ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Екатерина Атанасова Тодорова
Старши учител по Български език и литература
Евгения Станоева Попова
Старши учител по Български език и литература
Виктория Кирилова Кирева
Старши учител по Български език и литература
Северина Димитрова Миладинова
Учител по Български език и литература
Александър Георгиев Мандажиев
Старши учител по Български език и литература
Любка Борисова Харизанова
Старши учител по Български език и литература
Елица Николова Зойкова
Старши учител по Английски език
Елена Живко Николова-Дишлянова
Учител по Английски език
Филиз Мурат Фейзиева
Учител по Английски език – титуляр
Гергана Харизанова Иванова
Учител по Английски език
Стоян Атанасов Пенков
Учител по Английски език
Николай Божидаров Вълчев
Учител по Английски език
Адиле Муса Сакали
Учител по Английски език – заместник
Тодорка Георгиева Янудова
Старши учител по Руски език
Златка Георгиева Близнакова
Старши учител по Немски език
Светлана Григорова Бучкова
Учител по испански език
Костадинка Благоева Караиванова
Учител по френски език
Илияна Иванова Станкова
Старши учител по Математика
Соня Богданова Коджебашева
Старши учител по Математика
Анна Милчева Драгинова
Старши учител по Математика
Надие Мустафова Молахасанова
Старши учител по Математика
Фатме Рамзиева Купенова
Учител по Математика
Ваня Димитрова Станчева
Старши учител по информатика и информационни технологии
Красимира Николова Хаджидиманова
Старши учител по информатика и информационни технологии – титуляр
Теохар Радоев Тупаров
Учител по информатика и информационни технологии – заместник
Мария Атанасова Панева
Старши учител по информатика и информационни технологии
Надя Петрова Воденичарова
Старши учител по информатика и информационни технологии
Невсие Исмаил Караахмед
Учител по информатика и информационни технологии
Костадин Великов Бабанов
Учител по информатика и информационни технологии
Невсе Събева Шаркова
Учител по информатика и информационни технологии
Боряна Георгиева Вълчева
Старши учител по История и цивилизации
Анелия Валентинова Кичукова
Учител по История и цивилизации
Александра Велкова Демерджиева-Ряхова
Учител по История и цивилизации – титуляр
Лозанка Иванова Грозданова
Учител по История и цивилизации – заместник
Красимира Каменова Беева
Учител по История и цивилизации
Божидар Георгиев Вълканов
Старши учител по География и икономика
Василка Станимирова Фърчева
Старши учител по География и икономика
Карамфилка Атанасова Патинова
Старши учител по Физика и астрономия
Силвия Георгиева Мегданова
Старши учител по Биология и ЗО
Маргарита Огнянова Кюмурджиева
Учител по Биология и ЗО
Марияна Тодорова Карамитева
Главен учител по Химия и ООС
Мария Георгиева Витанова
Учител по Химия и ООС
Люба Георгиева Маламова
Старши учител по Химия и ООС
Недялка Кръстева Ангушева
Старши учител по Философия
Мария Георгиева Стоянова
Учител по Философия
Лиляна Иванова Сейрекова
Старши учител по Музика
Ивайло Костадинов Костадинов
Старши учител по Изобразително изкуство
Румен Кирилов Джинев
Старши учител по Физическо възпитание и спорт
Андон Димитров Калайджиев
Старши учител по Физическо възпитание и спорт
Александър Ангелов Халачев
Старши учител по Физическо възпитание и спорт
Георги Костадинов Стефанов
Учител по Физическо възпитание и спорт
X
Skip to content