ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПМГ “ЯНЕ САНДАНСКИ” ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Мария Пеева – председател
Елена Ушилкова – секретар
Соня Стоименова-Пейчева – член
Нели Божикова-Ангелова – член
Светлана Хвалева – член
Благомир Томов – член
Анета Вълева – член
Емилия Синанова – резервен член
Димитър Панделиев – резервен член
Ава Шенгова – резервен член
Теодора Аврионова – резервен член
Зорка Кърсердарева – резервен член

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

Заповед за поименния състав на Обществения съвет

23.11.2022г.

Заповед

Заповед за провеждане на заседание за избор на председател на Обществения съвет на 23.11.2022г.

Заповед

Заповед за съхранение на кореспонденцията и документите за дейността на Обществения съвет

 23.11.2022г.

Заповед

 

 

протокол 5 – 31.05.2024 г. покана 5 -31.05.2024 г.
протокол 4 – 19.04. 2024 г. покана 4 – 19.04. 2024 г.
протокол 3 – 22.01.2024 г. покана 3 – 22.01.2024 г.
протокол 1 – 06.01.2017г. покана 1 – 06.01.2017г.
протокол 1 – 20.10.2017г. покана 1 – 20.10.2017г.
протокол 2 – 23.01.2017г. покана 2 – 23.01.2017г.
протокол 3 – 28.02.2017г. покана 3 – 28.02.2017г.
протокол 4 – 13.03.2017г. покана 4 – 13.03.2017г.
протокол 5 – 19.06.2017г. покана 5 – 19.06.2017г.
протокол 6 – 07.07.2017г. покана 6 – 07.07.2017г.
протокол 7 – 04.09.2017г. покана 7 – 04.09.2017г.
протокол 1 – 11.10.2018г. покана 1 – 11.10.2018г.
протокол 2 – 11.01.2018г. покана 2 – 11.01.2018г.
протокол 2 – 21.12.2018г. покана 2 – 21.12.2018г.
протокол 3 – 19.04.2018г. покана 3 – 19.04.2018г.
протокол 4 – 06.07.2018г. покана 4 – 06.07.2018г.
протокол 5 – 10.08.2018г. покана 5 – 10.08.2018г.
протокол 6 – 14.09.2018г. покана 6 – 14.09.2018г.
протокол 3 – 07.01.2019г. покана 3 – 07.01.2019г.
протокол 4 – 26.02.2019г. покана 4 – 26.02.2019г.
протокол 5 – 19.04.2019г. покана 5 – 19.04.2019г.
протокол 6 – 19.07.2019г. покана 6 – 19.07.2019г.
протокол 7 – 12.09.2019г. покана 7 – 12.09.2019г.
протокол 1 – 22.11.2019г. покана 1 – 22.11.2019г.
протокол 2 – 31.01.2020г. покана 2 – 31.01.2020г.
протокол 3 – 26.02.2020г. покана 3 – 26.02.2020г.
протокол 4– 12.03.2020г. покана 4 – 12.03.2020г.
протокол 3 – 23.04.2020г. покана 3 – 23.04.2020г.
протокол 4 – 13.07.2020г. покана 4 – 13.07.2020г.
протокол 1 – 25.09.2020г. покана 1 – 25.09.2020г.
протокол 2 – 16.10.2020г. покана 2 – 16.10.2020г.
протокол 3 – 10.11.2020г. покана 3 – 10.11.2020г.
протокол 4 – 30.12.2020г. покана 4 – 30.12.2020г.
протокол 5 – 14.01.2021г. покана 5 – 14.01.2020г.
протокол 6 – 28.01.2021г. покана 6 – 28.01.2021г.
протокол 7 – 10.03.2021г. покана 7 – 10.03.2021г.
протокол 8 – 14.04.2021г. покана 8 – 14.04.2021г.
протокол 9 – 16.07.2021г. покана 9 – 16.07.2021г.
протокол 1 – 10.09.2021г. покана 1 – 10.09.2021г.
протокол 2 – 19.10.2021г. покана 2 – 19.10.2021г.
протокол 3 – 20.12.2021г. покана 3 – 20.12.2021г.
протокол 4 – 24.01.2022г. покана 4 – 24.01.2022г.
протокол 5 – 27.04.2022г. покана 5 – 27.04.2022г.
протокол 1 – 20.09.2022г. покана 1 – 20.09.2022г.
протокол 2 – 25.10.2022г. покана 2 – 25.10.2022г.
протокол 6 – 11.07.2022г. покана 6 – 11.07.2022г.
протокол 2 – 21.12.2023 г. покана 2 – 21.12.2023г.
протокол 3 – 24.01.2023 г. покана 3 – 24.01.2023г.
протокол 4 – 03.05.2023г. покана 4 – 03.05.2023г.
протокол 5 – 28.07.2023г. покана 5 – 28.07.2023г.
протокол 1 – 21.09.2023г. покана 1 – 21.09.2023г.

 

 

 

 

 

 

Заповед за родителска среща и организация за избор на Обществен съвет на 18.11.2019г.

Дневен ред

Заповед

Покана за родителска среща на 18.11.2019г.

ПОКАНА

ПРАВИЛНИК

Покана за родителска среща на 30.11.2016г.

ПОКАНА

Покана за Общо събрание

15.12.2016 г.

ПОКАНА

Заповед за броя на членовете на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански”

15.11.2016 г.

ЗАПОВЕД

Заповед за организация за първия етап от избора на родители за участие в делегатско събрание за избор на членове на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански”

30.11.2016 г.

ЗАПОВЕД

Заповед за определяне на поименния състав на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански”

16.12.2016 г

ЗАПОВЕД

На проведеното първо заседание членовете на Обществения съвет избраха за председател Мария Тошкова Бозукова

Правила за дейността на Обществен съвет към ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев

19.12.2016 г.

ПРАВИЛА

 

Отчет на дейността на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев 2021-2022 година

ОТЧЕТ

Отчет на дейността на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев 2020-2021 година

ОТЧЕТ

Отчет на дейността на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев 2019-2020 година

ОТЧЕТ

Отчет на дейността на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев 2018-2019 година

ОТЧЕТ

Отчет на дейността на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев 2017-2018 година

ОТЧЕТ

Отчет на дейността на Обществения съвет към ПМГ “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев 2016-2017 година

ОТЧЕТ

 

 

X
Skip to content