ОЛИМПИАДИ

РЕГЛАМЕНТИ НА ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ

 

 

 

Ученическа олимпиада

 

 

 

Класове

 

Брой състеза телни групи

 

 

Време на провеждане

Български език и литература  

V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII

 

6

 

5.12.2019 г. – 15ч.

Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 15.01.2020 г. -15ч.
Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 8.01.2020 г. -15ч.
Математика  V, VI, VII 3  13.12.2019 г. -15ч.
Математика VIII, IX, X, XI и ХII 5  14.12.2019 г. -9ч.
Информационни технологии  

V – VIIІ и ІХ – ХІІ

 

2

 

9.01.2020 г.-15ч.

Философия VIII – ХII 1 24.01.2020 г. -15ч.
История и цивилизации V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ – ХІІ 7 10.01.2020 г. -15ч.
География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х – ХІІ 6 17.01.2020 г. -15ч.
Физика VII, VIII, IX, X, XI – ХII 5  

9.12.2019 г. – 15ч.

Химия и опазване на околната среда  

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

 

16.01.2020 г. -15ч.

Биология и здравно образование  

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

 

23.01.2020 г. -15ч.

Регламенти на олимпиади и състезания

АРХИВ

Заповед за график за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2018/2019 година

Заповед за график за провеждане на ученическите олимпиади в училищата на област Благоевград през учебната 2017/2018 година

 

Заповед за училищата домакини за провеждане на областния кръг на  ученическите олимпиади през учебната 2017/2018 година

РЕГЛАМЕНТИ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Национален спортен календар на МОН за учебната 2017/2018 година

 

РЕЗУЛТАТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ

Математика

Български език и литература 5 клас

Български език и литература 6 клас

 Български език и литература 7 клас

 Български език и литература 8-10 клас

Български език и литература 11 клас

Български език и литература 12 клас

Информационни технологии

География

Руски език

Физика 2 група

Физика 3 група

Физика 4 група

История

Химия 

Английски език

Астрономия

Биология

Философия

 

 

КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ  В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ

Математика

Български език и литература 5 клас

Български език и литература 6 клас

Български език и литература 8-10 клас

Български език и литература 11 клас

Български език и литература 12 клас

Информационни технологии

География

Руски език

Физика 2 група

Физика 4 група

История

Химия

Английски език

Астрономия

Философия

Биология 1 група

Биология 2 група

Биология 3 група

Биология 4 група

 

Архив – 2018/2019г.

Архив – 2017/2018г.

Архив – 2015/2016г.

Архив – 2014/2015г.

Архив – 2013/2014г.

Архив – 2012/2013 г.

Архив – 2011/2012 г.

 

РЕЗУЛТАТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В  ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОЛИМПИАДИ

ПРЕДСТОИ

Архив 2018/2019 г.

Архив 2017/2018 г.

Архив 2014/2015 г.

 Архив 2013/2014 г.

Архив 2012/2013 г.

Архив 2011/2012 г.

 

КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ  ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ

 

ПРЕДСТОИ

 

Архив – 2018/2019г.

Архив – 2017/2018г.

Архив – 2015/2016г.

Архив – 2014/2015г.

Архив – 2013/2014г.

Архив – 2012/2013 г.

Архив – 2011/2012 г.

 

РЕЗУЛТАТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА  ПРОВЕДЕНИТЕ ОЛИМПИАДИ

 

Химия и опазване на околната среда

Руски език

Информационни технологии

Български език и литература

Астрономия

 

 

Архив – 2018/2019г.

Архив – 2017/2018г.

Архив – 2015/2016г.

Архив – 2014/2015г.

Архив – 2013/2014г.

Архив – 2012/2013 г.

Архив – 2011/2012 г.

 

 

X
Skip to content