НП УЧИЛИЩНИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Национална програма,,Ученически олимпиади и състезания”, модул “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”, 2021/2022 учебна година

 

Чрез модула се извършва провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади и участието им в националния кръг.

1. Химия и опазване на околната среда

Ръководител: Марияна Карамитева

2. Астрономия

Ръководител: Карамфилка Патинова

3. Физика

Ръководител: Карамфилка Патинова

4. Философия

Ръководител: Недялка Ангушева

5. География и икономика

Ръководител: Василка Фърчева

6. Руски език

Ръководител: Тодорка Янудова

X