева-Ряхова Четвъртък от 14.40ч. до 16.10ч.

 

2. „Тенис на маса“ А.Калайджиев Понеделник от 14.30ч. до 15.30ч.
3. „Млад пътешественик“ Б.Вълканов
4. „Баскетбол” Г.Стефанов Сряда

От 14.35ч. до 15.35ч.

5. Клуб училищен театър „Мечтатели“ Е.Попова  Понеделник
6. Клуб “Руски език“ Е.Адамова  Вторник

От 14:40 до 15:20ч.

7. Клуб “АРТ“ И.Костадинов Четвъртък от 13.40ч. до 14.25ч.
8. Клуб “Млади възрожденци “ К.Беева Вторник

От 14:40 до 15:20ч.

9. Клуб “Приятели на музиката “ Л.Сейрекова Сряда

От 13:40 до 14:25ч.

10. Клуб “Funny English lessons through games and quizzes” М.Вангелова Вторник
11. Клуб “Графичен дизайн” Н.Караахмед Понеделник
От 15:30 до 17:00ч.
12. Клуб “Волейбол” Р.Джинев Събота
От 10:30 до 13:00ч.
13. Клуб “Английски език” С.Пенков Четвъртък
14. Клуб „ Magie de la France“ Т.Димитрушева Понеделник
От 14:40 до 15:20ч.
 1. Клуб “История и Етнография”

Клуб „История и Етнография” е училищен ученически клуб, който си поставя за цел да запознае учениците с етнографските особености и историята на родния край, популяризирането на българското историческо наследство.

Основните дейности са свързани с отбелязване на национално значими и местни исторически  събития, празници и обичай. Извършване на етнографски проучвания за бита, всекидневието и облеклото на местното население в миналото.

Годишната дейност на клуба ще бъде отбелязана с фото изложба  „Етнографски музей“  в фоайето на 1ви етаж на ПМГ „Яне Сандански“  на 16.06.2021г.

В дейността си клубът ще разчита на гостоприемството на Библиотека при Народно читалище „Просвета 1865“ и Общински исторически музей Гоце Делчев

  Ръководител:  Александра Демерджиева-Ряхова

 

 

 

 

 

 

 

2.Клуб “Тенис на маса” 

Клуба по „Тенис на маса“ е селектиран от  момичета и момчета във възрастова граница 8-10 клас. Задачите  на специализираното обучение е усъвършенстване  на техническите елементи на играта и учениците да придобият технически умения и тактически знания , за да се формира отбор,който да се съревновава с други такива в същата възрастова група.Предвидените по график занимания ще се провеждат във физкултурния салон на училището.

Като изяви на клуба по „Тенис на маса“  се планира организиране и участие в Коледен турнир по тенис на маса в ПМГ“Яне Сандански“, както и турнири с отбори от Средните училища в община Гоце Делчев.

  Ръководител:  Андон Калайджиев

 1. Клуб ,,Млад пътешественик”

 Клубът е отворен за хубави идеи и членове – любители на природата.

  Основни цели на клуба:

 • Обогатяване и допълване на общообразователната подготовка на учениците и придобиване на знания и умения  насочени към опазване   на околната среда и забележителностите на БЪЛГАРИЯ.
 • Създаване на условия за физическо, интелектуално и личностно развитие на учениците чрез организация на свободното им време.

  Дейности:

 • Наблюдение на природни явления в природата и техния анализ.
 • Участие в залесяване на територии и грижа за застрашени растителни и животински видове.
 • Организиране и участие в експедиции и еколагери;
 • Създаване на проекти с екотуристическа насоченост;
 • Организиране на теоретични  и практически занятия по Планинско ориентиране и Автономно съществуване сред природата.
 • Създаване на мултимедийни продукти .
 • Подготвяне на фотоизложба
 • Географска справка за региона и за всички посетени обекти.

  Ръководител Божидар Вълканов

 

4.Клуб „Баскетбол

  Цели: подобряване уменията на състезателите в клуба и подготовка за училищни Общински турнири. Популяризиране и развиване на баскетбола в училище. Развиване на умения работа в екип и поемане от отговорност. Развиване на психически и физически качества.

Клуба ще приключи дейността чрез организиране и провеждане на вътрешно-училищни баскетболни срещи и участие в общински турнири.

  Ръководител Георги Стефанов

5. Клуб училищен театър „Мечтатели“  

Клуб училищен театър „Мечтатели“  продължава традицията да дарява общността на ПМГ „Яне Сандански“ с позитивни преживявания чрез театралните постановки, етюди и скечове, които подготвя и представя.

Дейностите на клуба училищен театър „Мечтатели“ целят да развият  комуникативните способности, способностите за работа в екип и да формират  увереност в собствените позитивни качества на участниците.Така те се изграждат  като творчески активни личности.

Ръководител: Евгения Попова

 

 

 1. Клуб „Руски език“

В клуба по ,,Руски език“ учениците ще се запознаят по-обстойно с езика и културата на руския народ, както и с многообразието от различни култури в Руската федерация. Ще получат познания в областта на руското народно творчество, руската литература. Ще се запознаят с любопитни факти от историята на Русия, нейното изкуство, природа и забележителности.

Ще развият умения за работа в екип при подготовката за предстоящите срещи и при организирането на тържествата. Някои от учениците ще развиват своите рецитаторски, певчески, художествени и други таланти при различните срещи и публичната изява.

  Ръководител:  Елена Адамова

 

 

7. Клуб “АРТ”

 Цел на групата:

 • Стимулиране на творческите заложби на учениците в областта на изобразителното изкуство;
 • Колективни умения, работа в екип и придобиване на естетически представи за основните художествени дисциплини ;
 • Учениците да осмислят свободното си време чрез общуване с изкуството;
 • Да се развият и реализират артистични заложби на децата чрез активното им участие в творческия процес.

  Очаквани резултати:

Демонстриране и натрупване на творчески опит, висока обща култура и степен на овладяване на изразните средства в различните форми на визуална комуникация – запазени знаци, шрифт, плакат, комерсиална графика, периодика, хералдични знаци, ценни книжа, емблеми, калиграфия, печатни рекламни цялости, уебдизайн.

Изработване на проекти, които се отличават с иновативна художествена идея и майсторска реализация

Познаване на класическите и новите графични техники, в рисунката, шрифта и рекламата.

  Ръководител: Ивайло Костадинов

 

8. Клуб “Млади възрожденци”

Основната му цел е утвърждаване на национално – патриотичните ценности и идеали сред учениците и съхраняване на българската идентичност и облик в Европейския съюз. Клуба  поддържа интереса на учениците към българската история, както и към социалните дейности.

Чрез разнообразни дейности учениците ще се потопят в света на възраждането. Ще усвоят знания за факти и събития.

В извънкласните занимания учениците ще развиват умения за работа в екип и работа с документи, архиви и др.

  Ръководител: Красимира Беева

 

9. Клуб “Приятели на музиката”

Клуб “Приятели на музиката“ предлага широк кръг от познания в сферата на изкуството като цяло. Получаване на необходимите знания отнасящи се до музикален стил, жанр и др., придобиване на умения за изпълнение на песен или музикално произведение.                                  Музикалният стил е понятие отнасящо се до образната система от изразни средства, обуславящи идейното съдържание на едно музикално произведение и отразяващи неговите естетически възгледи.

  Ръководител: Лиляна Сейрекова

10. Клуб “Funny English lessons through games and quizzes”

Учениците ще бъдат поставяни в различни ежедневни ситуации с цел в края на клуба да имат натрупана лексика (фрази), чрез които в реална ситуация да могат да се справят.За по-лесното изучаване на думите ще бъдат използвани забавни игри, както в класната стая, така и извън нея. Учениците ще постигнат умения за изработване на тематични картички със собствени пожелания. При аудио и видео уроците, учениците ще натрупат знания за Обединеното Кралство, които ще могат да представят в проект. Като основната цел на тези уроци ще бъде развитие на уменията им за слушане с разбиране и говорене.

  Ръководител: Мариела Вангелова

11. Клуб  „Графичен дизайн“

Основните дейности на Клуб „Графичен дизайн”са:

  Учениците ще изучат работата в непознати за тях програми- графични редактори.

 • Учениците ще се научат как да прилагат ефективно инструментите за рисуване,чертаене и редактиране на фигури. Уверено ще боравят с оцветявания, шарки и контури.
 • Ще създаваме интересни ефекти в триизмерен вид.
 • Ще превръщаме снимки във векторни илюстрации.
 • Ще коригираме растерни изображения и прилагаме ефекти директно в CorelDraw без необходимост от програми за растерна обработка.
 • Ще подберем подходяща техника за визуализиране на идеите на учениците при изработване на различни лога,графики и фото реалистични илюстрации.
 • Ще създаваме различни по размер изделия, като визитни картички, брошури, менюта, билбордове и др.
 • Ще придобиват знания за растерна и векторна графика, умения за работа в екип, авторски идеи, творчески подход, креативност и чувство за естетика.

  Ръководител: Невсие Караахмед

 

12. Клуб “Волейбол”
Цели на обучението:

1.Задълбочаване на знанията и усъвършенстване на спортната техника и тактика на Волейбола.

2. Постигане на хармоничност на тялото и високо ниво на функционалните възможности.

3. Утвърждаване на здравословен начин на живот, двигателно активен и природосъобразен.

4.Формиране на морално-волеви качества и създаване на навици против социалните злини в обществото;

Очаквани резултати:

1.Техниката на играта да се овладее до необходимата степен за участието в отборни тактически действия.

2.Да използва разнообразна техника в спортните срещи.

3.Постигане на високо ниво на технико-тактически действия на отбора по време на среща.

  Ръководител: Румен Джинев

 

13. Клуб по английски език

Основната цел на клуба е учениците да обогатят своя лексикален речник с помощта на познати и непознати за тях произведения от различните жанрове – книги, музика, филми.
Своевременно с това на учениците ще бъде предоставено поле за изява под формата на заснемане на кратък филм, създаването на кратки поеми или стихове, създаване на текст за авторска песен. Авторските произведения на учениците могат да бъдат използвани за допълнително популяризиране на гимназията.
Учениците ще усъвършенстват работата си в екип. Ще се наблегне на взаимното уважение и толерантността между тях. Учениците ще развият както комуникативните си способности така и уменията си да четат и слушат непознати за тях творби.
Ще се обърне внимание на личностното развитие на всеки ученик.

Ръководител: Стоян Пенков

14. Клуб „ Magie de la France“

Клуб „Магията на Франция“  с ръководител Татяна Димитрушева  ще предлага на учениците извънкласни занимания с цел насърчаването на  личностното развитие, на интелектуалното любопитство и засилването на удоволствието от ученето и пребиваването в училището. Тези занимания  ще представляват основно предизвикателство, което ще подпомага образователния успех на учениците, изучаващи френски език, както и изграждане на умения за работа в екип.

Безспорна полза от участието в клуба ще бъдат  положителните промени и в пряката учебна дейност – по-бързо усвояване на нови знания, увеличаване бързината на реакциите, развиване на пространственото и абстрактното мислене.

Заниманията в клуба  ще бъдат част от културни  пътешествия в света на   модата, гастрономията, изкуствата.

Ръководител: Татяна Димитрушева

X