МАТЕМАТИКА

 Математика

 

Катерина Георгиева Янева

  1. Участие в Национално математическо състезание “Хитър Петър“ през учебната 2020/2021 г.
  2. Първо място на училищно ниво на математическо състезание “Хитър Петър“ за ученици от 6 клас
X