Онлайн училище

График на учебното време

График за провеждане на учебните часове в електронна среда за учениците от прогимназиален етап за периода: 11.03.21 г. – 24.03.2021 г.

Учебни часове: Междучасия:
1 час  – 8:00 – 8:30 8:30 – 8:45
2 час – 8:45 – 9:15 9:15 – 9:50
3 час – 9:50 – 10:20 10:20 – 10:35
4 час – 10:35 – 11:05 11:05 – 11:30
5 час  – 11:30-12:00 12:00-12:15
6 час – 12:15 – 12:45 12:45 – 13:10
7 час – 13:10 – 13:40

График за провеждане на учебните часове  за учениците от гимназиален етап при обучение от разстояние в електронна среда за периода: 11.03.21 г. – 24.03.2021 г.

Учебни часове Mеждучасия
1/2 час (блок) – 8:00 – 9:25                                    9:25-9:50  

голямо междучасие 

3/4 час (блок) – 9:50 – 11:15                              11:15 – 11:30
5/6 час (блок) – 11:30-12:55                               12:55-13:10
7 час –  13:10 -13:50     
X