НП УЧИЛИЩНИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Национална програма,,Ученически олимпиади и състезания”, модул “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”, 2022/2023 учебна година

 

Чрез модула се извършва провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади и участието им в националния кръг.

  1. Химия и опазване на околната среда

Ръководител: Марияна Карамитева

  1. Астрономия

Ръководител: Карамфилка Патинова

  1. Физика

Ръководител: Карамфилка Патинова

  1. Математика

Ръководител: Соня Коджебашева

  1. История и цивилизации

Ръководител: Анелия Киучкова

  1. Руски език

Ръководител: Тодорка Янудова

  1. Информационни технологии

Ръководител: Красимира Хаджидиманова

 

X