САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК

на изпитните сесии през 2022/2023 учебна година за ученици в самостоятелна форма на обучение

Сесия Етап Дата
Редовна I етап 10.10.2022 г. – 21.10.2022 г.
Редовна II етап 09.01.2023 г. – 20.01.2023 г.
Редовна III етап 13.03.2023 г. – 24.03.2023 г.
Майска Поправителна /XII клас/ 26.04.2023 г. – 10.05.2023 г.
Юнска Поправителна /IX-XI клас/ 20.06.2023 г. – 30.06.2023 г.
Септемврийска Поправителна /IX-XII клас/ 28.08.2023 г. – 08.09.2023 г.
  • Всички учебни предмети от учебния план за съответния клас са разположени в трите етапа на редовните сесии.
  • До десет /10/ учебни дни преди всяка изпитна сесия ученикът в самостоятелна форма на обучение подава заявление до директора, в което посочва изпитите, на които желае да бъде допуснат.
  • Учениците, които в рамките на сесиите през учебната година не са се явили на нито един изпит и не са подали заявление за продължаване на обучението си през следващата учебна година, се считат за отпаднали.
  • Ученик, обучаван в СФО, които не се е явил на две поредни редовни сесии, се смята за отписан от училището.

График на изпити за учебната 2022/2023 

График на изпити за учебната 2022/2023 

ГРАФИК – ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

СПИСЪК – ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ГРАФИК – ОКТОМВРИЙСКА СЕСИЯ

СПИСЪК – ОКТОМВРИЙСКА СЕСИЯ

РЕЗУЛТАТИ – МАРТ

РЕЗУЛТАТИ – ЯНУАРСКА СЕСИЯ

РЕЗУЛТАТИ – ОКТОМВРИЙСКА СЕСИЯ

X