ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Постоянно действащи комисии

Състав на постоянните комисии в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” за учебната 2022/2023 г.:

 

1.1. Комисия за дарения:
Председател: Донка Пиргова
Членове: Стоян Пенков
Марияна Карамитева

1.2. Комисия за стипендии:
Председател: Анна Драгинова
Членове: Надя Воденичарова
Соня Коджебашева
Джемиле Шаркова

1.3. Комисия БДП:
Председател: Николай Вълчев
Членове: Андон Калайджиев
Анелия Кичукова

1.4. Комисия за превенция на противообществените прояви:
Председател: Светлана Бучкова
Членове: Люба Маламова
Северина Миладинова
Недялка Ангушева
Костадин Бабанов

1.5. Комисия Координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието:
Председател: Златка Милчева
Членове: Донка Пиргова
Светлана Бучкова
Марияна Карамитева
Илия Нурков
Недялка Ангушева
Виолета Дерменджиева – ученик

1.6. Комитет по условия на труд:

Председател: Елка Божикова – директор
Заместник-председател: Донка Пиргова
Членове: Румен Джинев
д-р Румяна Андонова – ръководител СТМ
Силвия Мегданова
Тодорка Янудова

1.7. Комисия за координиране на дейността по осигуряване на пожарната безопасност:

Председател: Илия Нурков

Членове: Илияна Станкова
Костадин Аратлъков

1.8. Комисия за проверка на пожарогасителите и пожарогасителните инсталации
в сградата на училището:
Председател: Костадин Аратлъков
Членове: Илия Нурков
Костадин Стефанов

1.9. Комисия по етика:
Председател: Златка Милчева
Членове: Златка Близнакова
Марияна Тунчева
Александър Халачев – представител на родителската общност

1.10. Постоянно действаща експертна комисия:
Председател: Донка Пиргова
Членове: Златка Милчева
Ангел Думбанов
Надя Дамбалова
Анелия Кичукова
Марияна Тунчева

1.11. Комисия за изготвяне на седмично разписание:
Златка Милчева
Илия Нурков
Емилия Вълчева
Илияна Станкова

1.12. Комисия за връзка с обществеността и медиите:
Председател: Александър Мандаджиев
Членове: Костадин Бабанов

1.13. Екип за превенция от отпадане от училище:

Председател: Анна Драгинова
Членове: Мариела Вангелова
Лиляна Сейрекова

1.14. Екип за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование:
Председател: Боряна Вълчева
Членове: Василка Фърчева
Маргарита Кюмурджиева
Мария Витанова

1.15. Комисия за организиране на квалификационната дейност в ПМГ ,,Яне Сандански”:

Председател: Димитрия Кафкова
Членове: Екатерина Тодорова
Мария Стоянова

 

X
Skip to content