ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Постоянно действащи комисии

Състав на постоянните комисии в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” за учебната 2021/2022 г.:

 

 1. Комисия по приемане на даренията за учебната 2021/2022 г.:

Председател: Донка Пиргова

Членове: Ваня Станчева

Любка Харизанова

 

 1. Комисия за стипендии:

Председател: Илия Нурков

Членове: Люба Маламова

Марияна Карамитева

Мария Панева

 

 1. Комисия за безопасно движение по пътищата:

Председател: Георги Стефанов

Членове: Анна Драгинова

Мариела Вангелова

 

 1. Комисия за борба с противообществените прояви:

Председател: Недялка Ангушева

Членове: Евгения Попова-Балакчиева

Божидар Вълканов

 

 1. Комисия Координационен съвет по механизма за противодействие на училищния тормоз:

Председател: Златка Милчева

Членове: Мария Стоянова

Гергана Иванова

 

 1. Комисия за действие при бедствия, аварии и катастрофи

Председател: Донка Пиргова

Членове: Александър Мандажиев

Стоян Пенков

 

 1. Комисия по етиката:

Председател: Виктория Кирева

Анелия Кичукова

Румен Джинев 

 

 1. Постоянно действаща експертна комисия:

Председател: Донка Пиргова

Членове: Анелия Кичукова

Десислава Дакова

Марияна Тунчева

Надя Дамбалова

 

 1. Комисия за изготвяне на седмично разписание:

Председател: Илия Нурков

Членове: Соня Коджебашева

Илияна Станкова

Емилия Вълчева

 

 1. Комисия за връзка с обществеността и медиите:

Председател: Александър Мандажиев

Член: Антония Геврекова

 

 1. Комисия за изготвяне на годишния план на училището:

Председател: Северина Миладинова

Членове: Димка Дерменджиева

Боряна Вълчева

Силвия Мегданова

Надя Воденичарова

 

 1. Комисия за организиране и провеждане на квалификационна дейност:

Председател: Димитрия Кафкова

Членове: Екатерина Тодорова

Карамфилка Патинова

 

 1. Комисия за изготвяне на Списък-образец 1:

Председател: Красимира Хаджидиманова

Член: Стефка Газилова

 

 1. Комисия за отчет на документите с фабрична номерация:

Председател: Златка Милчева

Членове: Донка Пиргова

Димитрия Кафкова

Мариана Тунчева

 

X