Успех на националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности в ПМГ

Пилотното национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности се проведе с ученици от всички 28 области в странатa.Проверяваха се компетентности, които съответстват както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигитална компетентност (http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences).

Нашите ученици от X г и X е клас бяха включени в оценяването, което се проведе на 14 юни в ПМГ. За доброто си представяне двайсет и осем ученици получиха удостоверения от МОН за самостоятелно ниво на владеене по Европейската референтна рамка за оценяване.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

X
Skip to content