ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Постоянно действащи комисии

Състав на постоянните комисии в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” за учебната 2021/2022 г.:

 

1. Комисия по приемане на даренията за учебната 2021/2022 г.:

Председател: Донка Пиргова

Членове: Ваня Станчева

Любка Харизанова

 

2. Комисия за стипендии:

Председател: Илия Нурков

Членове: Люба Маламова

Марияна Карамитева

Мария Панева

 

3. Комисия за безопасно движение по пътищата:

Председател: Георги Стефанов

Членове: Анна Драгинова

Мариела Вангелова

 

4. Комисия за борба с противообществените прояви:

Председател: Недялка Ангушева

Членове: Евгения Попова-Балакчиева

Божидар Вълканов

 

5. Комисия Координационен съвет по механизма за противодействие на училищния тормоз:

Председател: Златка Милчева

Членове: Мария Стоянова

Гергана Иванова

 

6. Комитет по условия на труд:

Председател: Елка Божикова – директор

Заместник-председател: Донка Пиргова

Членове: Силвия Мегданова

Румен Джинев

Тодорка Янудова

 

7. Комисия за координиране на дейността по осигуряване на пожарната безопасност:

Председател: Андон Калайджиев

Членове: Ивайло Костадинов

Костадин Стефанов

 

8. Комисия по етика:

Председател: Виктория Кирева

Членове: Анелия Кичукова

Румен Джинев

 

9. Постоянно действаща експертна комисия:

Председател: Донка Пиргова

Членове: Златка Милчева

Ангел Думбанов

Надя Дамбалова

Марияна Тунчева

Анелия Кичукова

 

10. Комисия за изготвяне на седмично разписание:

Председател: Илия Нурков

Членове: Соня Коджебашева

Илияна Станкова

Емилия Вълчева

 

X