ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПМГ “ЯНЕ САНДАНСКИ” ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Магдалена Пиринска – председател
Мария Пеева – секретар
Мила Сарандева – член
Анета Георгиева – член
Стоянка Грозданова – член
Биляна Гебрелиева – член
Благомир Томов – член
Атанас Караиванов – резервен член
Гергана Картулева – резервен член
Петра Витанова – резервен член
Елена Черганска – резервен член

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

Заповед за поименния състав на Обществения съвет

23.11.2022г.

Заповед

Заповед за провеждане на заседание за избор на председател на Обществения съвет на 23.11.2022г.

Заповед

Заповед за съхранение на кореспонденцията и документите за дейността на Обществения съвет

 23.11.2022г.

Заповед

 

 

протокол 1 – 06.01.2017г. покана 1 – 06.01.2017г.
протокол 1 – 20.10.2017г. покана 1 – 20.10.2017г.
протокол 2 – 23.01.2017г. покана 2 – 23.01.2017г.
протокол 3 – 28.02.2017г. покана 3 – 28.02.2017г.
протокол 4 – 13.03.2017г. покана 4 – 13.03.2017г.
протокол 5 – 19.06.2017г. покана 5 – 19.06.2017г.
протокол 6 – 07.07.2017г. покана 6 – 07.07.2017г.
протокол 7 – 04.09.2017г. покана 7 – 04.09.2017г.
протокол 1 – 11.10.2018г. покана 1 – 11.10.2018г.
протокол 2 – 11.01.2018г. покана 2 – 11.01.2018г.
протокол 2 – 21.12.2018г. покана 2 – 21.12.2018г.
протокол 3 – 19.04.2018г. покана 3 – 19.04.2018г.
протокол 4 – 06.07.2018г. покана 4 – 06.07.2018г.
протокол 5 – 10.08.2018г. покана 5 – 10.08.2018г.
протокол 6 – 14.09.2018г. покана 6 – 14.09.2018г.
протокол 3 – 07.01.2019г. покана 3 – 07.01.2019г.
протокол 4 – 26.02.2019г. покана 4 – 26.02.2019г.
протокол 5 – 19.04.2019г. покана 5 – 19.04.2019г.
протокол 6 – 19.07.2019г. покана 6 – 19.07.2019г.
протокол 7 – 12.09.2019г. покана 7 – 12.09.2019г.
протокол 1 – 22.11.2019г. покана 1 – 22.11.2019г.
протокол 2 – 31.01.2020г. покана 2 – 31.01.2020г.
протокол 3 – 26.02.2020г. покана 3 – 26.02.2020г.
протокол 4– 12.03.2020г. покана 4 – 12.03.2020г.
протокол 3 – 23.04.2020г. покана 3 – 23.04.2020г.
протокол 4 – 13.07.2020г. покана 4 – 13.07.2020г.
протокол 1 – 25.09.2020г. покана 1 – 25.09.2020г.
протокол 2 – 16.10.2020г. покана 2 – 16.10.2020г.
протокол 3 – 10.11.2020г. покана 3 – 10.11.2020г.
протокол 4 – 30.12.2020г. покана 4 – 30.12.2020г.
протокол 5 – 14.01.2021г. покана 5 – 14.01.2020г.
протокол 6 – 28.01.2021г. покана 6 – 28.01.2021г.
протокол 7 – 10.03.2021г. покана 7 – 10.03.2021г.
протокол 8 – 14.04.2021г. покана 8 – 14.04.2021г.
протокол 9 – 16.07.2021г. покана 9 – 16.07.2021г.
протокол 1 – 10.09.2021г. покана 1 – 10.09.2021г.
протокол 2 – 19.10.2021г. покана 2 – 19.10.2021г.
протокол 3 – 20.12.2021г. покана 3 – 20.12.2021г.
протокол 4 – 24.01.2022г. покана 4 – 24.01.2022г.
протокол 5 – 27.04.2022г. покана 5 – 27.04.2022г.
протокол 1 – 20.09.2022г. покана 1 – 20.09.2022г.
протокол 2 – 25.10.2022г. покана 2 – 25.10.2022г.
протокол 6 – 11.07.2022г. покана 6 – 11.07.2022г.

 

 

 

 

 

Заповед за родителска среща и организация за избор на Обществен съвет на 18.11.2019г.

Дневен ред

Заповед

Покана за родителска среща на 18.11.2019г.

ПОКАНА

ПРАВИЛНИК

Покана за родителска среща на 30.11.2016г.

ПОКАНА

Покана за Общо събрание

15.12.2016 г.

ПОКАНА

Заповед за броя на членовете на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански”

15.11.2016 г.

ЗАПОВЕД

Заповед за организация за първия етап от избора на родители за участие в делегатско събрание за избор на членове на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански”

30.11.2016 г.

ЗАПОВЕД

Заповед за определяне на поименния състав на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански”

16.12.2016 г

ЗАПОВЕД

На проведеното първо заседание членовете на Обществения съвет избраха за председател Мария Тошкова Бозукова

Правила за дейността на Обществен съвет към ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев

19.12.2016 г.

ПРАВИЛА

 

Отчет на дейността на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев 2021-2022 година

ОТЧЕТ

Отчет на дейността на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев 2020-2021 година

ОТЧЕТ

Отчет на дейността на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев 2019-2020 година

ОТЧЕТ

Отчет на дейността на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев 2018-2019 година

ОТЧЕТ

Отчет на дейността на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев 2017-2018 година

ОТЧЕТ

Отчет на дейността на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев 2016-2017 година

ОТЧЕТ

 

 

X