УЧЕНИЦИТЕ ОТ IXА, IXБ, IXД И XВ КЛАС С УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГ НА ТЕМА “РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И МЕТОДИ ЗА ЕФЕКТИВНО ОБУЧЕНИЕ”

Училищният психолог г-жа Мария Бучкова проведе тренинг на тема “Разрешаване на конфликти и методи за ефективно обучение” с учениците от […]

X