НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Мария Тодорова Самокишева
Технически секретар
Марияна Костадинова Тунчева
Завеждащ административна служба
Десислава Ангелова Дакова
Библиотекар
Емилия Георгиева Вълчева
Медицински специалист
Костадин Георгиев Стефанов
Работник по ремонт, поддръжка и огняр
Крум Стоилов Ралев
Портиер
Димитър Атанасов Витанов
Портиер
Петър Любенов Аратинов
Чистач/Хигиенист
Мария Андонова Падарска
Чистач/Хигиенист
Ана Чепелова
Чистач/Хигиенист
Теменужка Иброшева
Чистач/Хигиенист
Диана Димитрова Сахлийска
Чистач/Хигиенист
Емилия Димитрова Манова
Чистач/Хигиенист
Величка Божинова
Чистач/Хигиенист
Калина Владимирова Москова
Чистач/Хигиенист
Димитринка Любомирова Атанасова
Чистач/Хигиенист

 

 

X