СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

КЪМ  19.11.20г. В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Класовете са означени за 2020/2021 учебна година!

КЛАС през 2020/2021г. ПРОФИЛ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ СВОБОДНИ МЕСТА
V 1
VII 4
IXa МАТЕМАТИЧЕСКИ 1
IXд Софтуерни и хардуерни науки 1
XIIа ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ Информатика, математика, английски език  информационни технологии 1