ОЛИМПИАДИ

Предстои актуализация!

ГРАФИК НА ОЛИМПИАДИ

Учебен предмет Областен кръг Общински кръг -дата към момента
Български език и литература 07.03.2021 22.01.2021
Английски език 07.02.2021 23.01.2021
Руски език 06.02.2021 21.01.2021
Немски език 20.02.2021 21.01.2021
Философия 07.02.2021 задочно – 20.01.21
История 28.02.2021 29.01.2021
География 27.02.2021 20.01.2021
Физика 20.02.2021 21.01.2021
Химия 13.02.2021 27.01.2021
Биология 21.02.2021 28.01.2021

 

Графици на олимпиади и състезания

Регламенти на олимпиади и състезания

 

Декларация за информирано съгласие

Информационни технологии

Ученици, участвали в общински кръг

Класирани в направление “Софтуерни приложения”

Класирани в направление “Мултимедийни игри и симулации”

Класирани в направление “Интерактивни проекти”

 

Философия

Ученици, участвали в общински кръг

Класирани за областен кръг

 

Математика

Ученици, участвали в общински кръг

Класирани за областен кръг

 

Руски език

Ученици, участвали в общински кръг

Класирани за областен кръг

 

Немски език

Ученици, участвали в общински кръг

Няма класирани ученици за областен кръг

 

География

Ученици, участвали в общински кръг

Класирани за областен кръг

 

Физика

Ученици, участвали в общински кръг 1 група

Ученици, участвали в общински кръг 4 група

Ученици, участвали в общински кръг 5 група

Класирани за областен кръг 1 група

Класирани за областен кръг 5 група

 

Английски език

Ученици, участвали в общински кръг

Класирани за областен кръг

 

Български език и литература

Ученици, участвали в общински кръг

5 клас

6 клас

7 клас

8-10 клас

11 клас 

12 клас

Класирани за областен кръг

5 клас

6 клас

7 клас

8-10 клас

11 клас

 

Астрономия

Ученици, участвали в общински кръг

5 клас

7-8 клас

11 клас

Класирани за областен кръг

5 клас

7 клас

8 клас

Няма класирани ученици за областен кръг

11 клас

 

Химия и опазване на околната среда

Ученици, участвали в общински кръг

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

Класирани за областен кръг

7 клас

8 клас 

9 клас 

10 клас

 

Биология и здравно образование

Ученици, участвали в общински кръг

7 клас

8 клас

9 клас 

10 клас

11-12 клас

Класирани за областен кръг

7 клас

8 клас

Няма класирани ученици за областен кръг

9 клас

10 клас

11 клас

Няма класирани ученици за областен кръг

12 клас

 

История и цивилизации

Ученици, участвали в общински кръг

Класирани за областен кръг

РЕЗУЛТАТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В  ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОЛИМПИАДИ

 

Руски език

Философия

Астрономия

КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ  ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ

 

Александра Нинова Мутафчиева – 11 клас – Руски език
Александра Костадинова Гебрелиева – 11 клас – География и икономика
Антъни Атанасов Атанасов – 9 клас – Химия и опасване на околната среда
Виктория Димитрова Христова – 11 клас – Философия
Иван Мирчев Попов – 11 клас – Физика
Абдула Абдула Кичуков – 7 клас – Астрономия
Иван Мирчев Попов – 11 клас – Астрономия
Петър Мирчев Попов – 7 клас – Астрономия
X