СПОДЕЛЕНИ ДОБРИ ПРАКТИКИ

Добри педагогически практики

 

Творческа задача

Вид и залог на глагола – обратна връзка

“Хамлет” – интерактивни упражнения

Пунктуация – интерактивна игра

Думата като лексикално средство в текста

Линейна и квадратна функции

Тригонометрични функции на обобщен ъгъл

Конус и цилиндър

Основни задачи от действия с логаритми в 11 клас (интерактивна игра)

Електронна книга за практическо приложение на логаритмите

Приказка за понятието процент (електронна книга)

Електронна книга – междупредметни връзки математика с БЕЛ

Декартова координатна система (интерактивна игра)

Моделиране с линейни уравнения на задачи от движение

Какво е функция?

Бази от данни

Операционни системи

Коледна кръстословица

Видеозаснемане

Частите на компютърната система с тeхните наименования

Предприемаческа стратегия

Творческа игра

Дигитална тетрадка

 

X
Skip to content