НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Мария Тодорова Самокишева
Технически секретар - титуляр
Лили Бойкова Венкова
Технически секретар - заместник
Стефка Костадинова Газилова
Оператор въвеждане на данни
Марияна Костадинова Тунчева
Завеждащ административна служба
Костадин Георгиев Стефанов
Работник по ремонт, поддръжка и огняр
Костадин Любенов Аратлъков
Организатор, ремонти и поддръжка
Крум Стоилов Ралев
Портиер
Петър Любенов Аратинов
Хигиенист
Мария Андонова Падарска
Хигиенист
Теменужка Иброшева
Хигиенист
Емилия Димитрова Манова
Хигиенист
Стоянка Кирева
Хигиенист
Валентина Гъркова
Хигиенист
Мария Кръстева Мурджева
Хигиенист
Калинка Московa
Хигиенист

 

 

X