УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

Училищен учебен план – 5клас

 

Училищен учебен план – 6клас

 

Училищен учебен план – 7клас

 

Училищен учебен план – 8а клас

профил: Математически

 

Училищен учебен план – 8б клас

профил: Хуманитарни науки

 

Училищен учебен план – 8в клас

професия: Системен програмист

 

Училищен учебен план – 8г клас

профил: Природни науки

 

Училищен учебен план – 8д клас

профил: Софтуерни и хардуерни науки

 

Училищен учебен план – 9а клас

профил: Математически

 

Училищен учебен план – 9б клас

профил: Хуманитарни науки

 

Училищен учебен план – 9в клас

професия: Системен програмист

 

Училищен учебен план – 9г клас

профил: Природни науки

 

Училищен учебен план – 9д клас

профил: Софтуерни и хардуерни науки

 

Училищен учебен план – 10а клас

профил: Математически

 

Училищен учебен план – 10б клас

профил: Хуманитарни науки

 

Училищен учебен план – 10в клас

профил: Природни науки

 

Училищен учебен план – 10г клас

профил: Природни науки

 

Училищен учебен план – 10д клас

профил: Софтуерни и хардуерни науки

 

Училищен учебен план -11а клас

профил: Математически

 

Училищен учебен план – 11б клас

профил: Хуманитарни науки

 

Училищен учебен план – 11в клас

профил: Природни науки

 

Училищен учебен план – 11г клас

профил: Природни науки

 

Училищен учебен план – 11д клас

профил: Обществени науки

 

X