СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

КЪМ  24.01.2022г. В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

КЛАС през 2021/2022г. ПРОФИЛ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ СВОБОДНИ МЕСТА
VIIIд ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 1
МАТЕМАТИЧЕСКИ 3
СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ 3
XIIб ХУМАНИТАРНИ НАУКИ Български език и литература, История и цивилизации, Философия 1
XIIг ПРИРОДНИ НАУКИ Химия и ООС, Биология и ЗО, БЕЛ, Философия, Информационни технологии 2

 

X