УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

Октомври        

Дата Мероприятие Отговорници
 

01.10.2020г.

Избор на Управителен съвет- определяне на участници в УП от новия прием  

УП заедно с педагогически съветник

 

До 15.10.2020г.

-Среща с педагогически съветник

-При необходимост-промени в Устава на УП

– Изготвяне на план за дейностите през учебната 2020-2021г

 

 

УП съвместно с педагогически съветник

 

 

 

 

До края на месеца

Създаване на екипи от членове на :

-екип,който да отговаря за информационната дейност(таблата в училището)

-екип, който да отговаря за организацията на събитията

-екип, който да отговаря за връзките с обществеността(прави връзката с организации и медии)

 

 

 

Председател и педагогически съветник

 

 

 

Ноември   

Дата Мероприятие Отговорници      
 

01.11.2020г

Отбелязване

Ден на народните будители

 

Председател + разпределените екипи

     
16.11.2020г. Отбелязване Ден на толерантността  

Председател + разпределените екипи

     
втората седмица от ноември Отбелязване деня на бащата  

Председател + разпределените екипи

     

                                               

 

Декември

Дата Мероприятие Отговорници
 

 

 

01.12.2020 г.

 

Международен ден за борба срещу СПИН, антиспин кампания

 

 

Председател, екипи и педагогически съветник

05.12.2 020 г. Международен ден на доброволеца – съвместни дейности с доброволчески организации  

Председател, екипи и педагогически съветник

През месеца Коледен благотворителен базар УП + педагогически съветник
01 – 15.12.2020 г. Изготвяне на украса за Коледа. Конкурс „Най – добре украсена класна стая“ УП + педагогически съветник

 

         

Януари

Дата Мероприятие Отговорници
 

 

 

11.01.2021 г.

 

Международен ден на думата „Благодаря“

 

 

Председател, екипи,педагогически съветник, класни ръководители

 

 

21.01.2021 г.

 

Международен ден на усмивката

 

 

Ученически парламент+ доброволци от класовете

         

 

Февруари

Дата Мероприятие Отговорници
 

 

01.02-04.02.2021 г.

 

 

Седмица за международния ден за борба с рака

 

 

Ученически парламент, класни ръководители, педагогически съветник

 

 

14.02.2021 г.

 

 

„Свети Валентин“-Ден на влюбените

 

Председател, екипи, доброволци от класовете+ класни ръководители

19.02.2021 г. Отбелязване Деня на Левски УП, съвместно с педагогически съветник+ класни ръководители

                                                         

 

Март

Дата Мероприятие Отговорници
 

01.03.2021 г.

 

Баба Марта

 

 

Председател + разпределените екипи +доброволци от класовете

 

03.03.2021 г.

Национален празник-Освобождение на България от турско робство  

Председател + разпределените екипи, педагогически съветник

 

08.03.2021 г.

 

Международен ден на жената

 

 

 

Ученическия парламент + доброволци от всички класове

 

 

Април

Дата Мероприятие Отговорници
23.04.2021 г. Отбелязване Деня на  книгата и авторското право Ученически парламент+ педагогически съветник

 

Май

Дата Мероприятие Отговорници      
02.05.2021 г. Отбелязване на Великденските празници Ученически парламент+ педагогически съветник,класни ръководители      
09.05.2021 г. Ден на Европа

Ден на ученическото самоуправление

 

Председател + разпределените екипи+участници от всички класове+ класни ръководите + учители

     
 

18.05.2021 г.

Патронен празник на училището

100-годишнина на ПМГ „Яне Сандански“

Ученически парламент, класни ръководители, учители + участници от всички класове      
 

 

24.05.2021 г.

 

Ден на славянската писменост и култура

 

 

Ученически парламент+доброволци от всички класове, класни ръководители      
31.05.2021 г. Световен ден на борбата с тютюнопушенето Ученически парламент+доброволци от всички класове, класни ръководители      

 

Юни

Дата Мероприятие Отговорници
02.06.2021 г. Ден на Ботев и загиналите за свободата на България Председател + разпределителни екипи+ доброволци
09.06.2021 г. Ден на приятелството УП+ педагогически съветник
20- 26.06.2021 г Седмица в отбелязването на Международния ден за борба с наркоманиите УП + доброволци+ класни ръководители

 

X