СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

КЪМ 03.02.2023 г. В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

КЛАС/ПАРАЛЕЛКА ПРОФИЛ/ПРОФЕСИЯ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ СВОБОДНИ МЕСТА
IXд ПРОФИЛ: “ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” 1
Xa ПРОФИЛ: “МАТЕМАТИЧЕСКИ” 1
ПРОФЕСИЯ: “СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ” 1
XIа ПРОФИЛ: “МАТЕМАТИЧЕСКИ” Математика

Информатика

Английски език

1
XIб ПРОФИЛ: “ХУМАНИТАРНИ НАУКИ” Български език и литература

История и цивилизации

Английски език

1
XIв ПРОФЕСИЯ: “СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ” 5
XIд ПРОФИЛ: “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ” Информатика

Информационни технологии

География и икономика

2
XIIг ПРОФИЛ: ПРИРОДНИ НАУКИ Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

Български език и литература

1

X