САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК – виж тук

на изпитните сесии през 2023/2024 учебна година за ученици

в самостоятелна форма на обучение

Резултати от изпити – сесия януари 2024

 Резултати от изпити – сесия март 2024 г.

Сесия Етап Дата
Редовна I етап 9.10.2023 г. – 20.10.2023 г.
Редовна II етап 8.01.2024 г. – 19.01.2024 г.
Редовна III етап 11.03.2024 г. – 22.03.2024 г.
Априлска Поправителна /XII клас/ 22.04.2024 г. – 3.05.2024 г.
Юнска Поправителна /IX-XI клас/ 17.06.2024 г. – 28.06.2024 г.
Август Поправителна /IX-XII клас/ 19.08.2024 г. – 30.08.2024 г.

 

  • Всички учебни предмети от учебния план за съответния клас са разположени в трите етапа на редовните сесии.
  • До десет /10/ учебни дни преди всяка изпитна сесия ученикът в самостоятелна форма на обучение подава заявление до директора, в което посочва изпитите, на които желае да бъде допуснат.
  • Учениците, които в рамките на сесиите през учебната година не са се явили на нито един изпит и не са подали заявление за продължаване на обучението си през следващата учебна година, се считат за отпаднали.
  • Ученик, обучаван в СФО, които не се е явил на две поредни редовни сесии, се смята за отписан от училището.

 

X
Skip to content