ПРАВИЛНИЦИ И ПЛАНОВЕ

Предстои актуализация!

 

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

за

2021/2022 г.

 

Стратегия за развитие на Природо-математическа гимназия “Яне Сандански”, град Гоце Делчев

 

В училището са разработени и действат следните планове, правила и заповеди, с които родителите са запознати от класните ръководители:

 

 

X