ОЛИМПИАДИ

ГРАФИК НА ОЛИМПИАДИ ЗА ОБЩИНСКИ КРЪГ

Ученическа олимпиада Класове Дата на провеждане Начален час
Български език и литература V, VI, VII, VIII-X, XI-XII 19.01.2024 г. 15:00
Математика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII 09.12.2023 г. 09:00
Английски език VIII, IX, X, XI, XII 12.01.2024 г. 15:00
Руски език VIII, IX, X, XI,XII 05.01.2024 г. 15:00
Немски език VIII, IX, Х 05.01.2024 г. 15:00
Испански език VIII 05.01.2024 г. 15:00
Информационни технологии V-VIII, IX-XII 12.12.2023 г. 15:00
Философия VIII-X и XI-XII 16.01.2024 г. задочно
История и цивилизации V, VI, VII, VIII, IX, X, XI-XII 09.01.2024 г. 15:00
География и икономика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI-XII 08.01.2024 г. 15:00
Физика VII, VIII, IX, X, XI, XII 04.01.2024 г. 15:00
Химия и ООС VII, VIII, IX, X, XI-XII 17.01.2024 г. 15:00
Биология и ЗО VII, VIII, IX, X, XI-XII 23.01.2024 г. 15:00
Астрономия V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII 10.01.2024 г. задочно

 

 

 

 

Регламенти на олимпиади и състезания

 

Декларация за информирано съгласие

ПРОТОКОЛ За явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по физика, учебна 2023/2024 година – II група

ПРОТОКОЛ За явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по физика, учебна 2023/2024 година – IV група

ПРОТОКОЛ За класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по физика, учебна 2023/2024 година – II група

ПРОТОКОЛ За класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по физика, учебна 2023/2024 година – IV група

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 05.01.2024г.

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 08.01.2024г.

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА класираните за областен кръг УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 08.01.2024г.

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 09.01.2024г.

ПРОТОКОЛ НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ОБЛАСТНИЯ  КРЪГ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ОЛИМПИАДАТА  ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ –  09.01.2024г.

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА  ПО ФИЛОСОФИЯ – 16.01.2024г.

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА  ПО ФИЛОСОФИЯ

ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧАСТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 12.01.2024 г.

ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 12.01.2024 г.

ПРОТОКОЛ за явилите се на общински кръг на олимпиадата по астрономия, учебна 2023/2024 година – 1 група

ПРОТОКОЛ за явилите се на общински кръг на олимпиадата по астрономия, учебна 2023/2024 година – 2 група

ПРОТОКОЛ за явилите се на общински кръг на олимпиадата по астрономия, учебна 2023/2024 година – 3 група

ПРОТОКОЛ за класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по Астрономия, учебна 2023/2024 година – 1 група

ПРОТОКОЛ за класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по Астрономия, учебна 2023/2024 година – 2 група

ПРОТОКОЛ за класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по Астрономия, учебна 2023/2024 година – 3 група

ПРОТОКОЛ За явилите се на общински кръг на олимпиадата по ХООС, учебна 2023/2024 година – 2 група

ПРОТОКОЛ За явилите се на общински кръг на олимпиадата по ХООС, учебна 2023/2024 година – 3 група

ПРОТОКОЛ За явилите се на общински кръг на олимпиадата по ХООС, учебна 2023/2024 година – 4 група

ПРОТОКОЛ За явилите се на общински кръг на олимпиадата по ХООС, учебна 2023/2024 година – 5 група

ПРОТОКОЛ За класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по ХООС, учебна 2023/2024 година – 2 група

ПРОТОКОЛ За класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по ХООС, учебна 2023/2024 година – 3 група

ПРОТОКОЛ За класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по ХООС, учебна 2023/2024 година – 4 група

ПРОТОКОЛ За класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по ХООС, учебна 2023/2024 година – 5 група

ПРОТОКОЛ на класираните за участие в областния кръг – V клас – БЕЛ

ПРОТОКОЛ на класираните за участие в областния кръг – група VIII – X клас – БЕЛ

ПРОТОКОЛ на класираните за участие в областния кръг – XI клас – БЕЛ

ПРОТОКОЛ на класираните за участие в областния кръг – XII клас – БЕЛ

ПРОТОКОЛ за окончателните резултати от проверката на писмените работи – V клас -БЕЛ

ПРОТОКОЛ за окончателните резултати от проверката на писмените работи – VI клас – БЕЛ

ПРОТОКОЛ за окончателните резултати от проверката на писмените работи – VII клас – БЕЛ

ПРОТОКОЛ за окончателните резултати от проверката на писмените работи – група VIII – X клас – БЕЛ

ПРОТОКОЛ за окончателните резултати от проверката на писмените работи –XI клас – БЕЛ

ПРОТОКОЛ за окончателните резултати от проверката на писмените работи –XII клас – БЕЛ

ПРОТОКОЛ на явилите се на общински кръг на олимпиадата по БЗО, учебна 2023/2024 година – 2 група

ПРОТОКОЛ на явилите се на общински кръг на олимпиадата по БЗО, учебна 2023/2024 година – 3 група

ПРОТОКОЛ на явилите се на общински кръг на олимпиадата по БЗО, учебна 2023/2024 година – 4 група

ПРОТОКОЛ за класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по БЗО, учебна 2023/2024 година – 3 група

ПРОТОКОЛ за класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по БЗО, учебна 2023/2024 година – 4 група

ПРОТОКОЛ за класираните ученици за областния кръг на олимпиадата по БЗО, учебна 2023/2024 година – 5 група

X
Skip to content