УЧЕНИЦИТЕ ОТ IXА, IXБ, IXД И XВ КЛАС С УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГ НА ТЕМА “РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И МЕТОДИ ЗА ЕФЕКТИВНО ОБУЧЕНИЕ”

Училищният психолог г-жа Мария Бучкова проведе тренинг на тема “Разрешаване на конфликти и методи за ефективно обучение” с учениците от IXа, IXб, IXд и Xв клас. Младежите се запознаха със същността на конфликта, процесите при разрешаване на конфликтите, както и с правилата и  методите за ефективно общуване. По този начин гимназистите усвоиха знания за това как да се справят с трудните ситуации, в които  попадат в   училище или извън него, но по конструктивен и ползотворен начин.  Освен това учениците се включиха в дискусия по темата, като накрая всеки един от тях стигна до извода, че в процеса на комуникация между двама или повече души най-важни са уважението и толерантността към другия човек.  

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

X