СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

КЪМ 30.06.2022 г. В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

КЛАС 

през  2022/2023 г.

ПРОФИЛ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ СВОБОДНИ МЕСТА
МАТЕМАТИЧЕСКИ 1
ПРИРОДНИ НАУКИ 1
XIа МАТЕМАТИЧЕСКИ Математика

Информатика

Английски език

3
XIд СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ Информатика

Информационни технологии

География и икономика

3
XIIг ПРИРОДНИ НАУКИ Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

Български език и литература

1

 

X