СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

КЪМ 20.02.2024 г. В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

 

КЛАС/ПАРАЛЕЛКА

за учебната 2023/2024 година

ПРОФИЛ/ПРОФЕСИЯ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ СВОБОДНИ МЕСТА
VIIIа ПРОФИЛ “МАТЕМАТИЧЕСКИ” 1
IXа ПРОФИЛ “МАТЕМАТИЧЕСКИ” 2
IXд ПРОФИЛ: “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ” 2
XIа ПРОФИЛ: “МАТЕМАТИЧЕСКИ” Математика

Информатика

География и икономика

1
XIг ПРОФИЛ: “ПРИРОДНИ НАУКИ” Биология и ЗО

Химия и ООС

Философия

2
XIв ПРОФЕСИЯ: “СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ” 1
XIIа ПРОФИЛ: “МАТЕМАТИЧЕСКИ” Математика

Информатика

Английски език

1
XIIб ПРОФИЛ: “ХУМАНИТАРНИ НАУКИ” Български език и литература

История и цивилизации

Английски език

1
XIIв ПРОФЕСИЯ: “СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ” 5
XIIд ПРОФИЛ: “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ” Информатика

Информационни технологии

География и икономика

2

 

 

X
Skip to content