НАГРАДИ

Награди на учениците за 2019/2020 учебна година

Зрелостникът Мирослав Руменов Пехливанов получава наградата „Спаса Фурнаджиева“ и Почетен знак за изключителни успехи в учебната и извънучебната дейност по време на своето гимназиално обучение.

За първа година се учредява наградата за дванадесетокласници на името на генерал Андрей Боцев. Получава я зрелостникът Иван Димитров Духов за високи успехи в областта на математиката, информатиката и информационните технологии.

Зрелостникът Ерик Венциславов Биляров получава специалната награда за постижения в областта на хуманитарните науки и Почетен знак за изключителни успехи в учебната и извънучебната дейност по време на своето гимназиално обучение.

Най-високо отличие Почетен знак получават и зрелостниците:

Иван Димитров Духов

 Стела Цветкова Тошанова

Ерик Венциславов Биляров

Саня Гюлсемиева Севдева

Иван Иванов Пашалиев

Георги Яков Папарков

  С плакет на община Гоце Делчев за отличен успех в обучението, постижения в различно области на научното познание и активно участие в общоучилищния живот се награждават зрелостниците:

Иван Димитров Духов

Иван Иванов Пашалиев

Георги Яков Папарков

 Наши ученици получават грамота от кмета на община Гоце Делчев по повод 24 май за високи постижения на национални и международни олимпиади, състезания и конкурси:

 Денис Димитров Кираджийски – IXв клас

Катерина Петрова Кръстилова – IXв клас

Иван Мирчев Попов – Xа клас

Снежана Лазаринова Костадинова – VIIIг клас

Институт „Николай Добрев“ присъжда ежегодните си стипендии на изявени и талантливи ученици в три възрастови групи. Победители са:

Селин Сайди Имамова – VI клас

Божидара Божикова Бойчева – Xд клас

 Стоян Костадинов Гебрелиев – XIIа клас

Английски език

Осмокласникът Емил Боцев е единственият ученик от област Благоевград във възрастова група VII – IX клас, класиран за НАЦИОНАЛНИЯ кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език.

Oсмокласникът Емил Боцев и десетокласничката Елена Бозукова се представиха отлично на областния кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език.

Информационни технологии

  Зрелостникът Иван Пашалиев спечели първо място в XII Национално състезание по информационни технологии, което е под егидата на Мария Габриел. Той участваше в направление „Мултимедийни клипове“.

 

Първо място в ХXI Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Физика и астрономия

 

 

 

 

 

 

Възпитаникът на ПМГ”Яне Сандански” – Иван Попов с бронзов медал от Международната олимпиада по астрономия, която се проведе в Румъния.

Награди за 2018/2019 г.

Награди за 2017/2018 г.

Награди за 2016/2017 г.

Награди за 2015/2016 г.

Награди за 2014/2015 г.

Награди за 2013/2014 г. 

Награди за 2012/2013 г. 

Награди за 2011/2012 г. 

Награди за 2010/2011г. 

Награди за 2009/2010г. 

 

 

 

 

Награди на учителите

Отличия на МОН

Елка Иванова Божикова – директор, удостоена с почетно отличие „Неофит Рилски” през м. май 2003 г.  за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната работа и издигане престижа на учебното заведение в областта на просветата.
Удостоена с почетния знак на община Гоце Делчев за дългогодишна дейност и издигане авторитета на гимназията – 21.05.2010г.

Удостоена с грамота “Директор на 2015” от Обществен съвет по образование – Гоце Делчев – 29.06.2015г.

Удостоена с  годишни награди “Златен гълъб” 2015 Директор на 2015 от Обществен съвет по образование – Гоце Делчев

Удостоена с наградата Директор на годината 2015 от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

Иванка Гелемерова – преподавател по химия, удостоена с почетно отличие „Неофит Рилски” през м. май 2007 г. от  Министъра  на образованието и науката Даниел Вълчев за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.

Марияна Карамитева – преподавател по английски език и химия, удостоена с почетно отличие „Неофит Рилски” през м. май 2008 г. от  Министъра  на образованието и науката Даниел Вълчев за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета. Удостоена с почетното отличие и през м. май 2013г.

Ирина Горанова –  преподавател по информатика, удостоена с наградата на МОМН “Константин Величков” за високи постижения на национално ниво в областта на информационните технологии на 1. ноември 2011 г.

Наградена с почетно отличие „Неофит Рилски” на министъра на образованието и науката на 24.05.2009 г. за постигнати високи резултати на учениците в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси, както и за приноса в развитието на образователното дело.

Виктория Кирева – преподавател по български език и литература, наградена с почетно отличие “Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета (май 2013 г.).

Недялка Ангушева – преподавател по философски дисциплини, наградена с почетно отличие “Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета (май 2016 г.).

Златка Милчева – заместник–директор по учебно–възпитателната дейност, наградена с почетно отличие “Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета (май 2018 г.).

Димка Дерменджиева – преподавател по английски език, наградена с почетно отличие “Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета (май 2018 г.).

Екатерина Тодорова – старши учител по български език и литература, наградена с почетно отличие “Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета (май 2020 г.).

Отличия на община Гоце Делчев и други институции

2019/2020 учебна година

Илия Димитров Нурков – главен учител

Румен Кирилов Джинев – старши учител по физическо възпитание и спорт

Василка Станимирова Фърчева – старши учител по география и икономика

2017/2018 учебна година

Златка  Георгиева Милчева – заместник-директор по учебната дейност –  наградена с плакет на Община Гоце Делчев

Донка Великова Пиргова – заместник-директор по административната дейност –  наградена с плакет на Община Гоце Делчев

Диана Маринова Обущарова – старши учител по български език и литература

Надя Петрова Воденичарова – учител по информационни технологии

Божидар Георгиев Вълканов – старши учител по география и икономика

Отличия на училището

2017/2018 учебна година

За високи резултати в работата си и издигане авторитета на училището, с почетен знак са наградени преподавателите:

Диана Маринова Обущарова – старши учител по български език и литература

Иванка Александрова Абаджиева – старши учител по математика

 

За високи постижения на ученици на олимпиади и състезания и за постигнати високи резултати в работата си, с почетна значка са наградени преподавателите:

Божидар Георгиев Вълканов – старши учител по география и икономика

2016/2017 учебна година

За високи резултати в работата си и издигане авторитета на училището, с почетен знак са наградени преподавателите:

Гергана Запрюва Икономова – старши учител по български език и литература

            Димка Георгиева Дерменджиева – старши учител по английски език

            Люба Георгиева Маламова – старши учител по химия и опазване на околната среда

За високи постижения на ученици на олимпиади и състезания и за постигнати високи резултати в работата си, с почетна значка са наградени преподавателите:

Лиляна Иванова Сейрекова – старши учител по музика

Иванка Александрова Абаджиева – старши учител по математика

За съществен принос за успехите на учениците през настоящата учебна година в олимпиади, състезания и конкурси в различни научни области – чужди езици, математика, природни и хуманитарни науки са наградени:

    Гергана Запрюва Икономова – старши учител по български език и литература

    Гергана  Иванова Шарланджиева –старши учител по английски език

    Димка Георгиева Дерменджиева – старши учител по английски език

    Иванка Александрова Абаджиева – старши учител по математика

    Иванка  Стоянова Гелемерова – старши учител по химия и опазване на околната среда

    Карамфилка Атанасова Патинова – старши учител по физика и астрономия

    Катерина Илиева Мангалова – старши учител по биология и здравно образование

    Лиляна Иванова Сейрекова – старши учител по музика      

    Люба Георгиева Маламова – старши учител по химия и опазване на околната среда

    Марияна Тодорова Карамитева – главен учител

    Недялка Кръстева Ангушева – старши учител по философски дисциплини

    Силвия Георгиева Мегданова – старши учител по биология и здравно образование

      За всеотдайна дейност за издигане престижа на училището са наградени:

    Златка  Георгиева Милчева – заместник-директор по учебната дейност

     Донка Великова Пиргова – заместник-директор по административната дейност

  

 Архив

 

Награди на училището

2019 година

2018 година

 

 

 

 

 

 

2017 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 година

Проекти на училището

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2019/2020

 1. Национална програма,,Ученически олимпиади и състезания” модул “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Чрез модула се извършва провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади и участието им в националния кръг.

 1. Биология и здравно образование

Ръководител: Силвия Мегданова

 1. Астрономия

Ръководител: Карамфилка Патинова

 1. Български език и литература

Ръководител: Виктория Кирева

 1. Информационни технологии

Ръководител: Мария Панева

5.Руски език

Ръководител: Тодорка Янудова

 1. Национална програма„БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ ”

 

Постигане на оптимална организация на образователно-възпитателния процес при отсъствие на учител чрез използване на програмното финансиране.

III. Национална програма “ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Подобряване на качеството и работоспособността на компютърните кабинети и възможностите за електронно обучение, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряването на съвременни методи за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование.

Училището кандидатства и работи по следните програми:

ИКТ – Кандидатстване нза хардуерно оборудване

ИКТ – Средства за електронен дневник

ИКТ – Средства за Интернет свързаност

ИКТ – Кандидатстване за средства за доизграждане на безжични локални мрежи /wi-fi/

 1. I ПРОЕКТ “Culture Meets Sciens” /”Културата среща науката”/ по програма Еразъм+  КД-2 за мобилност на ученици между училища.

Стратегическите партньорства в сферата на училищното образование са насочени към:

 • Развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование;
 • Насърчаване развитието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на непрекъснатото внедряване на методи за обучение на учители;
 • Насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици;
 • Насърчаване на развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното образование;
 • Подпомагане на признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво, посредством Европейски и национални квалификационни рамки, и инструменти за валидиране и др.

Начало: 18.11.2018г.        

Край: 17.11.2020г.

 1. Национална програма “Иновации в действие”

 Създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот. Учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики.
За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи между иновативните училища, както и с останалите училища в страната.

ПМГ “Яне Сандански” си сътрудничи с ПМГ “Св.Климент Охридски”, гр.Силистра и IIОУ “Гоце Делчев” гр.Гоце Делчев.

Модули:

“Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации” – модул 1 и модул 2

 1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

Програмата  е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии, към провеждане на практическо обучение в реална работна среда, модернизиране на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки.

Модул  „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“


Дейност 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в общообразователната подготовка“

Дейност 2 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“

Подобряване на образователната среда за обучение по природни науки в оборудвани кабинети по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и
биология и здравно образование.

Модул „Културните институции като образователна среда“

Провеждане на учебни часове по общообразователни предмети и теми, свързани с изкуства в музеи и галерии, с цел усвояване на учебното съдържание. Усвояване на учебно съдържание чрез посещения на театрални постановки и концерти. Срещи с актьори и музикални дейци по теми, свързани с конкретно учебно съдържание.

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2018/2019

 1. Национална програма,,Ученически олимпиади и състезания” модул “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Чрез модула се извършва провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади и участието им в националния кръг.

 1. Биология и здравно образование

Ръководител: Катерина Мангалова

 1. Астрономия

Ръководител: Карамфилка Патинова

 1. Химия и опазване на околната среда

Ръководител: Люба Маламова

 1. Информационни технологии

Ръководител: Ирина Горанова

 1. Национална програма„БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ ”

 

Постигане на оптимална организация на образователно-възпитателния процес при отсъствие на учител чрез използване на програмното финансиране.

III. Национална програма “ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Подобряване на качеството и работоспособността на компютърните кабинети и възможностите за електронно обучение, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряването на съвременни методи за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование.

 1. I ПРОЕКТ “Culture Meets Sciens” /”Културата среща науката”/ по програма Еразъм+  КД-2 за мобилност на ученици между училища.

Стратегическите партньорства в сферата на училищното образование са насочени към:

 • Развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование;
 • Насърчаване развитието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на непрекъснатото внедряване на методи за обучение на учители;
 • Насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици;
 • Насърчаване на развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното образование;
 • Подпомагане на признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво, посредством Европейски и национални квалификационни рамки, и инструменти за валидиране и др.

Начало: 18.11.2018г.        

Край: 17.11.2020г.

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2017/2018

 1. Национална програма,,Ученически олимпиади и състезания” модул “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Чрез модула се извършва провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади и участието им в националния кръг.

 1. Биология и здравно образование

Ръководител: Силвия Мегданова и Катерина Мангалова

 1. Английски език

Ръководител: Елица Зойкова

 1. Астрономия

Ръководител: Карамфилка Патинова

 1. Химия и опазване на околната среда

Ръководител: Марияна Карамитева, Иванка Гелемерова и Люба Маламова

 1. География и икономика

Ръководител: Божидар Вълканов

 1. Философия

Ръководител: Недялка Ангушева

 1. Национална програма„БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ ”

 

Постигане на оптимална организация на образователно-възпитателния процес при отсъствие на учител чрез използване на програмното финансиране.

III. Национална програма “ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Подобряване на качеството и работоспособността на компютърните кабинети и възможностите за електронно обучение, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряването на съвременни методи за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование.

 1. Национална програма “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2”

Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване  и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

V. Проект към Американска фондация за България, клон България

По този проект в училището са сформирани 2 групи за извънкласна и извънучилищна дейност по:

    – Биология и здравно образование – с ръководител Катерина Бойчева

    – Физика – с ръководител Тодор Хаджидиманов

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2015/2016

 1. Национална програма,,С грижа за всеки ученик”модул “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

 1. Български език и литература

Ръководители: Евгения Попова, Диана Обущарова

 1. Английски език

Ръководител: Димка Дерменджиева

 1. Информационни технологии

Ръководител: Ирина Горанова

 1. История и цивилизация

Ръководители: Боряна Вълчева, Таня Трапова

 1. Философия

Ръководител: Недялка Ангушева

 1. Химия и опазване на околната среда

Ръководители: Люба Маламова, Марияна Карамитева

 1. Проект „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

–       Мярка „Без свободен час”

III. Проект към Американска фондация за България, клон България

По този проект в училището са сформирани 3 групи за извънкласна и извънучилищна дейност по:

    – Математика – с ръководител Лиляна Данева

    – Химия и опазване на околната среда – с ръководител Иванка Гелемерова

    – Физика и астрономия – с ръководител Карамфилка Патинова

IV. Проекти към фондация “Америка за България”

–          – „Училище на бъдещето” за създаване на мултифункционален център  по природни науки за трансформация на учебната среда и използване на съвременни образователни методи и технологии в учебния процес.

–          – „Академия за училищни лидери“ – програма за обучение на директори по училищно лидерство и нови педагогики. Участие в десетдневно професионално посещение в Ню Йорк, посещение на  местни училища и  обмен на опит с американски колеги. Г-жа Елка Божикова ще  има възможността да се запознае с най-добрите образователни практики.

–           – „Обещаващи лидери в образованието“– програма за учители с възможност да преминат интензивно триседмично обучение в Педагогическия факултет към Колумбийския университет в Ню Йорк. Г- жа Шарланджиева ще се запознае с най-новите педагогически методики, образователни технологии и похвати за измерване на постиженията на учениците. Програмата има силен практически фокус и включва серия от посещения на училища в Ню Йорк и обмен на практики с американски колеги. След завръщането си в България тя ще сподели наученото със свои колеги и ще работи за осъвременяване на методите на преподаване.

 

 

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2014/2015

 

 1. За шеста поредна година в училището се работи попроект ,,С грижа за всеки ученик”.

Модул 1 ,,Осигуряване на обучение на талантливи ученици в ученически олимпиади”

По този проект през настоящата година работят:

 1. Ирина Горанова – информационни технологии
 2. Соня Коджебашева – математика
 3. Силвия Мегданова – биология и здравно образование

 

 

 1. Проект ,,ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА – УСПЕХ”

По този проект в училището са сформирани 7 групи за извънкласна и извънучилищна дейност. Разнообразието от дейности ще способства за активното участие на учениците в образователния процес, съобразно техните интереси и потребности. Ще се осмисли свободното им време.

Сформирани са клубове и секции в три направления:

 

 1. Секция „Хандбал” – ръководител Александър Халачев
 2. Клуб „Тенис на маса” – ръководител Андон Калайджиев
 3. Клуб „Магията на химията” – ръководител Люба Маламова
 4. Клуб „Евроклуб” – ръководител Боряна Вълчева
 5. Клуб „Мечтая и творя” – ръководител Евгения Попова
 6. Клуб „Училищни медии” – ръководител Александър Мандажиев

7. Клуб „Малки чудеса” – ръководител Ивайло Костадинов

 

III. Проект „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

–       Мярка „Без свободен час”

 

 1. Проекткъм Американска фондация за България, клон България

По този проект в училището e сформиранa 1 групa за извънкласна и извънучилищна дейност по:

Математика – с ръководител Христина Шушутева

 

 

 

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2013/2014

 

 1. За пета поредна година в училището се работи попроект ,,С грижа за всеки ученик”.

Модул 1 ,,Осигуряване на обучение на талантливи ученици в ученически олимпиади”

По този проект през настоящата година работят:

 1. Ирина Горанова – информационни технологии
 2. Екатерина Тодорова – български език и литература
 3. Елена Николова – английски език
 4. Тодорка Янудова – руски език

 

 1. Проект ,,ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА – УСПЕХ”

По този проект в училището са сформирани 19 групи за извънкласна и извънучилищна дейност. Голямото разнообразие от дейности ще способства за активното участие на учениците в образователния процес, съобразно техните интереси и потребности. Ще се осмисли свободното им време.

Сформирани са клубове, секции, ателиета в три направления:

 1. секция „Хандбал” – ръководител Александър Халачев
 2. клуб „Магията на химията” – ръководител Люба Маламова
 3. клуб „Приятели на музиката” – ръководител Лиляна Сейрекова
 4. клуб „Математика в действие” – ръководител Соня Коджебашева
 5. клуб „Моят свят” – ръководител Василка Фърчева
 6. клуб „Изработка и дизайн на печатни материали” – ръководител Ваня Станчева
 7. клуб „Мечтая и творя” – ръководител Евгения Попова
 8. клуб „Искам да успея с немския език” – ръководител Недялка Петелова
 9. клуб „Математиката – навсякъде около нас” – ръководител Илияна Станкова
 10. клуб „Архимед” – ръководител Иванка Абаджиева
 11. клуб „С грижа за природата” – ръководител Силвия Мегданова
 12. клуб „Таралежите се раждат без бодли” – ръководител Боряна Вълчева
 13. клуб „Училищно радио ПМГ” – ръководител Александър Мандажиев
 14. клуб „Екология” – ръководител Карамфилка Патинова
 15. клуб „Любители на природата” – ръководител Катерина Мангалова
 16. клуб „Да съхраним българското” – ръководител Таня Трапова
 17. клуб „В света на математиката” – ръководител Илия Нурков
 18. клуб „Арт клуб” – ръководител Ивайло Костадинов
 19. клуб „Пешеходен туризъм” – ръководител Андон Калайджиев

III. Проект „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

–       Мярка „Без свободен час”

 

–        Мярка „Без отсъствия”

 

 1. Проект«КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ»

 

–       III.5. – Превенция на училищното насилие, агресията и други

Ø  Александър Халачев

Ø  Божидар Вълканов

Ø  Василка Фърчева

Ø  Екатерина Тодорова

Ø  Соня Коджебашева

–       III.4 – Оценяване постиженията на учениците

Ø  Силвия Мегданова

Ø  Виктория Кирева

Ø  Мария Панева

Ø  Андон Калайджиев

 

–       III.6.2 – Главен учител или главен възпитател

Ø  Ирина Горанова

–       IV.1 – Помощник-директори по учебната дейност

Ø  Димитрия Мутафчиева

 

 

 1. Проект „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”

 

 

 

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2012/2013

 

 1. За четвърта поредна година в училището се работи по проект ,,С грижа за всеки ученик”.

Модул 1 ,,Осигуряване на обучение на талантливи ученици в ученически олимпиади”

По този проект през настоящата година работят:

 1. Ирина Горанова – информационни технологии
 2. Любка Харизанова – български език и литература
 3. Димитър Тунков – история и цивилизация
 4. Мариана Карамитева – химия и опазване на околната среда

 

III. Проект ,,Успех”

По този проект в училището са сформирани 5 групи за извънкласна и извънучилищна дейност. Голямото разнообразие от дейности ще способства за активното участие на учениците в образователния процес, съобразно техните интереси и потребности. Ще се осмисли свободното им време.

Сформирани са клубове, секции, ателиета в три направления:

 

 1. Клуб „Таралежите се раждат без бодли” с ръководител Боряна Вълчева
 2. Клуб „Панацея” с ръководител Люба Маламова
 3. Клуб „Архимед” с ръководител Иванка Абаджиева
 4. Клуб „Училищно радио” с ръководител Александър Мандажиев
 5. Секция по хандбал с ръководител Александър Халачев

 

 

 

Проекти, по които

 работи училищният екип на

 ПМГ ,,Яне Сандански” за учебната 2011/2012

 

 1. За трета поредна година в училището се работи по проект ,,С грижа за всеки ученик”.

Модул 1 ,,Осигуряване на обучение на талантливи ученици в ученически олимпиади”

По този проект през настоящата година работят:

 1. Ирина Горанова – информационни технологии
 2. Гергана Шарланджиева – английски език
 3. Силвия Мегданова – биология и здравно обр.
 4. Мариана Карамитева и Иванка Гелемерова – химия и опазване на околната среда

 

 1. II.Иновации в управлението

Госпожа Елка Божикова – Директор на ПМГ “Яне Сандански” участва в четиричленния екип за регион Благоевград в Националния конкурс за Директори “Иновации в управлението” с времетраене ноември 2011г.-ноември 2012г. по темата: “Повишаване мотивацията за учене чрез използване на ИКТ в обучението по български език и литература и математика”.
Национален конкурс за директори “Иновации в управлението” – Област Благоевград

 

III. Проект ,,Успех”

По този проект в училището са сформирани 21 групи за извънкласна и извънучилищна дейност. Голямото разнообразие от дейности ще способства за активното участие на учениците в образователния процес, съобразно техните интереси и потребности. Ще се осмисли свободното им време.

Сформирани са клубове, секции, ателиета в три направления:

1.Природоматематически науки и здравно образование:

– ,Млад експериментатор” с ръководител Л. Маламова

-,,Архимед” с ръководител И. Абаджиева

-,,Млад билкар” с ръководител К. Мангалова

-,,Моя свят” с ръководител В. Фърчева

– ,,Смях и здраве” с ръководител С. Мегданова

-,,Кулинарните традиции в Пиринския край” с ръководител И. Горанова

-,,Приложна математика” с ръководител И. Нурков

-,,Да плуваме заедно” с ръководител А. Калайджиев

– ,Екология” с ръководител К. Патинова

2.Комуникативни умения, граждански и културни компетентности:

-,,Приказен свят” с ръководител Е. Попова

-,,Подслон за мечти” с ръководител К. Тодорова

-,,Училищно радио” с ръководител А. Мандажиев

-,,Пътешественик – съвременният бойскаут” с ръководител М. Карамитева

-,,Историята на моето селище и на моя род” с ръководител Т. Трапова

-,,Историята на моя град в снимкии разкази” с ръководител Б. Вълчева

-,,Стилно” с ръководител Н. Ангушева

3.Културни и дигитални компетентности:

-,,Уеб-дизайн” с ръководител К. Хаджидиманова

-,,Изготвяне на комптърни презентации, клипчета” с ръководител Н. Воденичарова

-,,Музикални таланти” с ръководител Д. Гаджев

-,,Изкуството около нас” с ръководител И. Костадинов

-,,Общуване чрез танци” с ръководител А. Халачев

 

 1. Проект към Американска фондация за България, клон България

По този проект в училището са сформирани 3 групи за извънкласна и извънучилищна дейност по:

 1. Математика – с ръководител А. Абаджиева
 2. Биология – с ръководител К. Мангалова
 3. Химия – с ръководител М. Карамитева

 

 1. За първа година училището се включи в проект “Квалификация на педагогическите специалисти”по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси – 2007/2012 г.”.

 

 

Колективът на ПМГ „Яне Сандански” продължава да участва активно в обявените от МОМН програми за допълнителни дейности, с които се допълва бюджета на училището и то става все по-привлекателно за учениците от града и региона.

 

 

 

ПМГ “Яне Сандански” – гр. Гоце Делчев е едно от първите училища в областта, избрано да участва в пилотното обучение по модул “Електронни дневници”, разработено за нуждите на системата за образование. От 15.02.2011г. училището преминава към работа с електронния дневник. Нововъведението е в рамките на проекта “ИКТ в образованието” на МОМН, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Разработката е на фирма “Админсофт” – основен интегратор и разработчик на информационни продукти и бази данни, предназначени за нуждите на средното образование. Във връзка с реализацията на инициативата ние получихме 10 настолни компютъра. По този начин във всеки един момент ще могат да бъдат проследявани оценките и отсъствията на учениците. Целта е по-добра информираност и връзка между учители, родители и училище.

 

***

Училището спечели проект по Национална програма „Училището-територия на учениците”, модул „Ритуализация на училищния живот” под надслов „Това сме ние – Природо-математическа гимназия”.

Неговата реализация започна през учебната 2007/2008 година и тя включва изработване на отличителни символи на нашето училище:

– значка за всеки ученик

– почетна значка за изявени ученици

– почетен знак – статуетка за изявени ученици, учители и общественици

 

***

ПМГ „Яне Сандански” спечели проект по Национална програма на МОН „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”.

По този проект преподавателите по история и цивилизация, информатика и информационни технологии подготвят ученици за участие в олимпиади.

 

***

Училището ни спечели проект по Националната програма „Училището – територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” под надслов „Училище в свободното време”.

В училището е монтирана и функционира много успешно вътрешна радиоуредба; тя се използва редовно в час на класа, за важни съобщения на ръководството на училището, а в празнични дни и по време на междучасията учениците я използват за създаване на много приятна атмосфера в училището.

 

***

 

ПМГ спечели проект по Национална програма „Модернизиране на материална база в училище”, модул „Обновяване на учебно-техническото оборудване”.

Всички класни стаи и кабинети са оборудвани с нови маси и столове, което създава чувство на уют и прави  обстановката в училище приятна за учебен труд.

 

***

 

Поредният спечелен проект от училището е проектът по Национална  програма „Училището – територия на учениците”, модул „ Ритуализация на училищния живот” за тържествено отбелязване на училищни празници и традиции под надслов  „Празникът на училището – тържество на духа”.

Беше подготвена  и много добре изпълнена програма за отбелязване на патронния празник на училището през месец Май 2009 година.

 

***

 

ПМГ „ Яне Сандански” спечели конкурс по Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище”, модул „Спорт в училище” на стойност 64905 лв.

Средствата са използвани  за модернизиране и обновяване на физкултурния салон. Сега учениците и преподавателите по физическо възпитание и спорт провеждат своите часове в напълно обновена спортна зала и ползват съблекални, които отговарят на всички санитарно-хигиенни показания.

 

***

 

Библиотеката на училището спечели проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” към Министерството на културата на стойност 1548 лв. Закупени са 304 тома литература, което обнови фонда на библиотеката с книги, необходими на учители и ученици.

 

 

 

Проекти, които се реализират в момента

 

 

ПМГ „Яне Сандански” участва с изготвен проект по Национална кампания „За чиста околна среда” на тема: „Обичам природата и участвам в нея”.

Екипът изготвил проекта се надява да спечели, като идеята му е получените средства да се използват за довършване на цветния зелен кът, видим от ул. „Скопие” 4.

Под надслов „Природата в училище – знак за бъдещето” там ще се организират изложби на открито, шахматни състезания, а също и зона за отдих и вдъхновение на всички.

 

***

 

Поредния успех на учителите от ПМГ „Яне Сандански” е работа по Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Ритуализация на училищния живот”.

Проектът, който бе представен е под надслов „Стилни и еднакви в облеклото – уникални в изявите си”.

След одобрението на проекта новата ученическа униформа беше представена чрез презентация под формата на модно ревю с участие на наши ученици пред ученици, учители и родители. МОМН фиксира 70% от стойността на униформата, която се очаква да бъде готова в началото на 2010 година.

 

***

 

За втора учебна година ПМГ „Яне Сандански” печели проект по Национална програма „С грижа към всяко дете”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”.

По повод проекта се подготвят ученици за олимпиадите по български език и литература, по английски език и по информационни технологии.

2014 година

2013 година

2012 година

2011 година

2010 година

2009 година

2008 година

2007 година

2002 година