Проектно-базирано обучение

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“
2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Теми на проекти в иновативните паралелки – V, IХб, IХг, Xд, XIIб клас
V клас – Изготвяне на информационен бюлетин на тема: „Искаш ли да научиш?“
IХб клас – Празници и обичаи, темата е разделена в четири групи:
– Празници и обичаи – фолклорно творчество в различните религии в моя роден край
– Празници и обичаи – традиции в различните страни
– Празници и обичаи- храни в различните страни
– Празници и обичаи – носии в различните религии в моя роден край
IХг клас – Класът е разделен на три групи:
– Интерактивет пътеводител
– Герои в пандемията Covid 19 – лекари и медицински сестри
– Дозата прави отровата и дозата прави лекарството
Xд клас – Моето необичайно пътешествие
XIIб клас – Земята – нашият общ дом
– Човекът и околната среда или вторият живот на отпадъците – чужди езици
– Земята – нашият общ дом – биология и химия
– Интерактивен речник на общите понятия в хуманитарните науки – български език и литература, свят и личност, география

X