САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

ГРАФИК

на изпитните сесии през 2021/2022 учебна година за ученици в самостоятелна форма на обучение

Сесия Етап Дата
Редовна I етап 11.10.2021 г. – 29.10.2021 г.
Редовна II етап 10.01.2022 г. – 28.01.2022 г.
Редовна III етап 14.03.2022 г. – 25.03.2022 г.
Майска Поправителна /XII клас/ 26.04.2022 г. – 13.05.2022 г.
Юнска Поправителна /IX-XI клас/ 20.06.2022 г. – 30.06.2022 г.
Септемврийска Поправителна /IX-XII клас/ 29.08.2022 г. – 09.09.2022 г.
  • Всички учебни предмети от учебния план за съответния клас са разположени в трите етапа на редовните сесии.
  • До десет /10/ учебни дни преди всяка изпитна сесия ученикът в самостоятелна форма на обучение подава заявление до директора, в което посочва изпитите, на които желае да бъде допуснат.
  • Учениците, които в рамките на сесиите през учебната година не са се явили на нито един изпит и не са подали заявление за продължаване на обучението си през следващата учебна година, се считат за отпаднали.
  • Ученик, обучаван в СФО, които не се е явил на две поредни редовни сесии, се смята за отписан от училището.

 

ГРАФИК – МАРТЕНСКА СЕСИЯ

СПИСЪК – МАРТЕНСКА СЕСИЯ

РЕЗУЛТАТИ – МАРТЕНСКА СЕСИЯ

X