ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Екатерина Атанасова Тодорова
Старши учител по Български език и литература
Диана Маринова Обущарова
Старши учител по Български език и литература
Евгения Станоева Попова
Старши учител по Български език и литература
Виктория Кирилова Кирева
Старши учител по Български език и литература
Северина Димитрова Миладинова
Учител по Български език и литература
Александър Георгиев Мандажиев
Старши учител по Български език и литература
Любка Борисова Харизанова
Старши учител по Български език и литература
Димка Георгиева Дерменджиева
Старши учител по Английски език
Гергана Харизанова Иванова
Учител по Английски език
Стоян Атанасов Пенков
Учител по Английски език
Елица Николова Зойкова
Старши учител по Английски език
Елена Живко Николова-Дишлянова
Учител по Английски език – титуляр
Филиз Мурат Фейзиева
Учител по Английски език – титуляр
Мариела Олег Вангелова
Учител по Английски език
Николай Божидаров Вълчев
Учител по Английски език
Невена Георгиева Халевачева
Учител по Английски език
Тодорка Георгиева Янудова
Старши учител по Руски език
Златка Георгиева Близнакова
Старши учител по Немски език
Елена Стоева Адамова
Старши учител по Руски език
Илия Димитров Нурков
Главен учител по Математика
Илияна Иванова Станкова
Старши учител по Математика
Соня Богданова Коджебашева
Старши учител по Математика
Анна Милчева Драгинова
Старши учител по Математика
Надие Мустафова Молахасанова
Старши учител по Математика
Джемиле Ибрахимова Шаркова
Учител по математика
Ваня Димитрова Станчева
Старши учител по информатика и информационни технологии
Красимира Николова Хаджидиманова
Старши учител по информатика и информационни технологии
Мария Атанасова Панева
Старши учител по информатика и информационни технологии
Надя Петрова Воденичарова
Старши учител по информатика и информационни технологии
Невсие Исмаил Караахмед
Учител по информатика и информационни технологии
Антония Божидарова Геврекова
Учител по информатика и информационни технологии
Боряна Георгиева Вълчева
Старши учител по История и цивилизации
Анелия Валентинова Кичукова
Учител по История и цивилизации
Александра Велкова Демерджиева-Ряхова
Учител по История и цивилизации – титуляр
Красимира Каменова Беева
Учител по История и цивилизации – титуляр
Петко Стоянов Щърбанов
Учител по История и цивилизации
Божидар Георгиев Вълканов
Старши учител по География и икономика
Василка Станимирова Фърчева
Старши учител по География и икономика
Катерина Илиева Мангалова
Старши учител по Биология и ЗО
Карамфилка Атанасова Патинова
Старши учител по Физика и астрономия
Силвия Георгиева Мегданова
Старши учител по Биология и ЗО
Марияна Тодорова Карамитева
Главен учител по Химия и ООС
Мария Георгиева Витанова
Учител по Химия и ООС
Люба Георгиева Маламова
Старши учител по Химия и ООС
Недялка Кръстева Ангушева
Старши учител по Философия
Мария Георгиева Стоянова
Учител по Философия
Лиляна Иванова Сейрекова
Старши учител по Музика
Ивайло Костадинов Костадинов
Старши учител по Изобразително изкуство
Румен Кирилов Джинев
Старши учител по Физическо възпитание и спорт
Андон Димитров Калайджиев
Старши учител по Физическо възпитание и спорт
Александър Ангелов Халачев
Старши учител по Физическо възпитание и спорт
Георги Костадинов Стефанов
Учител по Физическо възпитание и спорт
X