РЪКОВОДСТВО

Eлка Иванова Божикова
Директор - Носител на първа степен от кариерното развитие
Златка Георгиева Милчева
Заместник-директор
Димитрия Ангелова Кафкова
Заместник-директор
Донка Великова Пиргова
Заместник–директор
Ангел Костадинов Думбанов
Главен счетоводител
Надя Георгиева Дамбалова
Счетоводител

X
Skip to content