Онлайн училище

График на учебното време

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

в деня на тестване на учениците в реална среда:

Учебни часове Mеждучасия
1/2 час (блок) – 8:15 – 9:50                                    9:50 – 10:10 – голямо междучасие 
3/4 час (блок) – 10:10 – 11:45                           11:45 – 11:55
5/6 час (блок) – 11:55 – 13:30 13:30 – 13:40
7 час – 13:40 – 14:25     

 

в деня на тестване на учениците в ОРЕС:

Учебни часове: Междучасия:
1 час  – 8:15 – 8:55 8:55 – 9:05
2 час – 9:05– 9:45 9:45 – 10:10
3 час – 10:10 – 10:50 10:50 – 11:00
4 час – 11:00 – 11:40 11:40 – 11:55
5 час  – 11:55 – 12:35 12:35 – 12:45
6 час – 12:45 – 13:25 13:25 – 13:40
7 час – 13:40– 14:20

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

за часове в реална среда:

Учебни часове Mеждучасия
1/2 час (блок) – 8:00 – 9:35                                    9:35 – 10:00 – голямо междучасие 
3/4 час (блок) – 10:00 – 11:35                           11:35 – 11:50
5/6 час (блок) – 11:50 – 13:25                               13:25 – 13:40
7 час – 13:40 – 14:25     

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

за часове в ОРЕС: 

Учебни часове: Междучасия:
1 час  – 8:00 – 8:40 8:40 – 8:50
2 час – 8:50 – 9:30 9:30 – 10:00
3 час – 10:00 – 10:40 10:40 – 10:50
4 час – 10:50 – 11:30 11:30 – 11:40
5 час  – 11:50 – 12:30 12:30 – 12:40
6 час – 12:40 – 13:20 13:20 – 13:40
7 час – 13:40 – 14:20

X
Skip to content