ОЛИМПИАДИ

ГРАФИК НА ОЛИМПИАДИ

 

 

Учебен предмет Национален кръг Областен кръг Общински кръг
Български език и литература 17.04.2022 г. 06.03.2022 г.

Начало 9:00 ч.

21.01.2022 г.

Начало 15:00 ч.

Английски език 26.03.2022 г. 19.02.2022 г.

Начало 9:00 ч.

14.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

Руски език 05.03.2022 г. 05.02.2022 г.

Начало 9:00 ч.

05.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

Немски език 01.04.2022 г. – 03.04.2022 г. 06.02.2022 г.

Начало 14:00 ч.

05.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

Математика 15.04.2022 г. – 18.04.2022 г. 12.02.2022 г.

Начало 9:00 ч.

11.12.2021 г.

Начало: 09:00 ч.

Информационни технологии 13.05.2022 г. – 15.05.2022 г. до 20.03.2022 г. 05.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

История и цивилизации 08.04.2022 г. – 10.04.2022 г. 27.02.2022 г.

Начало 9:00 ч.

12.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

География и икономика 29.04.2022 г. –01.05.2022 г. 26.02.2022 г.

Начало 9:00 ч.

19.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

Физика 01.04.2022 г. – 03.04.2022 г. 19.02.2022 г.

Начало 14:00 ч.

11.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

Астрономия 06.05.2022 г. – 08.05.2022 г. 13.02.2022 г.

Начало 14:00 ч.

14.01.2022 г.

Задочно

Химия и ООС 19.03.2022 г. – 20.03.2022 г. 12.02.2022 г.

Начало 14:00 ч.

17.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

Биология и ЗО 26.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 20.02.2022 г.

Начало 9:00 ч.

20.01.2022 г.

Начало: 15:00 ч.

Философия 25.03.2022 г. – 27.05.2022 г. 06.02.2022 г.

Начало 9:00 ч.

14.01.2022 г.

Задочно

Регламенти на олимпиади и състезания
Графици на олимпиади и състезания

 

Декларация за информирано съгласие

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ
НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ
НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ
НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА – I ГРУПА

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ
НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА – II ГРУПА

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ
НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА – VI ГРУПА

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ
НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ
НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ
НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА – I ГРУПА

СПИСЪК РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО  ФИЗИКА – II ГРУПА

СПИСЪК РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ

СПИСЪК РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ

СПИСЪК РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

X