Провеждане на олимпиади

Във връзка с писмо на МОН относно дейностите, които ще се състоят присъствено в училище, Ви информираме, че ще проведем общинските кръгове на олимпиадите в ПМГ „Яне Сандански“. Те ще бъдат от 13.00 ч. до 17.00 ч. по следния график: Учебен предмет Областен кръг Общински кръг -дата към момента Български език и литература 07.03.2021 22.01.2021 […]

X