ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Във връзка с влизането на: Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения от 04.05.2023 г. Ви уведомяваме, че длъжностите лица, отговарящи за приемането, регистрирането и разглеждането на подадените сигнали са:

Донка Пиргова – Заместник–директор

  • Имейл адрес: donka.pirgova@pmggd.bg
  • телефон за връзка: 0884190150

Златка Милчева – Заместник–директор

  • Имейл адрес: zlatka.milcheva@pmggd.bg
  • телефон за връзка: 0884190012

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ – word

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ – pdf

Актуализирани правила за вътрешно подаване на сигнали в ПМГ “Яне Сандански”

ВИЖ ТУК:

ЗАПОВЕД № РД-09-338

26.10.2023г.

ВИЖ ТУК:

X
Skip to content