НАСТОЯТЕЛСТВО

Архивите на нашата гимназия разкриват, че традицията за подпомагане дейността на училището от родители и общественици има своите корени още от 1945 година. Свидетелство за това са Устав на Учителско-Родителско сдружение от 18 юни 1945 г., както и Книга за дарителите при Неврокопска смесена гимназия от 1945 г.

Сдружението с нестопанска цел Училищно настоятелство при ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев е организация, която отговаря най-пълно на стремежа към гражданско общество, максимално отговарящо на изискванията за демократичност и хуманност. То има своята незаменима роля в живота на училището, в отварянето му към собствените си проблеми, ценности и надежди. Водещо в цялостната дейност на Сдружението е изпълнение на поставените цели, а именно:

  1. Да подпомага, и изцяло да съдейства на училищното ръководство при изпълнение на задачите във връзка с обучението, възпитанието и просперитета на учениците, и за тяхното оформяне като образовани и културни граждани;
  2. Да осигурява допълнителни финансови и материални средства необходими на училището, за участие в областни, национални и международни ученически олимпиади и състезания;
  3. Организиране и осъществяване на сътрудничество с други настоятелства.

 

Членове на Съвета на Настоятелите на Сдружение с нестопанска цел

“Училищно настоятелство при ПМГ “Яне Сандански””

Георги Янев – председател

Членове:

Емилия Лукова
Стефка Сарандева
Павел Петелов
Димитрия Гюрова
Виолета Колджиева
Екатерина Тодорова

 

X
Skip to content