СТИПЕНДИИ

СТИПЕНДИИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА 2023/2024г. 

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ПМГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 328 от 21 декември 2017г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Стипендия на името на Николай Добрев в ПМГ “Яне Сандански”

 

Заявления-декларации и молби-декларации

 

ДЕКЛАРАЦИЯ за удостоверяване на  училищни и извънучилищни изяви

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици без родители

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за еднократна стипендия, за преодоляване на социални обстоятелства, свързани с достъпа на ученика до образование

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за еднократна стипендия при постигнати високи резултати от ученика в учебната, училищната или извънучилищната дейност

 

 

 

X
Skip to content