ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Постоянно действащи комисии

Състав на постоянните комисии в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” за учебната 2020/2021 г.:

1. Комисия по приемане на даренията за учебната 2020/2021 г.:

Председател: Донка Пиргова

Членове: Ваня Станчева

Любка Харизанова

 

2. Комисия за стипендии:

Председател: Василка Фърчева

Членове: Ваня Станчева

Виктория Кирева

Боряна Вълчева

 

3. Комисия за безопасно движение по пътищата:

Председател: Анна Драгинова

Членове: Александър Халачев

Мария Стоянова

 

 

4. Комисия за борба с противообществените прояви:

Председател: Гергана Граматова

Членове: Александра Демерджиева

Божидар Вълканов

Александър Мандажиев

 

 

5. Комисия Координационен съвет по механизма за противодействие на училищния тормоз:

Председател: Златка Милчева

Членове: Гергана Граматова

Мариела Вангелова

Северина Миладинова

 

6. Комитет по условия на труд:

Председател: Елка Божикова – директор

Заместник-председател: Донка Пиргова

Членове: Георги Стефанов

д-р Румяна Андонова – ръководител СТМ

Татяна Димитрушева

Надие Молахасанова

 

7. Комисия за координиране на дейността по осигуряване на пожарната безопасност:

Председател: Андон Калайджиев

Членове: Ивайло Костадинов

Костадин Стефанов

 

 8. Комисия за проверка на пожарогасителите и пожарогасителните инсталации в сградата на училището:

Председател: Донка Пиргова

Членове: Илия Нурков

Костадин Стефанов

 

 

9. Комисия по етика:

Председател: Златка Милчева

Членове: Елена Адамова

Крум Ралев

Емилия Лукова – представител на родителската общност

 

10. Постоянно действаща експертна комисия:

Председател: Донка Пиргова

Членове:         Златка Милчева

Ангел Думбанов

Надя Дамбалова

Марияна Тунчева

Тодорка Янудова

 

11. Комисия за изготвяне на седмично разписание:

Председател: Илия Нурков

Членове:        Соня Коджебашева

Емилия Вълчева

 

 

X