СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

КЪМ  03.08.21г. В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Класовете са означени за 2021/2022 учебна година!

 

КЛАС през 2021/2022г. ПРОФИЛ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ СВОБОДНИ МЕСТА
IXб ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 1
IXд СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ 1
Xa МАТЕМАТИЧЕСКИ 1
СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ 1
XIIб ХУМАНИТАРНИ НАУКИ Български език и литература, История и цивилизации, Философия 1
XIIг ПРИРОДНИ НАУКИ Химия и ООС, Биология и ЗО, БЕЛ, Философия, Информационни технологии 1

 

X