НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Мария Тодорова Самокишева
Технически секретар
Стефка Костадинова Газилова
Оператор въвеждане на данни
Марияна Костадинова Тунчева
Завеждащ административна служба
Десислава Ангелова Дакова
Библиотекар
Емилия Георгиева Вълчева
Медицински специалист
Костадин Георгиев Стефанов
Работник по ремонт, поддръжка и огняр
Крум Стоилов Ралев
Портиер
Димитър Атанасов Витанов
Портиер
Петър Любенов Аратинов
Хигиенист
Мария Андонова Падарска
Хигиенист
Ана Чепелова
Хигиенист
Теменужка Иброшева
Хигиенист
Диана Димитрова Сахлийска
Хигиенист
Емилия Димитрова Манова
Хигиенист
Димитринка Любомирова Атанасова
Хигиенист

 

 

X