УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

Ученически парламент 2021/2022 г.

 

 м. октомври

Дата Мероприятие Отговорници
02.10.2021 Ден на усмивката УП+ училищен психолог
До 15.10.2021 – Изготвяне на план за дейностите през учебната 2021-2022 г.

-Консултации и сформиране на групи

УП+ училищен психолог
До края на месеца Създаване на екипи от членове на:

-екип, който да отговаря за информационната дейност (таблата в училището)

-екип, който да отговаря за организацията на събитията

-екип, който да отговаря за връзките с обществеността (прави връзката с организации и медии)

УП+ училищен психолог

 

 

 м. ноември

Дата Мероприятие Отговорници
01.11.2021 Ден на народните будители УП

Училищен психолог

25.11.2021 Международен ден срещу насилието към жените УП

Училищен психолог

 

 

м.декември

 

 

 

01.12.2021

 

Международен ден за борба срещу СПИН, антиспин кампания

 

 

Председател, екипи и училищен психолог

 

 

12.12.2021-24.12.2021

 

Организиране коледен благотворителен базар

 

 

Ученически парламент, съвместно с училищен психолог

 

 

м. януари

 

 

 

11.01.2022

 

Международен ден на думата „Благодаря“

 

 

Председател, екипи, училищен психолог, класни ръководители

 

 

21.01.2022

 

Международен ден на прегръдката

 

УП

Училищен психолог

 

 

м. февруари

 

 

01.02 -04.02.2022

 

 

Седмица за международния ден за борба с рака

 

 

Ученически парламент, класни ръководители, училищен психолог

 

14.02.2022

 

„Свети Валентин“- Ден на влюбените

 

УП

Училищен психолог

19.02.2022 Отбелязване Деня на

обесването на Васил Левски

УП

Училищен психолог

                        

 

м. март

Дата Мероприятие Отговорници
 

01.03.2022

 

Баба Марта

 

 

Председател + училищен психолог

 

03.03.2022

Национален празник -Освобождение на България от турско робство  

Председател + училищен психолог

 

08.03.2022

 

Международен ден на жената

 

 

 

Ученическия парламент + училищен психолог

 

 

м. април

Дата Мероприятие Отговорници
 

Седмица в отбелязване на пролетта

 

 

Първа пролет

 

Председател + разпределените екипи

 

 

Отбелязване на Великденските празници  

Ученически парламент + училищен психолог

23.04.2021 Международен ден на книгата и авторското право Ученически парламент + училищен психолог

                       

 

м. май

Дата Мероприятие Отговорници
 

06.05.2022

 

Гергьовден – Ден на храбростта на българската армия

 

Ученически парламент + училищен психолог

09.05.2022 Ден на Европа

Ден на ученическото самоуправление

 

Председател + разпределените екипи + участници от всички класове + класни ръководите + учители

 

18.05.2022

Патронен празник на училището

100-годишнина на ПМГ „Яне Сандански“

Ученически парламент, класни ръководители, учители + участници от всички класове
 

 

24.05.2022

Ден на славянската писменост и култура

 

 

Ученически парламент + доброволци от всички класове, класни ръководители

 

 

м. юни

Дата Мероприятие Отговорници
01.06.2022

 

 

 

02.06.2022

Ден на детето

 

 

Ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България

 

Председател + разпределените екипи + доброволци училищен психолог

 

26.06.2022

 

Седмица в отбелязване на Международния ден за борба срещу наркоманиите  

Ученически парламент + доброволци + класни ръководители

X