СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

КЪМ  09.02.21г. В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Класовете са означени за 2020/2021 учебна година!

КЛАС през 2020/2021г. ПРОФИЛ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ СВОБОДНИ МЕСТА
VII 4
IXa МАТЕМАТИЧЕСКИ 2
IXд Софтуерни и хардуерни науки 1
XIб ХУМАНИТАРНИ НАУКИ Български език и литература, История и цивилизации, Философия 1
XIIа ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ Информатика, математика, английски език  информационни технологии 1

X