НП УЧИЛИЩНИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Национална програма,,Ученически олимпиади и състезания”, модул “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Чрез модула се извършва провеждане на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади и участието им в националния кръг.

1. Химия и опазване на околната среда

Ръководител: Марияна Карамитева

2. Астрономия

Ръководител: Карамфилка Патинова

3. Български език и литература

Ръководител: Виктория Кирева

Информационни технологии

Ръководител: Надя Воденичарова

5.Руски език

Ръководител: Тодорка Янудова

X