ОЛИМПИАДИ

ГРАФИК НА ОЛИМПИАДИ

 

 

Учебен предмет Национален кръг Областен кръг Общински кръг
Български език и литература 17.04.2022 г. 06.03.2022 г.

Начало 9:00 ч.

21.01.2022 г.

Начало 15:00 ч.

Английски език 26.03.2022 г. 19.02.2022 г.

Начало 9:00 ч.

14.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

Руски език 05.03.2022 г. 05.02.2022 г.

Начало 9:00 ч.

05.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

Немски език 01.04.2022 г. – 03.04.2022 г. 06.02.2022 г.

Начало 14:00 ч.

05.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

Математика 15.04.2022 г. – 18.04.2022 г. 12.02.2022 г.

Начало 9:00 ч.

11.12.2021 г.

Начало: 09:00 ч.

Информационни технологии 13.05.2022 г. – 15.05.2022 г. до 20.03.2022 г. 05.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

История и цивилизации 08.04.2022 г. – 10.04.2022 г. 27.02.2022 г.

Начало 9:00 ч.

12.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

География и икономика 29.04.2022 г. –01.05.2022 г. 26.02.2022 г.

Начало 9:00 ч.

19.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

Физика 01.04.2022 г. – 03.04.2022 г. 19.02.2022 г.

Начало 14:00 ч.

11.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

Астрономия 06.05.2022 г. – 08.05.2022 г. 13.02.2022 г.

Начало 14:00 ч.

14.01.2022 г.

Задочно

Химия и ООС 19.03.2022 г. – 20.03.2022 г. 12.02.2022 г.

Начало 14:00 ч.

17.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

Биология и ЗО 26.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 20.02.2022 г.

Начало 9:00 ч.

20.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

Философия 25.03.2022 г. – 27.05.2022 г. 06.02.2022 г.

Начало 9:00 ч.

14.01.2022 г.

Задочно

Регламенти на олимпиади и състезания
Графици на олимпиади и състезания

 

Декларация за информирано съгласие

X