НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Мария Тодорова Самокишева
Технически секретар
Лили Бойкова Венкова
Завеждащ админастративна служба
Стефка Костадинова Газилова
Оператор въвеждане на данни
Костадин Георгиев Стефанов
Работник по ремонт, поддръжка и огняр
Костадин Любенов Аратлъков
Организатор, ремонти и поддръжка
Невена Дангулева
Медицинска сестра
Крум Стоилов Ралев
Портиер
Богдан Ципаров
Портиер
Петър Любенов Аратинов
Хигиенист
Мария Андонова Падарска
Хигиенист
Теменужка Иброшева
Хигиенист
Емилия Димитрова Манова
Хигиенист
Стоянка Кирева
Хигиенист
Валентина Гъркова
Хигиенист
Мария Кръстева Мурджева
Хигиенист
Ана Чепелова
Хигиенист
Анастасия Палейкова
Хигиенист
Калинка Московa
Хигиенист

 

 

X
Skip to content