Конкурс посветен на годишнината от Априлското въстание

  • март 30, 2021 - 10:00

 

По повод националния празник на България – 3 МАРТ, и

отбелязването на 145 години от Априлското въстание

ПМГ „Яне Сандански“ обявява  конкурс за презентация на историческа тема, посветен на годишнината от Априлското въстание – най-масовата и героична проява на националноосвободителното движение през Възраждането.

Конкурсът има за цел да  провокира интереса  на  младите хора да откриват и възраждат събития  и личности от българската история, които предизвикват национална гордост, и дава възможност за творческа изява на учениците.

Провеждането е в две възрастови групи: първа – за ученици от пети до седми клас, и

втора – за ученици от осми до дванадесети клас.

Теми:

“Руско-турската война / 1877-1878/ и Освобождението на България”

“Априлското въстание – 1876 година”

 

Изисквания към презентацията:

- презентацията да отговаря на поставената тема;

- ефективно използване на технологичните възможности;

- проектът да бъде представен на Power Point и да са посочени използваните източници на информация;

- съдържанието да бъде прецизно и научно вярно;

- презентацията да бъде оригинална, да съдържа разнообразен снимков материал и да показва творческия подход на ученика.

Обем – презентацията трябва съдържа до 20 слайда.

Краен срок за предаване на проектите:  30 март 2021 година на имейл  boryana.valcheva@pmggd.bg.

 

EVENT INFO :

  • Начална Дата:март 30, 2021
  • Начален час:10:00
  • Крайна дата:март 31, 2021
  • Краен час:12:00
X
Skip to content