НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Мария Тодорова Самокишева
Технически секретар - титуляр
Соня Илиева Попова
Технически секретар - заместник
Стефка Костадинова Газилова
Оператор въвеждане на данни
Марияна Костадинова Тунчева
Завеждащ административна служба
Емилия Георгиева Вълчева
Медицински специалист
Костадин Георгиев Стефанов
Работник по ремонт, поддръжка и огняр
Крум Стоилов Ралев
Портиер
Димитър Атанасов Витанов
Портиер
Петър Любенов Аратинов
Хигиенист
Мария Андонова Падарска
Хигиенист
Ана Чепелова
Хигиенист
Теменужка Иброшева
Хигиенист
Емилия Димитрова Манова
Хигиенист

 

 

X